PBA i Optometri :: kea.dk
Uddannelser

PBA i Optometri

FÅ EN KARRIERE INDEN FOR DET SUNDHEDSFAGLIGE OMRÅDE MED SYNET I FOKUS

Uddannelsen til autoriseret optometrist er en sundhedsuddannelse, hvor du vil lære om øjets anatomi, øjensygdomme, at genkende og diagnosticere patientens synsanomalier, formidle løsninger til klienter, udvælge og tilpasse synskorrektioner – primært briller og kontaktlinser.

Uddannelsen er både teoretisk og praktisk funderet. Du afprøver dine færdigheder løbende på KEAs synsprøverum og ude i praktikperioderne.

Undervisningen er på dansk - men lærebøger m.m. er på engelsk. 

Studiets indhold og opbygning

1.+ 2. semester:
Grundlæggende videnskab (5 ECTS) Human videnskab (10 ECTS) Optik (5 ECTS) Visuel videnskab (15 ECTS) Optometri: Refraktion (20 ETCS) Brilleglas / teknologi / værkstedsoptik (5 ETCS)

3. semester: 
Praktik/Klinisk optometri: Refraktion (10 ECTS) Brilleglas / teknologi / værkstedsoptik (10 ECTS) Lovgivning og handel (10 ECTS)

4. semester: 
Okulær patologi og farmakologi (10 ECTS) Optometri: Kontaktlinser (10 ECTS) Optometri: Binokulært syn  (10 ECTS)

5. semester:
Grundlæggende videnskab (5 ECTS) Optometri: Binokulært syn (5 ECTS) Optometri: Kontaktlinser (5 ECTS)
Praktik/Klinisk optometri: Lovgivning og handel (15 ECTS)

6. semester: 
Praktik/Klinisk optometri: Kontaktlinser (20 ECTS) Brilleglas / teknologi / værkstedsoptik (10 ECTS)

7. semester: 
Praktik/Klinisk optometri: Refraktion og Binokulært syn (15 ECTS) Valgfag (5 ECTS) BA-projekt (10 ECTS)

 

GRUNDLÆGGENDE VIDENSKAB 
Matematik, statistik, epidemiologi, kemi, biologi og videnskabelig metode er fagene i grundlæggende videnskab. Viden inden for dette felt gør dig i stand til

  • At beregne størrelser, vurdere og fremlægge statistik til brug i fremstilling af brilleglas og kontaktlinser
  • Arbejde med de metoder, der findes inden for optometrien
  • Kendskab til celler, molekyler og mikroorganismer

HUMAN VIDENSKAB
Human videnskab går ud på at lære menneskekroppen at kende og består af områderne anatomi, fysiologi, farmakologi, patologi og psykologi. Det giver dig viden og indsigt i den sammenhæng, som øjet og det visuelle system indgår i.

OPTIK
Geometrisk optik og fysisk optik er hovedområderne inden for optik. Faget gør dig i stand til at kunne analysere og beregne optiske problemstillinger af betydning for optometri.

VISUEL VIDENSKAB
Målet med fagområdet Visuel videnskab er, at den du får kompetencer inden for okulær anatomi og fysiologi, fysiologisk/visuel optik og visuel psykofysik og perception. Med de kompetencer kan du opnå en grundig forståelse af øjets og det visuelle systems strukturer, komponenter og funktion.

OKULÆR PATOLOGI OG FARMAKOLOGI
Okulær patologi, okulær neurologi og okulær farmakologi er de felter, du opnår kompetencer inden for i løbet af uddannelsen. Det giver dig en grundig forståelse af symptomer på sygdom i det visuelle system og hvordan medicinering påvirker visuel funktion.

OPTOMETRI 
Målet med fagområdet Optometri er, at du får kompetencer inden for refraktion, binokulært syn, kontaktlinser, ergooptometri og svagsynsoptik. Du lærer at lave optometriske målinger og observationer, analysere og dokumentere målinger og observationer for at kunne stille en korrekt diagnose. Derudover lærer du også at give korrekt vejledning, instruktion og at henvise til anden behandling, hvis det er nødvendigt.

BRILLEGLAS, TEKNOLOGI OG VÆRKSTEDSOPTIK   
Som optometrist er det vigtigt at have et stort produktkendskab og kvalitetsbevidsthed for at kunne vejlede og rådgive kunder samt kontrollere om produkterne er kvalitetsmæssigt forsvarlige. Det opnår du med undervisningen i brilleglas, teknologi og værkstedsoptik, hvor du lærer om brilleglas teknologi, kvalitetssikring, indslibningsteknologi, brillestelteknologi og brilletilpasning.

LOVGIVNING OG HANDEL
Da mange optometrister får arbejde i en brillebutik er det vigtigt, at du kender lovgivning på området. Under emnet lovgivning og handel beskæftiger du dig med problemstillinger inden for lovgivning og regler samt kendskab til etisk og social adfærd samt god brancheskik.

EKSAMENER

1.semester
Intern studiestartsprøve
Intern eksamen i Human videnskab (10 ECTS)
Intern eksamen i Brilleglas, teknologi og værksted og Optik (10 ECTS)

 

2. semester
Ekstern eksamen i Refraktion 1, Refraktion 2 & ergooptometri (20 ECTS)
Intern eksemen i Grundlæggende videnskab 1 (5 ECTS)
Intern eksamen i Visuel videnskab (15 ECTS)

 

3. semester
Intern klinisk case eksamen efter 1.praktikperiode (30 ECTS)

 

4. semester
Intern eksamen i Kontaktlinser 1 (10 ECTS)
Intern eksamen i Okulær patologi og farmakologi (10 ECTS)

 

5. semester
Intern eksamen i Binokulært syn 1 og svagsyn samt Binokulært syn 2 og skelen. (15 ECTS)
Intern eksamen i Kontaktlinser 2 (5 ECTS)
Intern eksemen i Grundlæggende videnskab 2 (5 ECTS)

 

6. semester
Ingen eksamen

 

7. semester
Ekstern klinisk case eksamen efter 2. praktikperiode (60 ECTS)
Intern eksamen i valgfag (5 ECTS)
Ekstern eksamen i Bachelorprojektet (10 ECTS)

Få svar på dine spørgsmål om uddannelser, efteruddannelseroptag og KEA generelt eller find os på Facebook, Linkedin og Youtube.
Har du kommentarer til siden? Skriv til webmaster