Optagelse :: kea.dk
Uddannelser

Søg om Optagelse

Adgangskrav:

Adgang via gymnasial eksamen:

Specifikke adgangskrav: Matematik C

Adgang via relevant erhvervsuddannelse:

Anlægsstruktør

brolægger

bygningsmaler

bygningsstruktør

detailhandelsuddannelsen med specialer

ejendomsservicetekniker

elektrikeruddannelsen (med specialer)

handelsuddannelse (med specialer)

maskinsnedker

murer (trin 2)

snedker (med specialer)

snedker (bygningssnedker)

tagdækker

teknisk designer (bygge og anlæg)

teknisk isolatør

træfagenes byggeuddannelse

vvs-uddannelsen

vvs-energiuddannelsen (med specialer)

Ingen specifikke adgangskrav

Adgang via 3-årig erhvervsuddannelse:

Specifikke adgangskrav: Engelsk C og matematik C

Anden adgang:

Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne

Ingen specifikke adgangskrav
Optagelse med særlige tilladelse:

Hvis du ikke opfylder de formelle adgangskrav, kan du søge om optagelse med særlig tilladelse på baggrund af en individuel kompetencevurdering (IKV) 

Vejledning i ansøgning om IKV

IKV-ansøgningsskema

Optagelse:

Uddannelsen er tilsluttet den Koordinerede Tilmelding (KOT). Du kan søge optagelse i enten kvote 1 eller kvote 2.

I kvote 1 bliver du optaget på baggrund af din adgangsgivende gymnasiale eksamen. 

I kvote 2 bliver du optaget på dine samlede kvalifikationer.

Der lægges vægt på følgende kvalifikationer (udover din adgangsgivende uddannelse):

  • Erhvervserfaring på minimum 30 timer pr. uge - herunder også værnepligt og praktik. Praktikken må ikke være en del af den adgangsgivende uddannelse. Dokumentationen kan være ansættelseskontrakter, lønsedler eller ATP-udskrifter.
  • Andre aktiviteter i minimum 3 måneder som f.eks. højskoleophold eller udlandsophold (ikke ferie). Frivilligt arbejde svarende til mindst 3 måneders fuldtidsbeskæftigelse kan også indgå i vurderingen. Dokumentationen kan være beviser, kontrakter, flybilletter, rejseplan, udtalelser m.v.
  • Karakter-gennemsnit fra den adgangsgivende gymnasiale uddannelse
  • Relevante IT-kurser, f.eks.: Illustrator, CAD-CAM, MS project, Revit, Sketch-UP

Alle kvote 2 aktiviteter skal dokumenteres med relevante bilag.

Om sommeren skal man ansøge via www.optagelse.dk  

Alle bilag til din ansøgning skal indsendes samtidig med ansøgningen og senest på dagen for ansøgningsfristen.         

Optagelsesområdets nr:41010
Adgangskvotient:6,3 (2017)
Uddannelsesstart sommer:27. august 2018
Uddannelsesstart vinter:29. januar 2018
Ansøgningsfrist:

Sommeroptag:

Du kan søge ind fra 1. februar.

Fristen for kvote 1 sommeroptag er den 5. juli kl. 12.

Fristen for kvote 2 er den 15. marts kl. 12.

Alle ansøgere skal ansøge online på www.optagelse.dk. Alle bilag til din ansøgning skal indsendes samtidig med ansøgningen og senest på dagen for ansøgningsfristen

Vinteroptag

Du kan søge ind fra 15. september.

Ansøgningsfristen er 1. december kl. 12 (både kvote 1+2).

Endeligt svar: 22. december.

Alle ansøgere skal ansøge online på www.kea.dkAnsøgningsskemaet kan udfyldes her på siden fra september.

ANSØGNINGSSKEMA

Loven om dobbeltuddannelse:Læs mere her om begrænsninger og undtagelser

Overflytning til KEA:

Læs mere her

Få svar på dine spørgsmål om uddannelser, efteruddannelseroptag og KEA generelt eller find os på Facebook, Linkedin og Youtube.
Har du kommentarer til siden? Skriv til webmaster