Produktionsteknolog :: kea.dk
Uddannelser

Produktionsteknolog

VIL DU ARBEJDE I SPÆNDET MELLEM PRODUKTUDVIKLING, PROCES OG FREMSTILLING?

På uddannelsen til produktionsteknolog lærer du at anvende tekniske, innovative, kreative og analytiske færdigheder i forhold til produktion og produktudvikling.

Projekterne er du selv med til at definere, men der tages udgangspunkt i konstruktionsberegninger, materialer og design, som er meningsfuldt og anvendeligt, og som opfylder virkelighedens behov. Du vil arbejde med cases, der ikke alene indeholder konstruktionsmæssige og produktionsmæssige spørgsmål, men samtidig berører andre aspekter såsom forretningsmodel, marked, brugere og kommunikation.

Det første år får du en grundlæggende indsigt i en række kerneområder, som blandt andet er: Produktudvikling og design, konstruktion, materiale- og fremstillingsproces og virksomhedsteknik. Herefter har du mulighed for at tilpasse uddannelsen til dine specifikke interesseområder. Der er to retninger at vælge imellem: Produktudvikling samt produktions- og procesoptimering.

Sådan søger du ind på uddannelsen til Produktionsteknolog:

Der er ledige pladser med start i januar 2018 (både kvote 1+2).

Send os din ansøgning til Produktionsteknolog snarest muligt (Husk at have relevante uddannelsespapirer, svendebreve og anden dokumentation klar til upload).

 

 

Se filmen, hvor Frank på 2 minutter fortæller om Produktionsteknolog uddannnelsen på KEA:

 

Studiets indhold og opbygning

1. og 2. semester giver tilsammen 60 ECTS:
1. semester er bygget op omkring fagforløb
2. semester er bygget op omkring projektforløb, hvor de lærte værktøjer anvendes

1. semester:
Produktudvikling og design (9 ECTS),
Konstruktion (11 ECTS),
Materiale- og fremstillingsprocesser (9 ECTS),
Virksomhedsteknik (10 ECTS), Produktionsprocesser (7 ECTS), Teknisk dokumentation (6 ECTS)
Metode (8 ECTS)

2. semester:
Projektforløb

3. semester:
Automatisering (5 ECTS), Valgfag (25 ECTS)
4. semester:
Praktik (15 ECTS), Eksamensprojekt (15 ECTS)

METODE
Indsigt i erhvervsvirksomheders placering i det internationale samfund. Grundlæggende teknologiforståelse, analytisk problemløsning, studieteknik og it.

PRODUKTUDVIKLING OG DESIGN
Viden om produktionsmetoder og produktudvikling. Anvendelse af skitseringsteknikker og kreative metoder til formidling af fysiske modeller og idégenerering.  

KONSTRUKTION
Grundlæggende viden om konstruktionsprocessers sammenhæng med produktionsstyringssystemer. Anvendelse af 3D programmer og styrkelære til dimensionering af enkle konstruktioner.

TEKNISK DOKUMENTATION
Indsigt i tekniske specifikationer og forståelse for tegneprogrammers struktur. Vurdering af dimensions- og geometriske tolerancer på tegninger samt en grundlæggende forståelse for tekniske dokumentationsformer.

MATERIALE- OG FREMSTILLINGSPROCESSER
Forståelse for valg af materiale og fremstillingsprocesser, materialeprøvning, måleteknik og udstyr til sikring af produktets kvalitet fra idé til leverance hos kunden.

VIRKSOMHEDSTEKNIK
Vurdering af kvalitets- og miljømæssige problemstillinger i virksomheder. Projektstyring i forhold til planlægning og gennemførelse af produktudviklings-, konstruktions- og produktionstekniske opgaver.

PRODUKTIONSTEKNIK
Fokus på optimering og viden om produktions- og styringssystemer. Vurdering af produktionstekniske og økonomiske problemstillinger samt formidling af løsningsforslag.

AUTOMATISERING
Grundlæggende viden om el, pneumatik og hydraulik samt dimensionere komponenter inden for pneumatik og hydraulik.

VALGFAG: PRODUKTUDVIKLING
Gennemførsel af konstruktion og udviklingsopgaver samt metoder til at dokumentere konstruktionerne med henblik på produktion.

VALGFAG: PRODUKTIONS- OG PROCESOPTIMERING
Forretningsmæssig forståelse af processer og logistik i virksomheder. Viden om forsyningskædestrukturer samt anvendelse af kvalitetsteknik og måleteknik til produktions- og procesoptimering.

PRAKTIKOPHOLD
Praktikforløbet på 10 uger foregår i en relevant virksomhed, hvor du kan afprøve det du har lært på studiet.

AFSLUTTENDE PROJEKT
Uddannelsen afsluttes med et projekt, hvor du specialiserer dig inden for et bestemt emne. Projektet ligger i forlængelse af praktikophold, som typisk vil danne grundlag for det afsluttende projekt.

Eksamener

På produktionsteknologuddannelsen er der to interne - og tre eksterne eksamener.

På 2. semester er der en ekstern, mundtlig eksamen baseret på et stort gruppeprojekt. Der gives karakter efter 7-trins skalaen.

Faget automatisering eksamineres med en intern skriftlig eksamen på 3. semester. Karakteren er individuel og der gives karakter efter 7-trins skalaen. Ved slutningen af 3. semester afholdes der en ekstern eksamen, som er en individuel eksamen med udgangspunkt i en projektrapport.

Efter praktikophold på 4. semester er der en skriftlig, intern eksamen. Der gives karakter efter 7-trins skalaen.

4. semester afsluttes med et eksamensprojekt, som dækker hele uddannelsens pensum. Der udarbejdes et projekt, og der er en mundtlig fremlæggelse, som bedømmes eksternt. Der gives karakter efter 7-trinsskalaen.

Få svar på dine spørgsmål om uddannelser, efteruddannelseroptag og KEA generelt eller find os på Facebook, Linkedin og Youtube.
Har du kommentarer til siden? Skriv til webmaster