Bygningskonstruktør :: kea.dk
Uddannelser

Bygningskonstruktør

Som studerende på bygningskonstruktør-uddannelsen lærer du om byggeprocessen fra tegnebordet til byggepladsen. Din rolle bliver ofte at koordinere og lede de mange tekniske og administrative aktiviteter i byggeprocessen. Her er der rig mulighed for at forene praktiske erfaringer og teoretisk viden.

Under uddannelsen har du tætte relationer til erhvervslivet via projekter, praktik og i undervisningen

Uddannelsen til bygningskonstruktør er en professionsbachelor på 3½ år, hvor du kommer til at arbejde med følgende områder:

  • Boligbyggeri (1. semester)
  • Byggeri op til 2½ etage (2. semester)
  • Erhvervs- og præfabrikation (3. semester)
  • Etagebyggeri over 3 etager (4. semester)
  • Renovering (5. semester)

Boligbyggeri: Du lærer de grundlæggende tekniske discipliner inden for byggeri samt om byggeprocessen, almindelige konstruktioner, tekniske installationer, statiske principper, dokumentation, planlægning og styring.

Byggeri op til 2½ etage: Du lærer bl.a. om produktions- og udførelsesmetoder, konstruktioner, planlægnings- og styringsværktøjer, tekniske installationer, statiske principper og dokumentation i forhold til mindre etagebyggeri.

Erhverv og præfabrikation: Du lærer bl.a. om industrielle produktions- og udførelsesmetoder i byggeprocessen og administration og drift af virksomhed herunder regnskabsmæssige principper samt branchens metoder og værktøjer til budgettering, regnskabsføring og tilbudsgivning.

Etagebyggeri over 3 etager: Du lærer om komplekse produktions- og udførelsesmetoder, komplekse konstruktioner, planlægnings- og styringsværktøjer, tekniske installationer, statiske principper og dokumentation i relation til større etagebyggeri.  Endvidere lærer du at lede og håndtere projekterings- og udførelsesprocessen af et etagebyggeri under hensyntagen til relevante sociale, miljømæssige, økonomiske og teknologiske aspekter.

Renovering: Du lærer bl.a. om produktions- og udførelsesmetoder, konstruktioner, planlægnings- og styringsværktøjer, tekniske installationer, statiske principper, og dokumentation i relation til renovering.

 

Studiets indhold og opbygning

1. semester: Rækkehus i 2 plan
Alment (10 ECTS), Produktion (5 ECTS), Projektering (10 ECTS), Registrering (5 ETCS)

2. semester: Boligbyggeri op til 2 etager:
Alment (10 ECTS), Virksomhed (5 ECTS), Produktion (10 ECTS), Projektering (5 ECTS)

3. semester: Erhvervs- og præfabrikation:
Alment (5 ECTS), Virksomhed (5 ECTS), Produktion (10 ECTS), Projektering (5 ECTS), Valgdel (5 ETCS)

4. semester: Byggeri over 3 etager:
Alment (5 ECTS), Produktion (5 ECTS), Projektering (10 ECTS), Valgdel (10 ETCS)

5. semester: Renovering
Virksomhed (5 ECTS), Produktion (5 ECTS), Projektering (10 ECTS), Valgdel (10 ETCS)

6. semester: Praktik 
Praktik (30 ETCS)

7. semester: Specialerapport og afgangsprojekt
Bachelor-projekt (20 ECTS), Valgdel (10 ECTS)

 

Produktion: Her lærer du om produktionsmetoder og kvalitetssikring indenfor bygge og anlæg. Du lærer at tilrettelægge, lede og administrere den praktiske gennemførelse af et bygge- og anlægsprojekt, og du lærer at føre tilsyn.

Projektering: Her lærer du at gennemføre projekteringsopgaver primært inden for husbygningsområdet. Du styrer projekteringen efter byggeriets fasemodel og arbejder både med det store overblik og den enkelte detalje.

Virksomhed: Her lærer du byggebranchens organisatoriske forhold at kende. Du lærer at varetage økonomiske, ledelsesmæssige og udviklingsmæssige opgaver og får kendskab til hvordan en virksomhed i bygge- og anlægsbranchen fungerer. Retsforhold og jura er også en del af dette fagområde. Du lærer at anvende retsregler og lovgrundlag skrive kontrakter.

