Specialeretninger :: kea.dk
Uddannelser

Designteknolog SPECIALERETNINGER

Som studerende på erhvervsakademiuddannelsen Designteknolog skal du vælge en studieretning, som du ønsker at specialisere dig indenfor. Du kan vælge imellem fem specialer, hvoraf det ene udbydes på både dansk og engelsk.

På KEA DESIGN er uddannelserne Designteknolog og PBA i Design & Business blevet dimensioneret på baggrund af de aktuelle beskæftigelsestal. Det betyder, at der skal skæres i antallet af studiepladser på både Designteknolog og PBA i Design & Business fra sommeroptaget 2017.
Følgende ændringer vil være gældende fra optag 2017 og indtil andet meldes ud:

Det internationale speciale "Sustainable Fashion (INT)" udbydes ikke fra sommer 2017 (specialet Marketing & Communication Design (INT) fortsætter et internationalt optag).

 

FASHION MANAGEMENT (DK)

Specialet Fashion Management er rettet mod beskæftigelse indenfor management af indkøbs- og produktionsprocesser i mode- og livsstilsbranchen. Du bliver uddannet til at kunne indtage en central rolle, når en virksomheds produkter skal produceres til den rette pris og den ønskede kvalitet på det globale marked. 

Derfor vil du med afsæt i din viden om økonomi og indkøbsteori lære at vurdere bæredygtige og handelsmæssige konsekvenser af virksomhedens ideer og strategier.

Du bliver uddannet til at kunne foretage søgning, vurdering og udvælgelse af de rette leverandører, der vil styrke virksomhedens position på markedet. Gennem cross cultural communication lærer du vigtigheden i at oparbejde og vedligeholde gode relationer med virksomhedens internationale samarbejdspartnere. For at kunne fremstå stærk og troværdig i forhandlinger vil du få opbygget en viden om både kendte materialer og nye mere bæredygtige materialer samt deres anvendelses muligheder. Endvidere vil du lære at håndtere de logistiske dele af indkøbet under hensyntagen til nationale som international love og regler.

Som færdiguddannet vil du derfor kunne deltage i tværfaglige samarbejder i værdikæden, håndtere internationale forhandlinger, deltage i produktudviklingsprocesser samt håndtere virksomheders materiale- og varestrømme under hensyntagen til bæredygtighed, økonomi og virksomheders rammer og produktionsmetoder. Du vil typisk kunne få arbejde som indkøbsassistent, production-controller eller retail coordinator.

Marketing & Communication Design (DK)

En Marketing & Communication designer har krydskompetencer indenfor kommunikation, konceptudvikling og visuel kommunikation - til et jobmarked som efterspørger særlig forståelse for den dynamik, der karakteriserer marketing og mediebilledet i dag.

Du lærer at arbejde professionelt, markedsorienteret og tidssvarende med visuel, skriftlig og digital kommunikation ud fra en holistisk tilgang til design og proces.

Specialet dækker kerneområderne visuel kommunikation, konceptudvikling og management. Vi tager udgangspunkt i konceptuel kommunikation samt kampagne- og cross-media løsninger.

Opgaver løses individuelt og i grupper/teams. Vi arbejder helhedsorienteret omkring proces og metodeforståelse - ofte i tæt samarbejde med erhvervslivet. I undervisningen arbejder du med cases om eller i tilknytning til den virkelige verden og skaber kommunikation og marketing på baggrund af strategi og relevant teori og empiri.

Du vil få viden om værktøjer og marketingdiscipliner vedrørende kommunikation, markedet, internationale markedsperspektiver, målgrupper, forbruger adfærd, tendenser og livstil. 

Denne viden giver dig færdigheder til at kunne vurdere og anvende relevant teori, indsamle, bearbejde og vurdere markedsdata til forståelse af markedet og forbrugerne. Desuden kommer du til at udvikle og vedligeholde produkt og konceptløsninger inden for marketing nationalt som internationalt.

Når du er færdiguddannet, vil du på assistent-niveau typisk kunne arbejde indenfor områder som Marketing-/PR-/Event-koordinering eller som kommunikationsassistent.

