Automationsteknolog :: kea.dk
Uddannelser

Automationsteknolog

Automationsteknolog er en 2-årig uddannelse, hvor du lærer om styring, regulering, opbygning og optimering af tekniske styresystemer.

Som automationsteknolog skal du arbejde med design, opbygning og idriftsætning af automatiske maskin- og procesanlæg, og igennem uddannelsen lærer du at tage ansvaret for processen gennem hele forløbet.

Du vil komme til at arbejde med disse hovedområder:

Maskinen: Du lærer den grundlæggende viden om udvikling, design og idriftsættelse af maskiner, der indeholder både digitale og analoge styresignaler.

Cellen: Du lærer om automatiske anlæg og vigtigheden af den rette kommunikationsteknologi mellem de enkelte anlæg indbyrdes og operatøren af anlægget.

Linjen: Du lærer om dataudveksling og opsamling af data med henblik på at kunne dokumentere kvaliteten af de fremstillede produkter.

Studiets indhold og opbygning

1. semester:
Design og opbygning af automatisk enhed (20 ECTS), integration af automatiske enheder (5 ECTS), virksomhedsrelaterede elementer (5 ECTS)

2. semester: 
Design og opbygning af automatisk enhed (5 ECTS), integration af automatiske enheder (10 ECTS), virksomhedsrelaterede elementer (5 ECTS), valgfri uddannelseselementer (10 ECTS)

 

3. semester:
Systemdesign af automatiske proces- og produktionslinjer (10 ECTS), virksomhedsrelaterede elementer (5 ECTS), valgfri uddannelseselementer (15 ECTS)

4. semester:
Praktik (15 ECTS), Afgangsprojekt (15 ECTS)

Design og opbygning af automatiske enheder
Du kender den elektriske og installationstekniske teori. Du kan anvende tekniske og kreative beregningsmetoder til at udvikle og designe tekniske styre- og reguleringssystemer. Du kan udvikle og dimensionere styrings- og reguleringsanlæg. Du kan produktudvikle.

Integration af automatiske enheder
Du ved, hvordan man designer operatørinterface til betjening af et automatisk anlæg på industricomputere. Du kan opstille samlede løsninger til opgaver inden for procesanlæg med mekanik, elektronik, styre- og reguleringssystemer. 

Systemdesign af proces- og produktionslinjer
Du kender de netværksteknologier og protokoller, der anvendes ved kommunikation i et automatisk anlæg. Du kan programmere og konfigurere styrings- og reguleringsanlæg.

Virksomhedsrelaterede elementer
Du kender de centrale metoder og værktøjer, der anvendes ved bl.a. innovative processer, produktionsstyring, forretningsudvikling og økonomistyring. Du kan varetage driftlederopgaver og varetage rollen som projektleder.

Praktikophold
I praktikforløbet på 10 uger foregår i en relevant virksomhed, hvor du kan afprøve det du har lært på studiet.

Afsluttende projekt
Uddannelsen afsluttes med et projekt, hvor du specialiserer dig inden for et bestemt emne. Projektet ligger i forlængelse af praktikophold, som typisk vil danne grundlag for det afsluttende projekt.

EKSAMENER

2. semester
Ekstern prøve

4. semester
Intern/ekstern prøve i praktik + intern prøve i afgangsprojekt

Få svar på dine spørgsmål om uddannelser, efteruddannelseroptag og KEA generelt eller find os på Facebook, Linkedin og Youtube.
Har du kommentarer til siden? Skriv til webmaster