Optagelsesprøver :: kea.dk
Uddannelser

Har du søgt ind på en uddannelse med optagelsesprøve?

Nogle uddannelser på KEA har optagelsesprøve som en del af adgangskravet. Det betyder, at du udover din normale ansøgning også skal udføre en optagelsesprøve. Ud fra din besvarelse vurderer studieledelsen, hvem der tilbydes pladser på studiet. Du finder information om optagelsesprøven for den uddannelse, du har søgt ind på via nedenstående links: 

Attention!!

Har du søgt ind på en design uddannelse på KEA, og har du aktiveret dig som bruger i WISEflow – så log ind via dette link: https://dk.wiseflow.net/kea-optag

Vi besvarer ikke spørgsmål til indhold eller løsning af opgaven.

For øvrige spørgsmål vedr. optagelse på KEA, henvises til applicant@kea.dk.

Did you apply to a programme with an admission test?

When applying for some of our programmes, you will have to submit an admission test in order to qualify for a student place on the programme in addition to the regular application process. You can find information about the admission test for the programme you have applied to by clicking the links below:

Attention!!

If you applied for one of our Design programmes and you activated your user in WISEflow, you have to login by using this link: https://dk.wiseflow.net/kea-optag

We do not answer questions on the content or completion of the exercise.

For other questions concerning admission to KEA, refer to applicant@kea.dk.

Få svar på dine spørgsmål om uddannelser, efteruddannelseroptag og KEA generelt eller find os på Facebook, Linkedin og Youtube.
Har du kommentarer til siden? Skriv til webmaster