Optagelse :: kea.dk
Uddannelser

Søg om optagelse

Adgangskrav:

En gymnasial uddannelse (STX, HF HHX og HTX) eller en erhvervsuddannelse.

Du kan kun søge optagelse i kvote 2.

Optagelse med særlige tilladelse:

Hvis du ikke opfylder de formelle adgangskrav, kan du søge om optagelse med særlig tilladelse på baggrund af en individuel kompetencevurdering (IKV) 

Vejledning i ansøgning om IKV

IKV-ansøgningsskema

Optagelse:

Sommeroptag:

Uddannelsen kan kun søges i kvote 2. Ansøgningsfristen er 15. marts kl. 12.00.

Alle ansøgere skal ansøge online på www.optagelse.dk. Alle bilag til din ansøgning skal indsendes samtidig med ansøgningen og senest på dagen for ansøgningsfristen.

Du skal ikke vedhæfte en motiveret ansøgning eller dokumentere andre kvote-2 aktiviteter. Det er optagelsesprøven, der er afgørende for, om du bliver tilbudt optagelse på uddannelsen.

Alle, der opfylder adgangsbetingelserne, skal deltage i en optagelsesprøve.

Optagelsesprøven skal løses online. Du finder information om prøven her.

Bemærk: Næste studiestart for dansk PBA i smykker, teknologi og business er i august 2019. I 2018 udbydes uddannelsen kun på engelsk.

Der er ikke vinteroptag på uddannelsen

Optagelsesområdets nr:

 59010
Adgangskvotient:100% kvote 2
Uddannelsesstart:August 2019
Ansøgningsfrist:

Du kan søge ind fra 1. februar.

Uddannelsen kan kun søges i kvote 2.

Ansøgningsfristen er 15. marts kl. 12.00.

Der er IKKE vinteroptag på uddannelsen.

Vær opmærksom på, at uddannelsen udbydes hvert andet år på dansk og hvert andet år på engelsk. I 2018 udbydes uddannelsen på engelsk. 

Loven om dobbeltuddannelse:Læs mere her om begrænsninger og undtagelser

Overflytning til KEA:

Læs mere her

Få svar på dine spørgsmål om uddannelser, efteruddannelseroptag og KEA generelt eller find os på Facebook, Linkedin og Youtube.
Har du kommentarer til siden? Skriv til webmaster