Studieform :: kea.dk
Uddannelser

Studieform

Aktiviteterne i undervisningen bliver tilrettelagt, så undervisningens form understøtter det faglige indhold, der arbejdes med.

Undervisningen indeholder fx:

  • Forelæsninger.
  • Holdundervisning, problembaseret læring, case-arbejde samt projektarbejde med fremlæggelses- og opponentvirksomhed.
  • Vejledning i forbindelse med individuelle og fælles arbejdsopgaver fx i tilknytning til projektarbejde.
  • Læsegrupper, studiegrupper og workshops.

Undervejs i dit studieforløb har du en tæt kontakt til erhvervslivet, og du skriver for eksempel opgaver i samarbejde med både offentlige institutioner og private virksomheder. Du skal også i praktikophold i en virksomhed, hvor du kan få lov til af afprøve dine færdigheder i praksis inden for den studieretning du har valgt.

Hvordan kommer du til at studere?

Som produktudvikler og designer er det dit job at kigge ud i fremtiden og udfordre det eksisterende. Uddannelsen Produktudvikling og Teknisk Integration går i dybden med en kombination af teori og praksis og sikrer, at du hele tiden er skarp på argumenterne for dine valg. Du bliver sat i stand til at varetage processen fra idé til færdigt produkt på en visionær måde. Du lærer en bred pallette af de nyeste metoder. Metoder der hjælper dig med at stille skarpt på en problematik og identificere de innovative parametre, som en given problematik rummer.

Proces og metode

Du kommer blandt andet til at lave analyse og kortlægning af de problemstillinger, du beskæftiger dig med. Det kan eksempelvis være markedsresearch. Hvordan ser markedet ud for en bestemt produkttype? Det kan være brugerobservationer. Hvordan interagerer mennesker med et givent produkt, og hvilke behov og udfordringer har de? Det kan være materiale- og teknologianvendelse. Hvilke nye muligheder findes der, og hvordan integrerer vi dem i produkt og produktion? Du opøver indgående kendskab til forskellige metoder til idégenerering og idéudvikling gennem skitsering. Du får de praktiske og teoretiske redskaber til at foretage begrundede valg af konstruktion, materiale og formgivning, blandt andet gennem 3D modellering, prototyper og tests.

Vi arbejder oftest med konkrete cases og problemer stillet af de virksomheder, vi samarbejder med. Se eksempler på samarbejdsopgaver og muligheder her og her.

Praktikophold:

Praktikforløbet på 10 uger foregår i en relevant virksomhed, hvor du kan afprøve det, du har lært på studiet. Det kan være i industrivirksomheder, små og mellemstore designbureauer, tegnestuer etc.

Bachelorprojekt:

I bachelorprojektet bruger du de analytiske og metodiske kompetencer, som du har fået under studiet til at kunne arbejde med en kompleks problemstilling. Du skal vise, at du kan projektlede, integrere og koordinere de tekniske, kreative og økonomiske aspekter af en udviklingsproces, samt kommunikere og formidle projektet til relevante interessenter.

Få svar på dine spørgsmål om uddannelser, efteruddannelseroptag og KEA generelt eller find os på Facebook, Linkedin og Youtube.
Har du kommentarer til siden? Skriv til webmaster