Optagelse :: kea.dk
Uddannelser

Søg om optagelse

Adgangskrav:

Adgang via Gymnasial eksamen

Ingen specifikke adgangskrav

Adgang via relevant erhvervsuddannelse

Anlægsstruktør

bygningsstruktør

brolægger

bygningsmaler

ejendomsservicetekniker

elektrikeruddannelsen (med specialer)

individuel EUD, bygge og anlæg

glarmester

maskinsnedker

murer

skorstensfejer

snedker (med specialer)

stenhugger

stukkatør

tagdækker

teknisk designer

teknisk isolatør

træfagenes byggeuddannelse

vvs-energiuddannelsen

vvs-uddannelsen

Ingen specifikke adgangskrav

Adgang via 3-årig erhvervsuddannelse

Fuldført erhvervsuddannelse med en normeret varighed på 3 år eller mere, dog ikke relevante uddannelser nævnt ovenfor

Ingen specifikke adgangskrav

Optagelse med særlig tilladelse:

Hvis du ikke opfylder de formelle adgangskrav, kan du søge om optagelse med særlig tilladelse på baggrund af en individuel kompetencevurdering (IKV) 

Vejledning i ansøgning om IKV

IKV-ansøgningsskema

Optagelse:

Uddannelsen er tilsluttet den Koordinerede Tilmelding (KOT). Du kan kun søge optagelse i kvote 1 & 2.

I kvote 1 bliver du optaget på baggrund af din adgangsgivende gymnasiale eksamen.

I kvote 2 bliver du optaget på dine samlede kvalifikationer.

Der lægges vægt på følgende kvalifikationer (udover din adgangsgivende uddannelse):

  • Erhvervserfaring på minimum 30 timer pr. uge - herunder også værnepligt og praktik. Praktikken må ikke være en del af den adgangsgivende uddannelse. Dokumentationen kan være ansættelseskontrakter, lønsedler eller ATP-udskrifter.
  • Andre aktiviteter i minimum 3 måneder som f.eks. højskoleophold eller udlandsophold (ikke ferie). Frivilligt arbejde svarende til mindst 3 måneders fuldtidsbeskæftigelse kan også indgå i vurderingen. Dokumentationen kan være beviser, kontrakter, flybilletter, rejseplan, udtalelser m.v.
  • Karakter-gennemsnit fra den adgangsgivende gymnasiale uddannelse
Alle kvote 2 aktiviteter skal dokumenteres med relevante bilag.

Du skal søge elektronisk på: www.optagelse.dk 

 

Optagelsesområdets nr:72010
Adgangskvotient:3,3 (2017)
Uddannelsesstart:27. august 2018
Ansøgningsfrist:

Sommeroptag:

Du kan søge ind fra 1. februar.

Fristen for kvote 1 sommeroptag er den 5. juli kl. 12.

Fristen for kvote 2 er den 15. marts kl. 12.

Alle ansøgere skal ansøge online på www.optagelse.dk. Alle bilag til din ansøgning skal indsendes samtidig med ansøgningen og senest på dagen for ansøgningsfristen.

Vinteroptag

Der er ikke vinteroptag på uddannelsen

Loven om dobbeltuddannelse:Læs mere her om begrænsninger og undtagelser

Overflytning til KEA:

Læs mere her

Få svar på dine spørgsmål om uddannelser, efteruddannelseroptag og KEA generelt eller find os på Facebook, Linkedin og Youtube.
Har du kommentarer til siden? Skriv til webmaster