PBA i IT-sikkerhed :: kea.dk
Uddannelser

PBA i IT-Sikkerhed

Drømmer du om at beskæftige dig med IT-sikkerhed?

BLIV SPECIALIST I IT-SIKKERHED

Hackerangreb og stigende it-kriminalitet giver desperat mangel på it-sikkerhedsspecialister.
It gør mange ting lettere, men det gør os også sårbare. Eksemplerne på cyber crime strækker sig fra indblanding i valgkampen i USA til kommuner i Danmark, der udsættes for Ransomware.
IT er blevet et våben på lige fod med andre våben. Og det stiller helt nye krav til beskyttelse.
Der er IT i alt fra køleskabe til biler og store finansielle systemer, så sikkerhed er noget flere og flere virksomheder er nødt til at forholde sig til.

En rapport fra Erhvervsstyrelsen slår fast, at i 2030 vil Danmark mangle 19.000 IT-specialister. Og allerede i 2015 kunne danske virksomheder ikke finde ansatte til 16 procent af stillingerne indenfor IT-sikkerhed.

Professionsbacheloruddannelsen i it-sikkerhed, er en top-up til erhvervsakademiuddannelserne Datamatiker og IT-teknolog. 

Du bliver ekspert i bekæmpelsen af hackere, ransomware og DDOS-angreb, og du får kompetencer indenfor governance - altså de gode procedurer for at undgå angreb. Samt forensic - altså hvordan man opklarer og dokumenterer angreb.

Uddannelsen er centreret omkring fire funktioner:

Studiets indhold og opbygning

1. semester:
Introduktion til it-sikkerhed (5 ECTS)
IT-governance (5 ECTS)
Systemsikkerhed (10 ECTS)
Netværks- og kommunikationssikkerhed (10 ECTS)

2. semester:
Vidergående IT-governance (5 ECTS)
Softwaresikkerhed (10 ECTS)
Valgfag (1-3 stk. opdateres) (Samlet 15 ECTS)

3. semester:
Praktik (15 ECTS),
Bachelorprojekt (15 ECTS)

Introduktion til it-sikkerhed, 5 ECTS, 1. semester
Elementet omhandler grundlæggende programmering og netværk med henblik på it-sikkerhed.
Den studerende bliver introduceret til programmering med et programmeringssprog, der normalt anvendes inden for sikkerhedsverden.
Den studerende skal have viden, færdigheder og kompetencer i centrale begreber i forhold til it-sikkerhed i forhold til netværk (grundlæggende begreber som trafik monitorering ved sniffing). Yderligere kigges der på sikkerhedsaspekter ved protokollerne.


IT-governance, 5 ECTS, 1. semester
Etik og principper for it-sikkerhed samt introduktion til principper og begreber inden for it-sikkerhed.
Den studerende får en forståelse for grundlæggende principper og antagelser i it-sikkerhedsarbejde og introduceres til etiske og politiske aspekter af samme.


Systemsikkerhed, 10 ECTS, 1. semester
Den studerende kan udføre, udvælge, anvende, og implementere praktiske tiltag til sikring af firmaets udstyr og har viden og færdigheder der supportere dette.


Netværks- og kommunikationssikkerhed, 10 ECTS, 1. semester
Elementet går ud på at forstå og håndtere netværkssikkerhedstrusler samt implementere og konfigurere udstyr til samme.
Elementet omhandler forskellig sikkerhedsudstyr (IDS) til monitorering. Derudover vurdering af sikkerheden i et netværk, udarbejdelse af plan til at lukke eventuelle sårbarheder i netværket samt gennemgang af forskellige VPN teknologier.


Videregående it-governance, 5 ECTS, 2. semester
Den studerende skal kunne forstå og deltage i tilrettelæggelse af sikkerhedsarbejdet i organisationen.
Den studerende skal have forståelse for, hvordan samfundsorganisationer påvirker sikkerhedsarbejdet.


Softwaresikkerhed, 10 ECTS, 2. semester
Elementet fokuserer på sikkerhedsperspektivet i software, blandt andet programkvalitet og fejlhåndterings samt datahåndterings betydning for en software arkitekturs sårbarheder.
Elementet introducerer også til forskellige designprincipper, herunder ”security by design.

 

 

Eksamener

På 5. semester er der fire mundtlige eksamener, hvor to er eksterne og to interne. Første eksamen bedømmes bestået/ikke bestået, hvor der ved de tre resterende gives karakter efter 7-trinsskalaen. 

På 6. semester er der tre mundtlige eksamener, hvor to er eksterne og én intern. Der gives karakter efter 7-trinsskalaen. 

På 7. semester er der to eksamener: en skriftlig praktikrapport der internt bedømmes enten bestået/ikke bestået og et bachelorprojekt, som dækker hele uddannelsens pensum. Der udarbejdes et projekt, og der er en mundtlig fremlæggelse, som bedømmes eksternt. Der gives en samlet karakter efter 7-trinsskalaen. 

Få svar på dine spørgsmål om uddannelser, efteruddannelseroptag og KEA generelt eller find os på Facebook, Linkedin og Youtube.
Har du kommentarer til siden? Skriv til webmaster