CRM og loyalitetsprogrammer :: kea.dk

CRM & LOYALITETSPROGRAMMER

Kontakt pebh@kea.dk for opstart

Spørgsmål stilles til:

Pernille Borg
E-mail: pebh@kea.dk
Tlf.: +45 2374 1437

Tilmelding >

Det er oftest dyrere at skaffe en ny kunde end at holde fast i dem du allerede har

Lønsomme kunderelationer er afgørende for enhver virksomheds udvikling og vækst. Udviklingen og konkurrencen i markedet gør det imidlertid krævende og dyrt, at fokusere indsatsen på tiltrækning af nye kunder i forhold til fastholdelse og udvikling af de eksisterende kunder. Customer Relationship Management (CRM) og loyalitetsprogrammer hjælper virksomheder med at gennemføre salgs- og markedsføringsaktiviteter, der i højere grad passer til de eksisterende kunders behov og ønsker. Du får praktisk indblik i metoder og værktøjer til analyse og implementering af CRM og loyalitetsprogrammer i såvel B2C som B2B virksomheder.

 

Fagligt indhold

 

  • Introduktion til CRM, loyalitet og kundeorientering
  • Indledende overvejelser i forhold til analyse og strategi
  • Indsamling og analyse af historiske kundedata
  • Måling og analyse på kundernes adfærd og holdning i forhold til loyalitet
  • Opstilling af krav samt evaluering af CRM-software i forhold til mål, organisation og udfordringer
  • Implementering af CRM og loyalitetsprogram i organisationen

Du kan her se en video, hvor vi præsenterer modulet på vores seneste informationsmøde.

 

Undervisning

Undervisningen vil foregå som holdundervisning med en kombination af teori, praktiske eksempler, cases og opgaver. Underviserne har spidskompetence på deres områder og mange års relevant brancheerfaring.

 

Udbytte for virksomheden

Medarbejderen får et grundlæggende kendskab til kommercielle og organisatoriske problemstillinger forbundet med valg, implementering og brug af CRM og loyalitetsprogrammer i såvel B2B som B2C virksomheder. Samtidig bliver medarbejderen bedre i stand til at afdække behov, gennemføre relevante analyser, opstille krav til processer og teknologi samt at komme i gang med implementering af CRM og loyalitetsprogrammer.

 

Eksamen

Du arbejder med en synops med en konkret problemstilling, gerne fra egen virksomhed. Synopsens er på tre sider og tjener som udgangspunkt for den mundtlige eksaminering.

 

Målgruppe

På bureau: Kontaktfolk og projektledere, der vil ha’ en stærkere profil, den nyeste viden, samt metoder til at rådgive og støtte kunder i valg og udbytte af CRM.

I virksomheder: Ledere og medarbejdere, der gerne vil have professionel inspiration og konkrete værktøjer til arbejdet med kunderelationer og kundeloyalitet inden for kundeservice, forretningsudvikling, marketing og salg. Relevant for såvel mellemstore virksomheder som store virksomheder.

 

Undervisere

Jens Adamsen

Underviser og faglig ankerperson på modulet

Uddannet fra CBS og direktør i Victornizer, der hjælper B2B virksomheder med udvikling af kunderelationer gennem Content Marketing Excellence. Siden 1999 har han beskæftiget sig med forretningsudvikling og udvikling af B2B kunderelationer med personlige og digitale redskaber.

LinkedIn: http://www.linkedin.com/in/jensadamsen

I samarbejde med: