Datamatiker :: kea.dk
Uddannelser

Datamatiker

På uddannelsen til datamatiker lærer du om databaser og deres opbygning. Du lærer også at programmere samt at udvikle og vedligeholde it-systemer.

Du får en grundlæggende indsigt i informationsteknologi, og du lærer at udvikle og videreudvikle it-systemer. Samtidig får du undervisning i at analysere en virksomheds it behov og udfører løsningerne.

Studiets indhold og opbygning

1. semester:
Programmering (15 ECTS), systemudvikling (10 ECTS), virksomheden (5 ECTS)
2. semester:
Programmering (15 ECTS), systemudvikling (5 ECTS), teknolog (5 ECTS), virksomheden (5 ECTS)

 

3. semester:
Programmering (10 ECTS), systemudvikling (10 ECTS), teknologi (10 ECTS)
4. semester:
Valgfag (30 ECTS)
5. semester:
Praktik (15 ECTS), afsluttende projekt (15 ECTS)
 

PROGRAMMERING
Der undervises generelt i programmering ud fra syntaks, programmeringsmetode og programdesign fra et begynderniveau. Du lærer at programmere i følgende sprog: Java C, Javascript, Android, .NET MVC. 

SYSTEMUDVIKLING
Systemudviklingsteori og metode fra forundersøgelse til test af systemer er omdrejningspunkt i undervisningen i systemudvikling. Der undervises primært i iterative metoder som fx scrum.

VIRKSOMHEDEN
Med udgangspunkt i organisationsteori lærer du at analysere organisatoriske sammenhænge, du kan bruge i systemudvikling og i forhold til at implementere nye systemer i organisationer.

TEKNOLOGI
Du lærer om computeren ned på komponent-niveau, så du forstår de processer, der kører i computeren, som kan påvirke din systemudviklingsproces og programmering.

VALGFAG
Eksempler på fag kan være programmering af mobile enheder, web programmering, cops and hackers og usability.

PRAKTIKOPHOLD
Praktikforløbet på 10 uger foregår i en relevant virksomhed, hvor du kan afprøve det du har lært på studiet.

AFSLUTTENDE PROJEKT 
Uddannelsen afsluttes med et projekt, hvor du specialiserer dig inden for et bestemt emne. Projektet ligger i forlængelse af praktikophold, som typisk vil danne grundlag for det afsluttende projekt.

Eksamener

I slutningen af 2. semester er der en projekteksamen, som involverer alle undervisningsfag. En projektgruppe afleverer en skriftlig rapport samt et program/kørende system. Med afsæt i projektet afholdes der en mundtlig prøve, som består af en fælles fremlæggelse samt en individuel eksamination. Der gives individuel karakter efter 7-trinsskalaen.

Ved udgangen af 3. semester afholdes der en programmeringsprøve og en teknologiprøve. Begge er individuelle mundtlige prøver, der tager udgangspunkt i et emne/spørgsmål den studerende trækker inden selve eksaminationen

I slutningen af 4. semester afholdes der en systemudviklingsprøve og en specialiseringsprøve. Til systemudviklingsprøve afleverer en projektgruppe en projektrapport, og prøven er en individuel mundtlig prøve, som tager afsat i den afleverede rapport. Der gives individuel karakter efter 7-trinsskalaen. Specialiseringsprøven består af en individuel specialerapport samt en individuel mundtlig eksamination. Der gives individuel karakter efter 7-trinsskalaen.

Efter praktikophold på 5. semester skal den studerende aflevere en praktikrapport på 5 sider, der beskriver det individuelle praktikforløb. Rapporten bedømmes med karakteren bestået/ikke bestået efter en underviser/praktikvejleder har læst rapporten igennem. I slutningen af 5. semester skal det afsluttende eksamensprojekt afleveres. Med afsæt i projektet afholdes der en mundtlig prøve, som består af en fælles fremlæggelse samt en individuel eksamination. Der gives individuel karakter efter 7-trinsskalaen.

Billeder på siden:
En APP som er udviklet i samarbejde med Jobindex, og som skal bruges i forbindelse med jobsøgning på farten. App’en er udviklet af studerende på datamatikeruddannelsen. 

Få svar på dine spørgsmål om uddannelser, efteruddannelseroptag og KEA generelt eller find os på Facebook, Linkedin og Youtube.
Har du kommentarer til siden? Skriv til webmaster