Registrering: Her lærer du at planlægge, udføre og registrere opmåling på byggeplads. Du lærer også at udføre opmåling i forbindelse med registrering af bygningsdele, bygninger og anlæg

Alment: Omfatter kommunikation, videnskabsteori, arbejdsmetodik, organisation, samarbejde, informationsteknologi, innovation, talforståelse, anvendt matematik og fysik samt fremmedsprog. Dvs. almene færdigheder, som skal anvendes i sammenhæng med de øvrige kerneområder   

Praktik: Du indgår i en virksomhed, der arbejder med byggeprojekter enten i Danmark eller i udlandet. KEA har en praktikkoordinator knyttet til alle studerende, der hjælper dig med praktiske spørgsmål omkring den praktikplads, som du selv skal hjælpe med til at finde. Det er aktuelt et stort udbud af praktikvirksomheder. 

Valgdel: På uddannelsens valgdele har du mulighed for at specialisere dig inden for følgende professionsretninger arkitektprojektering, konstruktionsprojektering, udførelse, facility management.

Specialerapport og Bachelorprojekt: Specialet udarbejdes individuelt og har til formål at demonstrere din evne til at udføre teoretiske studier og formidle resultatet heraf. Specialet skal indeholde en diskussion af den metode du har valtg og skal indeholde en selvstændig bearbejdning af den valgte teori med tilhørende diskussion. Specialet afleveres til fastsat dato og bedømmes uden forsvar.

I specialerapporten skriver du en opgave inden for din professionsretning (arkitektprojektering, udførelse, konstruktionsprojektering eller facility management). Rapporten må ikke overstige 30 sider og skal tage udgangspunkt i et selvvalgt emne.  

I Bachelorprojektet projekterer du et byggeri og viser et bredt udsnit af de kompetencer, som du har fået i løbet af uddannelsen. Problemstillingen skal være central for uddannelsen og professionen og skal minimum omfatte 2 af byggeriets traditionelle projekterings faser. Problemstillingen, der udarbejdes i samråd med vejlederen og mest hensigtsmæssig i samarbejde med en privat eller offentlig virksomhed eller bygherre, skal redegøre for baggrund, fokusområder og faglige problemstillinger, som den studerende har til hensigt at bearbejde.

Bachelorprojektet eksamineres med forsvar på grundlag af det udarbejdede materiale enten ophængt på tavler eller præsenteret digitalt.

Eksamener

På Bygningskonstruktøruddannelsen kommer du op i det eksamensprojekt, du har arbejdet med gennem semesteret. Som regel er projektarbejdet foregået i grupper, men til eksamen præsenterer I enkeltvis jeres projekt mundtligt.

I bliver bedømt på både jeres mundtlige præsentation, jeres faglige argumentation og projektdokumentationen.

Udover projekteksamen er der også aflevering af skriftlige opgaver.

1. semester: Ingen   
2. semester: Gruppeprojekt med mundtlig præsentation - ekstern prøve
3. semester: Gruppeprojekt med mundtlig præsentation - intern prøve  
4. semester: Gruppeprojekt med mundtlig præsentation - intern prøve 
5. semester: Skriftligt gruppeprojekt med mundtlig præsentation - intern prøve    
6. semester, praktik: Portfolio - intern prøve    
7. semester, speciale: Rapport med mundtlig præsentation - ekstern prøve

Professionsretninger 3. semester: Skriftligt gruppeprojekt med mundtlig præsentation - intern prøve

Professionsretninger 4. semester: Skriftligt gruppeprojekt med mund
tlig præsentation - intern prøve

Professionsretninger 5. semester: Skriftligt gruppeprojekt med mundtlig præsentation - intern prøve

Billeder på siden: Projekt om nyt byggeri i Herlev
lavet af gruppen BOX ARCHITECTS 

Få svar på dine spørgsmål om uddannelser, efteruddannelseroptag og KEA generelt eller find os på Facebook, Linkedin og Youtube.
Har du kommentarer til siden? Skriv til webmaster