PBA i Økonomi & Informationsteknologi :: kea.dk
Uddannelser

PBA i Økonomi & Informationsteknologi

Kunne du tænke dig en karriere i erhvervsøkonomi og informationsteknologi?

Uddannelsens unikke kombination af IT og erhvervsøkonomi giver dig kompetencer til at søsætte og lede projekter inden for begge områder. Under bachelorforløbet holder vi fokus på det tværfaglige, og du får værktøjer til både at analysere IT projekter og forbedre forretningsprocesser. Desuden vil du blive stimuleret til at skabe og implementere forandringer – måske som iværksætter i egen virksomhed eller som del af en international organisation. Undervisningen er problemorienteret og giver et solidt teoretisk og praktisk grundlag for innovativ tænkning, som du kan bygge din fremtid på.

Uddannelsens indhold

Uddannelsen er en Professionsbachelor af 3½ års varighed. I løbet af de syv semestre kommer du til at arbejde med international samfundsøkonomi, erhvervsøkonomi, programmering, systemudvikling, forretningsstrategi, kommunikation, international erhvervsret, specialisering og bachelorprojekt. Læs mere under menupunktet Fakta.

Studiets indhold og opbygning

1. semester: 
Introduktion til IT og økonomi (30 ECTS)

2nd semester: 
Kobling mellem IT og økonomi (30 ECTS)

3. semester: 
Strategi og relationer (30 ECTS)

4th semester: 
Forretningsprocesser og projektledelse (30 ECTS)

5th semester:
Specialisering og internationalisering 
(30 ECTS)

6th semester:  
Praktik (30 ETCS) i Danmark eller i udlandet


7th semester:
Videnskabsteori og projektmetode (10 ECTS)
Bachelorprojekt (20 ECTS)

 

Samfundsøkonomi
Fokus på mikroøkonomi, makroøkonomi, international beskrivende økonomi, globaløkonomiske strukturer og internationale markedsstrukturer.

Erhvervsøkonomi
Erhvervsøkonomi handler om at forstå de virksomheder og organisationer, der bruger IT til at administrere deres forretningsprocesser. Du lærer at identificere, analysere og udvikle IT-understøttede forretningsprocesser både fra et driftsmæssigt og et strategisk perspektiv. 

Fag:

 • Erhvervsøkonomi, herunder discipliner som organisationsteori, regnskab og markedsføring.
 • Forretningsstrategi, herunder begreber som ressourcestyring (ERM), Supply Chain Management og forbedring af forretningsprocesser.
 • Projektledelse.
 • Strategisk planlægning af informationssystemer.

Informationteknologi

Når du har grundlaget for at forstå IT og IT-systemer og kombinerer det med din virksomhedsforståelse, vil du kunne forbedre processer og udvikle effektive forretninger.

Fag:

 • Programmering
 • Databasedesign
 • Udviklingsmetoder
 • Arkitektur for informationssystemer
 • Brugeroplevelser i et internationalt perspektiv

Støttefag
Fokus på kommunikation og præsentationsteknik, teamsamarbejde, international IT- og erhvervsret, iværksætteri og innovationsprocesser samt videnskabsteori. 


Specialisering

Du får mulighed for at specialisere dig ved at tage valgfag inden for områderne:

 • Økonomiske fag
 • IT-fag
 • Integrationsfag

Du kan også vælge at tage relevante kurser ved andre indenlandske eller internationale institutioner i dele af semestret eller hele semestret.


Praktik
Under praktikken omsættes din viden til praksis.

Du kan vælge at gå i praktik på flere forskellige måder, bl.a.:

 • Praktikophold i organisation i DK
 • Praktikophold i udlandet
 • Start din egen virksomhed


Afslutningsprojekt
Uddannelsen slutter med et projekt, hvor du specialiserer dig i et specifikt emne. Projektet er en fortsættelse af praktikopholdet, som typisk danner grundlag for afslutningsprojektet.

Tværfagligt og internationalt fokus

Tværfaglige projekter
De forskellige led i uddannelsen danner tilsammen en helhed. Undervisningen er tværfaglig med en konstant vekslen mellem præsentation af teori, cases og projektarbejde. Det betyder, at du arbejder med casestudier fra erhvervslivet, hvor den bedste løsning findes ved at kombinere, hvad du har lært i alle fag. Gennem problemorienteret læring får du således både teoretisk viden og praktisk erfaring.

International uddannelse 
Vi har blikket rettet mod et globalt marked, og uddannelsen har et internationalt sigte. Interkulturelt samarbejde er en naturlig del af din uddannelse og det job, du får bagefter. Den internationale strategi udmønter sig i projekter og praktik, som kan foregå i udlandet, hvis du ønsker det. En del af undervisningsmaterialet er på engelsk, og der er en blanding af danske og internationale studerende på uddannelsen.  Derfor er det sociale miljø og dine medstuderendes baggrund med til at danne en interkulturel ramme om studiet.
Programmet er sammensat, så det giver mulighed for kortere eller længere udlandsophold. KEA har samarbejdsaftaler med adskillige attraktive institutioner i udlandet.

Få svar på dine spørgsmål om uddannelser, efteruddannelseroptag og KEA generelt eller find os på Facebook, Linkedin og Youtube.
Har du kommentarer til siden? Skriv til webmaster