Energiteknolog :: kea.dk
Uddannelser

Energiteknolog

Energiteknolog er en 2-årig uddannelse der lærer dig at varetage rådgivningsopgaver på tværs af bygnings-, el- og vvs-området med henblik på energieffektivisering af bygninger og deres tekniske installationer, samt industriens procesanlæg.

Du får blandt andet viden om mulighederne for energieffektivisering af fx klimaskærm, ventilationsanlæg, centralvarmeanlæg, varmepumper mv. Du kan få en introduktion til, hvad en Energiteknolog er her.

En energiteknolog finder energiproblemerne i bygninger og industriprocesser, finder derefter løsningsmuligheder, rådgiver om dem og er projektleder på udførelsen. Som projektleder sørger du for at håndværkerne udfører løsningen, som du har planlagt den. Når projektet er vel udført, er energiteknologen den, der tilbyder at holde øje med besparelsen fremover ved hjælp af en servicekontrakt.

Studiets indhold og opbygning

Energiformer

Her lærer du at beregne, vurdere og udvælge kilder til energiforsyning. Du får fod på de forskellige beregningsmetoder og bliver rustet til at diskutere og bedømme forskellige former for energilagre, energibærere og energikilder.Bygningers indeklima

Her kommer du i dybden med indeklimabegrebet og de installationer, der skal sørge for det sunde indeklima i en bygning. Det er bl a belysningsanlæg og varme- og ventilationsanlæg. Du bliver fortrolig med de forskellige principper og virkemåder og kan bedømme anlæggene ud fra energibesparende, lovmæssige og miljømæssige hensyn. Du lærer at kortlægge energiforbruget og rådgive om installationer af el, vvs og ventilation. Dermed kan du opstille og foreslå alternative løsningsmuligheder.Byggeteknik og energianalyse

Her kommer du omkring alle bygningens dele. Du får viden om klimaskærmens fysik og om husets grundlæggende installationer ud fra en energirigtig tilgang. Du lærer at anvende relevante metoder og værktøjer til at måle og beregne energiforbrug, så du kan vurdere de mest energibesparende installationer. Du får redskaber til at udarbejde en systematisk analyse af energikilder, klimaskærme og energiadfærd. Du lærer at forklare tekniske tegninger og får tjek på de grundlæggende beregningsmetoder af bygningsforbedringer og energibesparende foranstaltninger. Du bliver i stand til at udvælge energirigtige byggetekniske løsninger.Energi, økonomi og miljø

I dette modul lærer du om de samfundsmæssige konsekvenser af dine projekter, herunder bygningers livstidsanalyse, C2C og investeringsteori.Energirigtig Projektering

Når en virksomhed eller kommune bygger nyt, er det energiteknologen, der bidrager med de rigtige energieffektive og bæredygtige helhedsløsninger og rådgiver om energieffektiv adfærd. Når eksisterende byggeri skal effektiviseres, indleder energiteknologen typisk med en grundig afdækning af de eksisterende forhold (baseline) ved at logge indeklima og forbrug, hvorefter han/hun sammensætter en helhedsløsning, der både sparer penge, bruger bæredygtige materialer og omlægger til vedvarende energikilder.Projektledelse

Som energiteknolog slutter du ikke dit forløb hos kunden, før du har tilbudt at håndtere realiseringen af dine energieffektive forslag. Energiteknologen lægger en entrepriseplan og styrer udbudsprocessen, så anlægsejeren kan koncentrere sig om sin kerneydelse under hele forløbet. På kurset ser vi også ud over Danmarks grænser og lærer, hvordan man udfører entrepriser i udlandet.

Energioptimering af Procesanlæg
Energiteknologen kan hjælpe industriens aktører med at nå frem til en mere energibesparende drift eller produktion. Han/hun er klædt på til at diskutere fordele og ulemper ved automation, reguleringsmetoder og procesudstyr.

Innovation
Du trænes i at tænke nye veje og sammensætte realisable, effektive løsninger, der løser udfordringerne. Systematik, strukturerede metoder og samarbejde er vigtigt, når der skal findes nye og bedre løsninger.


Valgfag

Vi tilbyder forskellige små ”kurser” til at supplere din uddannelse. 

  • Salgsteknik
  • Udvidet Vvs-installation
  • Udvidet Elinstallation
  • Teknisk Tegning

 

Praktik

I praktikperioden på 4. semester afprøver du alle de nye kompetencer i et autentisk arbejdsmiljø, dvs prøver at være Energiteknolog. Det betyder, at du er helt klar til jobbet som energiteknolog, når du har afsluttet uddannelsen.

KEA har en praktikkoordinator knyttet til alle studerende, der hjælper dig med praktiske spørgsmål omkring den praktikplads, som du selv skal finde. Der er aktuelt et stort udbud af praktikvirksomheder.

 

Afsluttende Projekt

I den allersidste del af uddannelsen får du lejlighed til at studere i dybden med et selvvalgt emne. Du finder emnet i samarbejde med en virksomhed eller en kommune. Det er med dette projekt, du beviser, at du har nået målet som færdig energiteknolog.

 

PRØVER & EKSAMENER

Studiestartsprøve: afholdes ca. 1 måned efter studiestart.

Modulprøver: moduler afsluttes med en prøve i modulets tema.

Første årsprøve: er placeret inden udgangen af 2. semester.

Valgfag: afsluttes med prøver.

Praktikprøven: afvikles umiddelbart efter praktikopholdet på fjerde semester.

Afsluttende eksamensprojekt: Uddannelsens afsluttende prøve

 

Billeder på siden:
Til venstre: en klimaboks til at teste energitabet gennem forskellige vinduestyper. Til højre solcelle udstyr: et monokrystallinsk solcellemodul, en akkumulator, der gemmer den elektriske energi, og en inverter, der omformer jævnstrømmen til vekselspænding til dagligdagens forbrug.

Begge billeder er øvelsesudstyr fra undervisning om målinger ved klimaskærm og vedvarende energi.

Få svar på dine spørgsmål om uddannelser, efteruddannelseroptag og KEA generelt eller find os på Facebook, Linkedin og Youtube.
Har du kommentarer til siden? Skriv til webmaster