Kort- og landmålingstekniker :: kea.dk
Uddannelser

Kort- og landmålingstekniker

Kort- og landmålingsteknikeren håndterer geografiske data fra opmålinger til bearbejdningen på computeren. Det sker ved at indsamle, bearbejde og formidle stedbestemt information, og bruge disse i projekter med kort- og landmålingsbehov. I løbet af uddannelsen kommer du til at arbejde med disse hovedområder:

  • Hus og grund 1-2 plan: Du lærer de grundlæggende tekniske færdigheder inden for kort- og landmåling.  
  • Opmåling, udstykning og afsætning: Du lærer bl.a. om ansvar, beregningsprincipper, terrænmodeller, sagsgange, lovgivning, kortprojektioner og kvalitetssikring 
  • Bearbejdning af geografiske data: Du lærer bl.a. om geodatabaser, geodatamodeller, kartografisk design, informationssystemer (fx GIS), software til bearbejdning og præsentation af data samt projektstyringssoftware. 

Studiets indhold og opbygning

1. semester: Hus og grund 1-2 plan
Alment (10 ECTS), Virksomhed (2 ECTS), Produktion (6 ECTS), Projektering (8 ECTS), Registrering (4 ETCS)
2. semester: Opmåling, udstykning, afsætning
Alment (3 ECTS), Virksomhed (2 ECTS), Produktion (4 ECTS), Projektering (5 ECTS), Registrering (16 ETCS)
3. semester: Praktik + bearbejdning af geografiske data
Alment (2 ECTS), Virksomhed (1 ECTS), Produktion (5 ECTS), Projektering (2 ECTS), Valgfrie elementer* (5 ETCS), Praktik (15)
4. semester: Valgfri elementer + afgangsprojekt
Valgfrie elementer* (15 ETCS), Afgangsprojekt (15 ECTS)

*Der kan vælges mellem to professionsretninger: 

a. Kortteknik

b. Landmålingsteknik 

 

Produktion: Her lærer du om produktionsmetoder og kvalitetssikring indenfor bygge og anlæg. Du lærer at tilrettelægge, lede og administrere den praktiske gennemførelse af et bygge- og anlægsprojekt, og du lærer at føre tilsyn.

Projektering: Her lærer du at gennemføre projekteringsopgaver primært indenfor husbygningsområdet. Du styrer projekteringen efter byggeriets fasemodel og arbejder både med det store overblik og den enkelte detalje.

Virksomhed: Her lærer du byggebranchens organisatoriske forhold at kende. Du lærer at varetage økonomiske, ledelsesmæssige og udviklingsmæssige opgaver og får kendskab til hvordan en virksomhed i bygge- og anlægsbranchen fungerer. Retsforhold og jura er også en del af dette fagområde. Du lærer at anvende retsregler og lovgrundlag og lærer desuden at skrive kontrakter

Registrering: Her lærer du at planlægge, udføre og registrere opmåling på byggeplads. Du lærer også at udføre opmåling i forbindelse med registrering af bygningsdele, bygninger og anlæg

Alment: De almene fag dækker over IT, kommunikation og anvendt matematik/fysik. Alle fagene er rettet mod at kunne det nødvendige inden for bygge- og anlægsprojekter. 

Praktik: Du indgår i en virksomhed, der arbejder med byggeprojekter enten i Danmark eller i udlandet. KEA har en praktikkoordinator knyttet til alle studerende, der hjælper dig med praktiske spørgsmål omkring den praktikplads, som du selv finder. Det er typisk ikke et problem at finde en praktikplads. 

Valgfrie elementer: Udover den obligatoriske del af uddannelsen er der valgfrie elementer, hvor du kan specialisere dig inden for to professionsretninger, nemlig kortteknik eller landmålingsteknik.

Afgangsprojekt: I afgangsprojektet skriver du en rapport med udgangspunkt i centrale punkter i uddannelsen og en praksisnær problemstilling. 

EKSAMENER

På uddannelsen til kort- og landmålingstekniker kommer du op i det eksamensprojekt, du har arbejdet med gennem semesteret. Som regel er projektarbejdet foregået i grupper, men til eksamen præsenterer I enkeltvis jeres projekt mundtligt.

I bliver bedømt på både jeres mundtlige præsentation, jeres faglige argumentation og projektdokumentationen.

Udover projekteksamen er der også aflevering af skriftlige opgaver.

1. semester: Intern evaluering 
2. semester: Ekstern prøve
3. semester: Intern/ekstern prøve i praktikken
4. semester: Ekstern prøve i afgangsprojekt + Intern prøve i de valgfrie elementer

Få svar på dine spørgsmål om uddannelser, efteruddannelseroptag og KEA generelt eller find os på Facebook, Linkedin og Youtube.
Har du kommentarer til siden? Skriv til webmaster