PBA i Digital Konceptudvikling :: kea.dk
Uddannelser

Digital Concept development (BA)

Digital Konceptudvikling er en 1½-årig uddannelse hvor der undervises i strategisk konceptudvikling inden for digital handel, design, markedsføring og kommunikation.

Uddannelsen kvalificerer den studerende til at arbejde med at udvikle kommunikations- og designkoncepter, digitale løsninger og strategiske koncepter til fx reklame- og marketingbureauer med en digital profil, samt med e-handel-, web- og designbureauer. Derudover kvalificerer uddannelsen den studerende til at kunne administrere webshops og andre digitale handelsløsninger.

Uddannelsen består af både obligatoriske fag og valgfag, så du kan skræddersy din uddannelse til egne interesser og mål. Hele uddannelsen foregår i et kreativt miljø og i tæt samarbejde med stærke virksomheder fra relevante brancher, der både gæsteforelæser, forelægger pitchopgaver eller andre cases for de studerende - men mest vigtigt, generelt er en del af det daglige studie.

 

Studiets indhold og opbygning

5. semester:

Koncept- og forretningsudvikling (10 ECTS)
Projektledelse A (5 ECTS)
Brugerundersøgelse og metode (5 ECTS)
Videnskabsteori (5 ECTS)
Teknologiforståelse (5 ECTS)

 

 

 

6. semester:

Kommunikation og marketing (10 ECTS)
Projektledelse B (5 ECTS)
Digital Design (15 ECTS) Valgfag
Digital Commerce (15 ECTS) Valgfag

7. semester:

Praktikophold (15 ETCS)
Eksamensprojekt / afsluttende bachelorprojekt (15 ETCS)

 

FAG 5. SEMESTER

Koncept og forretningsudvikling, 10 ECTS
Baseret på den studerendes forståelse af erhvervslivet, skal den studerende lære at udvikle digitale koncepter, som skaber værdi for både afsender og modtager. Undervisningen fokuserer på at optimere eksisterende koncepter og udvikle nye koncepter og løsninger til virksomheder og organisationer samt løsninger i forbindelse med lokal og international digital handel, digitalt design, digital markedsføring og digital kommunikation.

Projektledelse A, 5 ECTS
Den studerende skal lære at være en del af en projektgruppe, der udvikler og implementerer koncepter og kommunikationsløsninger, herunder at agere i en projektledelserrolle. Den studerende skal lære at vælge og vurdere den mest hensigtsmæssige metode under forskellige omstændigheder.

Brugerundersøgelse og metode, 5 ECTS
Den studerende skal erhverve en forståelse af konceptet og brugen af brugerundersøgelser. Den studerende skal kunne udføre kvalitative og kvantitative brugerundersøgelser af erfaring og adfærd, dvs. kunne udføre forskning både tidligt i udviklingsprocessen og i det endelige koncept. Den studerende skal være i stand til at evaluere formativ og summativ forskning og egnetheden af ​​forskellige metoder samt beslutte, hvilke ændringer i informationsarkitektur og design der kan optimere brugeroplevelsen.

Teknologiforståelse, 5 ECTS
Den studerende skal selvstændigt kunne reflektere over og forstå samspillet mellem individ, samfund, kultur, digitale medier og den teknologiske udvikling på baggrund af relevante teorier, metoder og analyser. Den studerende skal kunne bruge denne viden strategisk og kreativt til at udvikle tværfaglige digitale koncepter på tværs af forskellige medier og platforme, både lokalt og globalt. Derudover skal den studerende have en bred indsigt i de vigtigste trends og tendenser inden for teknologisk udvikling og de metoder og teorier, der påvirker tværfaglig konceptudvikling.

Videnskabsteori, 5 ECTS
Den studerende skal erhverve en forståelse af forskellige intellektuelle traditioner inden for videnskabsfilosofi og forstå, hvordan viden skabes. Dette opnås gennem en forståelse af videnskabens og metodologiens filosofi og gennem viden om grundlæggende videnskabelige metoder og evnen til at anvende kvantitative og kvalitative metoder til videnskab og metodologi.

 

Fag 6. semester

Kommunikation og marketing, 10 ECTS
Den studerende skal lære at analysere, udvikle og implementere marketingkoncepter i virksomheder og organisationer, der er i stand til at tiltrække, konvertere og fastholde brugere/kunder på den mest effektive måde. Den studerende skal lære at udvikle digitale koncepter til virksomheder og organisationer på både lokale og internationale markeder baseret på kommunikationsstrategier.

Projektledelse B, 5 ECTS
Den studerende skal lære at håndtere komplekse projektledelsesopgaver. Den studerende skal kunne vurdere og vælge den rigtige metode ud fra disponibel projektøkonomi. Den studerende skal lære at være en aktiv aktør i forhandlinger og være i stand til at prioritere ressourcer for at opnå den bedst mulige kvalitet og resultat i projektet.

Digital Commerce, 15 ECTS
Den studerende skal lære at udvikle koncepter til digital handel og til serviceplatforme samt skabe og videreudvikle relevante kommunikationskanaler. Fokus ligger på det overordnede koncept og involverer strategiske overvejelser, optimering og styring af løsninger.

Digital Design, 15 ECTS
Den studerende skal lære at udvikle strategisk baserede digitale kreative koncepter til virksomheder og organisationer på lokale og internationale markeder.

 

Eksamener

1. semester
Eksamination: Eksternt

2. semester
Eksamination: Eksternt

3. semester
Eksamination: Internt (praktikophold), Eksternt (eksamensprojekt)

Få svar på dine spørgsmål om uddannelser, efteruddannelseroptag og KEA generelt eller find os på Facebook, Linkedin og Youtube.
Har du kommentarer til siden? Skriv til webmaster