VVS-installatør :: kea.dk
Uddannelser

VVS-installatør

VVS-installatør er en 2-årig uddannelse hvor du lærer du om sanitetsteknik, varmeteknik, gasteknik, indeklimateknik samt automatik og styring.

Som VVS-installatør kan du arbejde som fx leder af vvs-installationsarbejder i byggefirmaer, eller du kan vælge en karrierevej som selvstændig med egen virksomhed.

Du vil komme til at arbejde med disse hovedområder:
Installationstekniske basiselementer: du lærer om sproglig kommunikation, teknisk dokumentation, matematik og informationsteknik.

Virksomhedsemner: du lærer om projektledelse og entreprisestyring, økonomi og virksomhedsdrift, organisation og ledelse samt kvalitet, sikkerhed og miljø.

VVS-studieretningen: du lærer om sanitets-, varme-, gas-, indeklimateknik samt automatik og styring.

Studiets indhold og opbygning

1. studieår: 
- Bygningsinstallationer og bygningsautomatik
- Industrielle og tekniske installationer

Installationstekniske basiselementer (20 ECTS), Virksomhedsrelaterede elementer (20 ECTS), Teknologi og projektering (40 ECTS)

2. studieår:
- Indeklima og ventilation
- Gasteknik
- Virksomhed

Valgfrie elementer:
Gasteknik 2 (10 ECTS), Valgfag (5 ECTS), Praktik (15 ECTS), Afsluttende eksamensprojekt (10 ECTS)

Effektivisering og udvikling
Du får som VVS-installatør kompetence til at udføre VVS- og gastekniske installationer. I uddannelsen møder du den nyeste teknologi, så du kan håndtere opgaver med karakter af udvikling.
 
Kommunikation og dokumentation

Du vil være i stand til at samarbejde med de øvrige parter - myndigheder, leverandører, bygherrer, brugere, rådgivere og andre udførende og du vil fra projekteringsfase til udførelse kunne bidrage med effektive og helhedsorienterede løsninger.

Projektledelse, entreprisestyring og virksomhedsdrift
Du kvalificerer dig både til rollen som rådgiver og rollen som projekt- eller entrepriseleder. Du lærer også at planlægge og styre de daglige opgaver og drive en installatørvirksomhed.

Praktikophold
I praktikforløbet på 10 uger foregår i en relevant virksomhed, hvor du kan afprøve det du har lært på studiet.

Afsluttende projekt
Uddannelsen afsluttes med et projekt, hvor du specialiserer dig inden for et bestemt emne. Projektet ligger i forlængelse af praktikophold, som typisk vil danne grundlag for det afsluttende projekt.

EKSAMENER

Installatøruddannelsen har tre prøver:
1. årsprøven, der er placeret inden udgangen af 2. semester.
Praktikprøven, der afvikles umiddelbart efter praktikopholdet.
Det afsluttende eksamensprojekt

Få svar på dine spørgsmål om uddannelser, efteruddannelseroptag og KEA generelt eller find os på Facebook, Linkedin og Youtube.
Har du kommentarer til siden? Skriv til webmaster