Energiteknolog :: kea.dk
Uddannelser

Energiteknolog

Energiteknolog er en 2-årig uddannelse der lærer dig at varetage opgaver på tværs af el- og vvs-området med henblik på energioptimering af bygningstekniske installationer og procesanlæg.

Du får blandt andet viden om mulighederne for energioptimering i fx klimaanlæg, luftvarmeanlæg, varmepumper mv. Du kan få en introduktion til, hvad en Energiteknolog er her.

En energiteknolog finder energiproblemerne i vores bygninger og industriprocesser, finder derefter løsningsmuligheder, rådgiver om dem og er projektleder på udførelsen. Som projektleder sørger du for at håndværkerne udfører løsningen, som du har planlagt den. Når projektet er vel udført, er energiteknologen den, der tilbyder at holde øje med besparelsen fremover ved hjælp af en servicekontrakt.

Studiets indhold og opbygning

1. semester: 
Obligatoriske elementer (30 ECTS)

2. semester:
Obligatoriske elementer (20 ECTS), Valgdel (10 ETCS)

3. semester:
Obligatoriske elementer (15 ECTS), Valgdel (10 ETCS)

4. semester:
Praktik (15 ECTS), Afgangsprojekt (15 ECTS)

Bygningskompleksets energi

Her lærer du om klimaskærm, byggeteknik, varmeteknik, ventilation, indeklima og automation, styring og regulering

Energiforsyning og omsætning

Her lærer du om energiteknik, elektrisk tab og forsyning, varmepumpeteknik, solcelleteknik, vindmølleteknik og andre nye energiformer, energianalyser, energiforbrugsberegning, planlægning og energirigtig projektering.

Energirigtige processer og produktionsanlæg

Her lærer du om procesanlæg, dataopsamling, måleteknik og energiteknisk automation, energiøkonomiske og miljømæssige vurderingsmetoder.

Virksomhedsrelaterede elementer

Her lærer du om research, innovation, forretningsforståelse samt projektledelse

Praktikophold

Praktikforløbet på 10 uger foregår i en relevant virksomhed, hvor du kan afprøve det, du har lært på studiet.

Afsluttende projekt

Uddannelsen afsluttes med et projekt, hvor du specialiserer dig inden for et bestemt emne. Projektet ligger i forlængelse af praktikopholdet, som evt. kan danne grundlag for det afsluttende projekt.

Praksis i uddannelsen.

De studerende på uddannelsen kommer indledningsvis med meget forskellige faglige baggrunde og det udnyttes i små tværfaglige arbejdsgrupper, der løser rigtige autentiske opgaver. I alle uddannelsens elementer involveres praksis, dvs. virksomheder kommer på besøg for at fortælle om teknik, den studerende kommer på ekskursioner til messer, tekniske universiteter, virksomheder og energianlæg og oplever her teorien i praksis.

EKSAMENER

Første årsprøve: er er placeret inden udgangen af 2. semester.
Praktikprøven: afvikles umiddelbart efter praktikopholdet på fjerde semester.
Afsluttende eksamensprojekt.

Billeder på siden:
Til venstre: en klimaboks til at teste energitabet gennem forskellige vinduestyper. Til højre solcelle udstyr: et monokrystallinsk solcellemodul, en akkumulator, der gemmer den elektriske energi, og en inverter, der omformer jævnstrømmen til vekselspænding til dagligdagens forbrug.

Begge billeder er øvelsesudstyr fra undervisning om målinger ved klimaskærm og vedvarende energi.

Få svar på dine spørgsmål om uddannelser, efteruddannelseroptag og KEA generelt eller find os på Facebook, Linkedin og Youtube.
Har du kommentarer til siden? Skriv til webmaster