Byggetekniker :: kea.dk
Uddannelser

Byggetekniker

Byggetekniker er en to-årig uddannelse, hvor du lærer at planlægge og varetage teknisk administrative opgaver inden for bygge- og anlægsarbejde samt arbejde med industrielt fremstillede byggekomponenter. 

Du uddanner dig til at indgå i det team, der er omkring et byggeprojekt, og vil typisk have dine primære opgaver på byggepladsen eller med at regne og tegne for arkitekter og ingeniører som forberedelse til at større eller mindre byggeprojekt.

Du vil komme til at arbejde med disse hovedområder: 

  • Hus og grund 1-2 plan: Du lærer de grundlæggende tekniske discipliner inden for byggeri.
  • Hus og grund 3-4 plan: Du lærer bl.a. om byggeprocessen, almindelige konstruktioner, tekniske installationer, statiske principper, dokumentation, planlægning og styring.
  • Industribyggeri og industrielt fremstillede byggekomponenter: Du lærer bl.a. om industrielle produktions- og udførelsesmetoder i byggeprocessen.

Studiets indhold og opbygning

1. semester: Rækkehus i 2 plan
Alment (10 ECTS), Virksomhed (2 ECTS), Produktion (6 ECTS), Projektering (8 ECTS), Registrering (4 ETCS)
2. semester:
Hus og grund 3-4 plan
Alment (9 ECTS), Virksomhed (4 ECTS), Produktion (5 ECTS), Projektering (8 ECTS), Registrering (4 ETCS)
3. semester:
Industribyggeri og industrielt fremstillede byggekomponenter
Alment (5 ECTS), Virksomhed (5 ECTS), Produktion (8 ECTS), Projektering (7 ECTS), Valgdel (5 ETCS)
4. semester:
Praktik og afgangsprojekt
Praktik (15 ECTS), Afgangsprojekt (15 ECTS)

Produktion: Her lærer du om produktionsmetoder og kvalitetssikring indenfor bygge og anlæg. Du lærer at tilrettelægge, lede og administrere den praktiske gennemførelse af et bygge- og anlægsprojekt, og du lærer at føre tilsyn.

Projektering: Her lærer du at gennemføre projekteringsopgaver primært indenfor husbygningsområdet. Du styrer projekteringen efter byggeriets fasemodel og arbejder både med det store overblik og den enkelte detalje.

Virksomhed: Her lærer du byggebranchens organisatoriske forhold at kende. Du lærer at varetage økonomiske, ledelsesmæssige og udviklingsmæssige opgaver og får kendskab til hvordan en virksomhed i bygge- og anlægsbranchen fungerer. Retsforhold og jura er også en del af dette fagområde. Du lærer at anvende retsregler og lovgrundlag og lærer desuden at skrive kontrakter

Registrering: Her lærer du at planlægge, udføre og registrere opmåling på byggeplads. Du lærer også at udføre opmåling i forbindelse med registrering af bygningsdele, bygninger og anlæg

Alment: De almene fag dækker over IT, kommunikation og anvendt matematik/fysik. Alle fagene er rettet mod at kunne det nødvendige inden for bygge- og anlægsprojekter. 

Praktik: Du indgår i en virksomhed, der arbejder med byggeprojekter enten i Danmark eller i udlandet. KEA har en praktikkoordinator knyttet til alle studerende, der hjælper dig med praktiske spørgsmål omkring den praktikplads, som du selv finder. Det er typisk ikke et problem at finde en praktikplads. 

Valgdel: På valgdelen specialiserer du dig inden for professionsretningen "udførelse".

Afgangsprojekt: I afgangsprojektet skriver du en rapport inden for et af emnerne på uddannelsen. 

EKSAMENER

På byggeteknikeruddannelsen kommer du op i det eksamensprojekt, du har arbejdet med gennem semesteret. Som regel er projektarbejdet foregået i grupper, men til eksamen præsenterer I enkeltvis jeres projekt mundtligt.

I bliver bedømt på både jeres mundtlige præsentation, jeres faglige argumentation og projektdokumentationen.

Udover projekteksamen er der også aflevering af skriftlige opgaver.

1. semester: Intern evaluering   
2. semester: Ekstern prøve   
3. semester: Intern prøve + intern prøve i valgdel
4. semester: Intern prøve i praktik + ekstern prøve i afgangsprojekt

Billeder på siden: 1. semesters projekt om et
hus i Utterslev mose af gruppe 4, jan. 2012

Få svar på dine spørgsmål om uddannelser, efteruddannelseroptag og KEA generelt eller find os på Facebook, Linkedin og Youtube.
Har du kommentarer til siden? Skriv til webmaster