IT-teknolog :: kea.dk
Uddannelser

IT-teknolog

Uddannelsen til IT-teknolog har to specialeretninger: netværksteknologi og elektronikteknologi. På KEA udbydes uddannelsen dog kun med specialet i netværksteknologi. Elektronikspecialet udbydes dog bl.a. på på Erhvervsakademi Lillebælt i Odense.

På IT-teknologuddannelsen (netværksteknologi) lærer du via innovative metoder at designe og opbygge elektroniske– og kommunikationstekniske systemer. Desuden lærer du, hvordan du leder projekt-, kvalitets- og ressourcestyring i forbindelse med udviklings- og projekteringsopgaver.

Du får en grundlæggende indsigt i den nyeste computer- og netværksteknologi samt viden om hvordan man i praksis udvikler og anvender den. Samtidig får du undervisning i at analysere og omsætte en virksomheds behov inden for tekniske løsninger inden for netværk, programmering og håndtering af IT- sikkerhedstekniske løsninger.

Studiets indhold og opbygning

Uddannelsen er opbygget med:

  • Generelle fag som er målrettet IT-teknologens arbejde med netværk og IT-sikkerhed
  • Netværksteknologi indeholder faglige moduler omkring programmering, kodning, og IoT (Internet of Things), herunder relevant projektarbejde fx omkring IT-sikkerhed
  • På studieretningen indgår der specialefag, hvor emnet ikke er fastsat - dette kan variere alt efter hvad der kan være relevant eller spændende at tage op, så vi hele tiden kan forme uddannelsen så den passer med behovene
  • Sidste semester består af en praktikperiode og et afsluttende eksamensprojekt
Generelle fag: 1., 2., + 3. semester
Netværk og operative systemer (5 ECTS), teknologi (5 ECTS), kommunikation (10 ECTS), virksomheden (10 ECTS)

NETVÆRKSTEKNOLOGI: 1., 2., + 3. semester
Netværk (25 ECTS), database og programmeringsteknik (10 ECTS), rådgivnings- og konsulentfunktion (5 ECTS), sikkerhed (5 ECTS)

NETVÆRKSTEKNOLOGI: 2., + 3. semester
Specialefag (15 ECTS)

NETVÆRKSTEKNOLOGI: 4. semester
Praktik (15 ECTS), afsluttende eksamensprojekt (15 ECTS)

Generelle fag

NETVÆRK OG OPERATIVE SYSTEMER
Du lærer at anvende værktøjer og udstyr i forbindelse med design og test af hardwareløsninger samt at opbygge et kommunikationsteknisk system.

TEKNOLOGI
Du lærer at anvende værktøjer og udstyr i forbindelse med design og test af hardwareløsninger samt at opbygge elektroniske systemer.

KOMMUNIKATION
Der bliver undervist i at kommunikere og dokumentere i forhold til både interne – og eksterne kunderelationer, fx præsentation af projekter.

VIRKSOMHEDEN
Der undervises i innovation, projektledelse og forretningsforståelse, og du får indsigt i rådgivnings- og konsulentfunktionens mange facetter.

NETVÆRK
Du bliver undervist i netværksdesign og lærer at vurdere tekniske netværksløsninger i forhold til virksomhedens og kundens behov.

DATABASE OG PROGRAMMERINGSTEKNIK
Du lærer om opbygning, test og vedligeholdelse af databasesystemer.

RÅDGIVNINGS- OG KONSULENTFUNKTION
Du får indsigt i, hvordan din netværksteknologiske viden kan anvendes i forbindelse med rådgivnings- og konsulentopgaver fx i forhold til tekniske netværksløsninger.

SIKKERHED
Du lærer blandt andet om kryptering og certifikater, firewall, access control og sikkerhed på servere. Og du får viden om, hvordan du håndtere analyser, behovsafdækning, løsningsforslag og design af sikkerhedsløsninger.

SPECALEFAG
Alt efter hvilken studieretning du har valgt, er der tilknyttet forskellige specialefag.

PRAKTIKOPHOLD
Praktikforløbet foregår i en relevant virksomhed, hvor du kan afprøve det du har lært på studiet. Praktikopholdet er placeret efter 2. semester og er placeret på den studieretning, du har valgt.

AFSLUTTENDE EKSAMENSPROJEKT
Uddannelsen afsluttes med et projekt, hvor du specialiserer dig inden for et bestemt emne.

Eksamener

På IT-teknologen er der fem prøver/eksamener.

Efter første studieår afholdes en ekstern prøve i slutningen af 2. semester. Det er en projekteksamen, som involverer alle undervisningsfag fra første studieår. Med afsæt i projektet afholdes er der en mundtlig prøve, som består af en fælles fremlæggelse samt en individuel eksamination. Der gives individuel karakter efter 7-trinsskalaen.

Ved udgangen af 3. semester afholdes der en tværfaglig teknologieksamen samt en prøve i virksomhedsteknik. Teknologieksamen består af et projekt og en mundtlig eksamen, mens prøven i virksomhedsteknik er mundtlig. I begge eksamener gives der karakter efter 7-trinsskalaen.

Efter praktikopholdet er der en intern praktikprøve, hvor den studerende skal dokumentere målene og udbyttet af praktikopholdet. Prøven bedømmes bestået/ikke bestået.

I slutningen af 4. semester er det afsluttende eksamensprojekt, som dækker hele uddannelsens pensum. Der udarbejdes et projekt, og der er en mundtlig fremlæggelse, som bedømmes eksternt. Der gives en samlet karakter efter 7-trinsskalaen.

Billeder på siden: Biler bliver ombygget og programmeret, så de er i stand til at følge en bestemt bane. Udarbejdet af studerende på 2. semester på IT teknologiuddannelsen.

Få svar på dine spørgsmål om uddannelser, efteruddannelseroptag og KEA generelt eller find os på Facebook, Linkedin og Youtube.
Har du kommentarer til siden? Skriv til webmaster