Fakta :: kea.dk
Uddannelser

Fakta

Længde: 2 år (120 ECTS)
Adresse: Guldbergsgade 29N - Håndværkergården, 2200 København N
T: 46 46 02 00
Se kort
Sprog:Dansk
Udgifter:

Du skal købe undervisningsbøger. Derudover skal du medbringe egen PC (Windows), der understøtter 5GHz (802.11a) for at undgå problemer med KEA’s netværk - tekniske specifikationer vil blive udsendt i forbindelse med studiestart. 

Endvidere vil der være udgifter på ca. 800,00 DKK til sikkerhedsudstyr til brug ved byggepladsbesøg.

Økonomi: SU berettiget
Studieordning:Download studieordning efterår 2016
Tillæg til studieordning
Diploma Supplement:

KEA udsteder automatisk Diploma Supplement som tillæg til eksamensbeviset for alle afsluttede uddannelser fra KEA. Diploma Supplement er et engelsksproget tillæg til eksamensbeviser for videregående uddannelser. Diploma Supplementet skal fremme den internationale mobilitet og uddannelsernes gennemsigtighed ved at give færdiguddannede fyldestgørende dokumentation for den uddannelse, de har gennemgået, herunder oplysninger om indhold, omfang, niveau og erhvervsmæssige sigte. Desuden indeholder Diploma Supplement en beskrivelse af KEA og det danske uddannelsessystem.

Kontakt:

Optagelsessekretariatet, T: 46 46 07 00, mail: applicant@kea.dk eller studie- og karrierevejledningen på studievejledning@kea.dk

Studie- og karrierevejleder
Peter Askov
E: pa@kea.dk / T: 4646 0421
Telefontid: mandag-onsdag + fredag kl. 9-11
Loven om dobbeltuddannelse:Læs mere her om begrænsninger og undtagelser Få svar på dine spørgsmål om uddannelser, efteruddannelseroptag og KEA generelt eller find os på Facebook, Linkedin og Youtube.
Har du kommentarer til siden? Skriv til webmaster