Optagelse :: kea.dk
Uddannelser

Søg om Optagelse

Adgangskrav:

Adgang via Gymnasial eksamen

Specifikke adgangskrav: Matematik C

Adgang via relevant erhvervsuddannelse

Automatik- og procesuddannelsen (med specialer og trin 2)

Beslagsmed

boligmonteringsuddannelsen

cnc-tekniker (trin 2)

cykel- og motorcykelmekaniker (trin 1 knallertmekaniker, trin 2 cykelmekaniker og trin 2 motorcykelmekaniker)

elektrikeruddannelsen (med specialer)

entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen (trin 2 og speciale kranmekaniker)

finmekaniker (med specialer og trin 2)

flymekaniker

gartner

industriteknikuddannelsen (alle trin og specialer)

karrosseriuddannelsen

køletekniker (trin 2)

maskinsnedker (trin 2)

landbrugsuddannelsen

lastvognsmekaniker (trin 2)

mekaniker (trin 2)

metalsmed (med specialer)

ortopædist

personvognsmekaniker (trin 2)

plastmager (trin 2)

procesoperatør (trin 2)

skibsmekaniker (trin 2)

skibsmontør (trin 2)

skibstekniker (trin 2)

skorstensfejer (trin 2)

smed (med specialer)

snedker (med specialer)

støberitekniker (trin 2)

teknisk designer

vindmølletekniker (med specialer)

vvs-energiuddannelsen

vvs-uddannelsen

værktøjsuddannelsen (trin 1 og 2)

Ingen specifikke adgangskrav

Adgang via 3-årig erhvervsuddannelse

Fuldført erhvervsuddannelse med en normeret varighed på 3 år eller mere, dog ikke relevante uddannelser nævnt ovenfor

Specifikke adgangskrav: Engelsk C og matematik C

Anden adgang

Adgangseksamen til ingeniøruddannelsen

Ingen specifikke adgangskrav 

Optagelse med særlige tilladelse:

Hvis du ikke opfylder de formelle adgangskrav, kan du søge om optagelse med særlig tilladelse på baggrund af en individuel kompetencevurdering (IKV) 

Vejledning i ansøgning om IKV

IKV-ansøgningsskema

 

Optagelse:

Uddannelsen er tilsluttet den Koordinerede Tilmelding (KOT). Du kan søge optagelse i enten kvote 1 eller kvote 2.

I kvote 1 bliver du optaget på baggrund af din adgangsgivende gymnasiale eksamen. 

I kvote 2 bliver du optaget på dine samlede kvalifikationer.

Der lægges vægt på følgende kvalifikationer (udover din adgangsgivende uddannelse):

  • Erhvervserfaring på minimum 30 timer pr. uge - herunder også værnepligt og praktik. Praktikken må ikke være en del af den adgangsgivende uddannelse. Dokumentationen kan være ansættelseskontrakter, lønsedler eller ATP-udskrifter.
  • Andre aktiviteter i minimum 3 måneder som f.eks. højskoleophold eller udlandsophold (ikke ferie). Frivilligt arbejde svarende til mindst 3 måneders fuldtidsbeskæftigelse kan også indgå i vurderingen. Dokumentationen kan være beviser, kontrakter, flybilletter, rejseplan, udtalelser m.v.
  • Karakter-gennemsnit fra den adgangsgivende gymnasiale uddannelse

Alle kvote 2 aktiviteter skal dokumenteres med relevante bilag.

Du skal søge elektronisk på: www.optagelse.dk (For ansøgninger efter 5. juli, se nedenfor)

Alle bilag til din ansøgning skal indsendes samtidig med ansøgningen og senest på dagen for ansøgningsfristen.

Optagelsesområdets nr:84010
Adgangskvotient:Alle optaget (2017)
Uddannelsesstart sommer:

27. august 2018

Uddannelsesstart, vinter:29. januar 2018
Ansøgningsfrist:

Sommeroptag:

Du kan søge ind fra 1. februar.

Fristen for kvote 1 sommeroptag er den 5. juli kl. 12.

Fristen for kvote 2 er den 15. marts kl. 12.

(Alle ansøgere skal ansøge online på www.optagelse.dk. Alle bilag til din ansøgning skal indsendes samtidig med ansøgningen og senest på dagen for ansøgningsfristen.)

Vinteroptag

Du kan søge ind fra 15. september.

Ansøgningsfristen er 1. december kl. 12 (både kvote 1+2).

Endeligt svar: 22. december.

Alle ansøgere skal ansøge online på www.kea.dkAnsøgningsskemaet kan udfyldes her på siden fra 15. september.

ANSØGNINGSSKEMA

 

Optagelsesprøve:

Søger du om optagelse på uddannelsen senere end de officielle ansøgningsfrister, skal du igennem en optagelsesprøve. Prøven består af 2 dele. Først skal du skriftligt formulere din begrundelse for at søge om optagelse på uddannelsen ud fra en kort spørgeramme. Derefter skal du til en kort, individuel samtale.

På baggrund af den skriftlige begrundelse samt samtalen, vil KEA beslutte, om du tilbydes plads på uddannelsen. (Både samtalerne og vurdering foretages i et samarbejde mellem en underviser og en studievejleder).

Hvis du får afslag på optagelse, vil du blive tilbudt en samtale hos en studievejleder om dine muligheder.

Du kan ikke blive optaget med dispensation fra adgangskravene, hvis du ansøger efter de officielle adgangsfrister. 

Loven om dobbeltuddannelse:Læs mere her om begrænsninger og undtagelser

Overflytning til KEA:

Læs mere her

Få svar på dine spørgsmål om uddannelser, efteruddannelseroptag og KEA generelt eller find os på Facebook, Linkedin og Youtube.
Har du kommentarer til siden? Skriv til webmaster