Du kan vælge at læse den internationale specialeretning Marketing & Communication Design på engelsk ved at søge ind på Design, Technology and Business.

PATTERN DESIGN (DK)

En pattern designer indgår aktivt i den kreative proces ved at arbejde innovativt og praksisnært med produktudvikling og materialer. Pattern designeren er med i udviklingen og konstruktionen af form og funktion - og fungerer som sparingspartner, når der skal f.eks. skal vælges materialer til beklædningsdesign.

På specialet Pattern Design lærer du at arbejde analytisk og problemløsende med konstruktion og formgivning af mode- og livsstilsprodukter.

Specialet dækker kerneområderne konstruktion og graduering, produktudvikling, kommunikation og materialelære. Med udgangspunkt i konstruktion og graduering arbejder du med at udvikle løsninger, der balancerer det funktionelle med det æstetiske. Via opgaver og projekter lærer du selvstændigt at udarbejde mønstre og målskemaer samt at kommunikere effektivt både internt og eksternt om produktudvikling.

Du vil få viden om relevante teorier og metoder inden for konstruktion og graduering og få viden om professionens praksis inden for produktudvikling, form, funktionalitet og materialer samt modens udvikling.

Denne viden giver dig færdigheder til at kunne vurdere konstruktions- og gradueringsmetoders betydning for pasform og silhuet, vurdere materialers betydning for et produkt, vurdere og produktudvikle et designoplæg, udvikle løsningsforslag til opgaver inden for konstruktion og graduering samt anvende diverse værktøjer og teknologier til konstruktion. Endelig vil du kunne håndtere graduering, dokumentation og formidling af produktrelaterede emner også i en global kontekst.

Når du er færdiguddannet, vil du typisk kunne arbejde i fashionvirksomheder som produktionsorienteret eller designorienteret konstruktør.

SUSTAINABLE FASHION (DK)

En sustainable fashion designer arbejder praktisk, kreativt og innovativt med udvikling af mode og koncepter i en bæredygtig kontekst.

På Sustainable Fashion lærer du at undersøge og designe bæredygtige designløsninger og koncepter, der imødekommer reelle behov og på samme tid udfordrer nuværende produktionsmetoder og forbrugsmønstre.

Du får fundamentale færdigheder inden for fashion design for at kunne identificere og skabe et æstetisk udtryk samt indgå i designprocessens forskellige faser. Samtidig vil du blive uddannet til at forstå de konsekvenser, som dit design har i en social, miljømæssig og økonomisk kontekst – globalt såvel som lokalt. Endelig bliver du uddannet til at formidle og kommunikere dette i interne og eksterne sammenhænge.

Baseret på en bæredygtig indsigt og tænkning om fremtidsscenarier uddannes du til at træffe kvalificerede valg og fravalg. På samme tid motiveres du til at anvende nysgerrighed, mod, engagement og åbenhed til at søge nye veje og løsninger, der retter sig mod en ny æra inden for modedesign.

Du vil beskæftige dig med designproces og arbejde eksperimenterende og kommercielt. Du vil lære at vurdere og begrunde valg af bæredygtige materialer og designløsninger. Du vil blive i stand til at anvende visuel kommunikation, der understøtter produkt og koncept. Du vil arbejde med at omsætte trends og målrette designs mod virksomhedens identitet. Du vil arbejde med at anvende trend, sociologi og markedsanalyser til design og produktudvikling. Du vil kunne udvikle og formidle innovative, konkurrencedygtige designkoncepter med udgangspunkt i bæredygtighed. Med et kendskab til bæredygtig mode og dertil knyttede metoder, kan dit fremtidige job lede til ansættelse som design-assistent, trendspotter eller som iværksætter i mode- og livsstilsindustrien.


Bemærk venligst, at det internationale speciale "Sustainable Fashion (INT)" ikke udbydes fra sommer 2017 (specialet "Marketing & Communication Design (INT)" fortsætter et internationalt optag).

Få svar på dine spørgsmål om uddannelser, efteruddannelseroptag og KEA generelt eller find os på Facebook, Linkedin og Youtube.
Har du kommentarer til siden? Skriv til webmaster