Designteknolog (DK) :: kea.dk
Uddannelser

Designteknolog

Designteknolog er en 2-årig erhvervsakademiuddannelse med 4 specialer, der alle er rettet mod forskellige brancher og markeder i mode- og livsstilsbranchen samt kommunikations- og mediebranchen.

I løbet af 4 intense semestre opnår du en holistisk værdikædeforståelse, specialiseret viden og kompetencer indenfor det speciale, du optages på. 

Dermed kan du efterfølgende arbejde som f.eks. trendspotter, konceptudvikler, grafiker, brand designer, purchaser, sustainable fashion designer, production controller eller pattern designer – dette er naturligvis afhængigt af, hvilket speciale du optages på.

Grundlæggende for alle Designteknologstuderende på 1. semester er, at basisfagene er henholdsvis design, teknologi og business. Du har dermed et solidt fundament af viden om værdikædens indbyrdes forhold og fagligheder, når du starter op på specialet på 2. semester.

På specialet arbejder du med teori, metode og praksis igennem øvelser, opgaver, projekter samt cases i samarbejde med virksomheder. Nogle af projekterne er individuelle - andre teambaseret.

På sidste del af 3. semester skal du også i praktik i en virksomhed i ind- eller udland. Praktikken giver mulighed for at afprøve dine færdigheder i praksis, og få brugbare erfaringer med arbejdslivet imens du opbygger et netværk.

På 4. semester udbydes der valgfag, der giver dig mulighed for individuelt at tone dit speciale. På sidste del af 4. semester skal du selvstændigt udarbejde et projekt, hvor en virksomhedsproblemstilling analyseres, belyses og løsningforslag udarbejdes i en skriftlig rapport samt produktløsninger fremlægges ved en mundtlig eksamen. 

Allerede i optagelsesprøven vælger du hvilket speciale, du ønsker optagelse på. Du kan vælge at søge om optagelse på følgende:

Sustainable Fashion (DK)
Her arbejder du kreativt, praksisnært, innovativt og konceptuelt med beklædningsdesign og accessories i en bæredygtig og markedsorienteret kontekst. Du arbejder med designprocesser, formgivning, visualisering, æstetik, kultur og trends. Læs mere

Pattern Design (DK)

Her arbejder du praksisnært med problemløsning, produktudvikling, drapering og konstruktion. Du udvælger materialer og udvikler form til beklædningsdesign. Læs mere

Fashion Management (DK)

Her arbejder du med styring af mode- og livsstilsbranchens mange processer i et internationalt miljø. Du arbejder med indkøb, materialevalg, produktudvikling, leverandørudvælgelse, kvalitetsvurdering, økonomi & logistik samt cross cultural communication. Læs mere.

Marketing og Communication Design (DK + INT)

Her arbejder du både visuelt og skriftligt med markedsføring, konceptudvikling, kommunikationsdesign, grafisk design og branding med udgangspunkt i analyser af målgruppen, konteksten, markedet, kultur og trends. Specialet kan læses på både dansk og international linje. Læs mere

Studiets indhold og opbygning

1. semester:
Fællessemester:
Design, Business og teknologi (30 ECTS)

2. semester: Specialeretning (30 ECTS):
Sustainable Fashion, Pattern Design, Fashion Management eller Marketing & Communication Design

3. semester:
 Fortsat Specialeretning (15 ECTS): Sustainable Fashion, Pattern Design, Fashion Management eller Marketing & Communication Design

Praktik (15 ECTS)

4. semester: 
Valgfagsmodul (15 ECTS)

Afsluttende projekt (15 ECTS)

 

Få svar på dine spørgsmål om uddannelser, efteruddannelseroptag og KEA generelt eller find os på Facebook, Linkedin og Youtube.
Har du kommentarer til siden? Skriv til webmaster