Energiteknolog :: kea.dk
Uddannelser

Energiteknolog

Energiteknolog er en 2-årig uddannelse der lærer dig at varetage rådgivningsopgaver på tværs af bygnings-, el- og vvs-området med henblik på energieffektivisering af bygninger og deres tekniske installationer, samt industriens procesanlæg.

Du får blandt andet viden om mulighederne for energieffektivisering af fx klimaskærm, ventilationsanlæg, centralvarmeanlæg, varmepumper mv. Du kan få en introduktion til, hvad en Energiteknolog er her.

En energiteknolog finder energiproblemerne i bygninger og industriprocesser, finder derefter løsningsmuligheder, rådgiver om dem og er projektleder på udførelsen. Som projektleder sørger du for at håndværkerne udfører løsningen, som du har planlagt den. Når projektet er vel udført, er energiteknologen den, der tilbyder at holde øje med besparelsen fremover ved hjælp af en servicekontrakt.

Studiets indhold og opbygning

Energiformer

I modulet ’Energiformer’ lærer du at beregne, vurdere og udvælge kilder til energiforsyning.

Du får fod på de forskellige beregningsmetoder og bliver klædt på til at rådgive om energieffektivisering.

Du kan varetage opgaver på tværs af konstruktions- og installationsområderne, hvor du inddrager nye og vedvarende energiformer og bliver rustet til at kunne diskutere og bedømme forskellige former for energilagre, energibærere og energikilder.

 

Boligens Indeklima

På faget ‘Boligens indeklima’ kommer du i dybden med opbygningen af belysningsanlæg og varme- og ventilationsanlæg.

Du bliver fortrolig med de forskellige principper og virkemåder og kan bedømme anlæggene ud fra lovmæssige, energibesparende og miljømæssige hensyn.

Du kan kortlægge energiforbruget og rådgive om installationer af el, vvs og ventilation. Du kan opstille og foreslå alternative løsningsmuligheder.

 • Varme-, belysnings- og ventilationsanlæg
 • Bygningsautomation, der kan sikre energirigtige, bæredygtige løsninger
 • Tekniske beregninger

 

Byggeteknik og –analyse

I faget byggeteknik kommer du omkring alle bygningens dele.

Du får viden om klimaskærmens fysik og om husets grundlæggende installationer ud fra en energirigtig tilgang.

Du kan anvende relevante metoder og værktøjer til at måle og beregne energiforbrug, så du bliver i stand til at vurdere de mest energibesparende installationer.

Du bliver i stand til at kunne udarbejde en systematisk analyse af energikilder, klimaskærme og energiadfærd.

Du kan forklare tekniske tegninger og får tjek på de grundlæggende beregningsmetoder af bygningsforbedringer og energibesparende foranstaltninger. Du bliver i stand til at udvælge energirigtige byggetekniske løsninger. 

 • Byggeskik
 • Klimaskærm
 • Bygningers energibehov
 • Tekniske beregninger
 • Energianalyse
 • Energiforbrugsberegninger


Energiøkonomi og Miljø

I faget byggeteknik kommer du omkring alle bygningens dele.

Du får viden om klimaskærmens fysik og om husets grundlæggende installationer ud fra en energirigtig tilgang.

Du kan anvende relevante metoder og værktøjer til at måle og beregne energiforbrug, så du bliver i stand til at vurdere de mest energibesparende installationer.

Du bliver i stand til at kunne udarbejde en systematisk analyse af energikilder, klimaskærme og energiadfærd.

Du kan forklare tekniske tegninger og får tjek på de grundlæggende beregningsmetoder af bygningsforbedringer og energibesparende foranstaltninger. Du bliver i stand til at udvælge energirigtige byggetekniske løsninger.

 • Byggeskik
 • Klimaskærm
 • Bygningers energibehov
 • Tekniske beregninger
 • Energianalyse
 • Energiforbrugsberegninger


Energirigtig Projektering

Når en virksomhed eller kommune bygger nyt eller renoverer, er det energiteknologen, der bidrager med de energieffektive og bæredygtige løsninger, samt rådgiver om energieffektiv adfærd.

Faget ’Energirigtig projektering’ klæder dig på til at vælge de energirigtige løsninger og materialer, som også betaler sig i det lange løb.

Du får metoderne, systematikken og teknikken til en energirigtig projektering og får styr på, hvilke faktorer der påvirker energiforbruget i anlæg og bygninger.

 

 • Rådgivning og projektering indenfor energioptimering
 • Energirigtig projektering og energiledelse
 • Energioptimering af Procesanlæg


Innovation og Projektledelse

Du trænes i at tænke nye veje og sammensætte effektive løsninger, der løser opgaven. Samarbejde og sparring er vigtigt når, der skal findes nye og bedre løsninger. Derfor lærer du også om projektledelse, så processerne forløber professionelt.

 

Vedvarende Energi

Nøglen til forbedring af klimaet, så vi mindsker konsekvenserne af stigende temperatur, stigende vandstande, ekstremvejr og store flygtningestrømme, er at minimere afbrændingen af fossile brændsler. Vi skal her lære om energikilder og energilagre, der kan erstatte de fossile brændsler.


Enterprise

Energiteknologen slutter ikke sin proces før han har tilbudt at håndtere realiseringen af sine energieffektive forslag. Han/hun lægger en entrepriseplan og styrer udbudsprocessen, så anlægsejeren kan koncentrere sig om sin kerneydelse under hele forløbet. I dette modul ser vi også ud over Danmarks grænser. Vi gør dig effektiv i at udføre entrepriser i udlandet og tilmed helt så fremmedartet som i et 3. verdens land. 


Valgfag

Vi tilbyder forskellige små ”kurser” til at supplere din uddannelse. 

 • Salgsteknik
 • Udvidet Vvs-installation
 • Udvidet Elinstallation
 • Teknisk Tegning
 • Energikonsulent/BedreBolig-rådgiver

 

Praktik

I praktikperioden afprøver du alle de nye kompetencer i et autentisk arbejdsmiljø. Du er herefter helt klar til jobbet som energiteknolog, når du dimitterer.

 

Afsluttende Projekt

I den aller sidste studieperiode på uddannelsen får du lejlighed til at studere i dybden med et selvvalgt emne. Du finder emnet i samarbejde med en virksomhed eller en kommune. Det er med dette projekt, du beviser at du har nået målet som færdig Energiteknolog.

PRØVER & EKSAMENER

Studiestartsprøve: afholdes ca. 1 måned efter studiestart.

Modulprøver: moduler afsluttes med en prøve i modulets tema.

Første årsprøve: er placeret inden udgangen af 2. semester.

Valgfag: afsluttes med prøver.

Praktikprøven: afvikles umiddelbart efter praktikopholdet på fjerde semester.

Afsluttende eksamensprojekt: Uddannelsens afsluttende prøve

 

Billeder på siden:
Til venstre: en klimaboks til at teste energitabet gennem forskellige vinduestyper. Til højre solcelle udstyr: et monokrystallinsk solcellemodul, en akkumulator, der gemmer den elektriske energi, og en inverter, der omformer jævnstrømmen til vekselspænding til dagligdagens forbrug.

Begge billeder er øvelsesudstyr fra undervisning om målinger ved klimaskærm og vedvarende energi.

Få svar på dine spørgsmål om uddannelser, efteruddannelseroptag og KEA generelt eller find os på Facebook, Linkedin og Youtube.
Har du kommentarer til siden? Skriv til webmaster