Diplom afgangsprojekt :: kea.dk

Diplom afgangsprojekt

Kontakt pebh@kea.dk for opstart

Spørgsmål stilles til:

Pernille Borg
E-mail: pebh@kea.dk
Tlf.: +45 2374 1437

Tilmelding >

AFGANGSPROJEKT

Afgangsprojektet på 15 ECTS point afslutter uddannelsen. Afgangsprojektet skal dokumentere, at uddannelsens mål for læringsudbytte er opnået. Afgangsprojektets emne skal ligge inden for uddannelsens faglige område og formuleres, så eventuelle valgfag uden for uddannelsens faglige område inddrages. Institutionen skal godkende emnet.

Forudsætningen for indstilling til prøve i afgangsprojektet er, at den studerende har bestået alle tidligere prøver.

 

Vejledning

Der bliver tilknyttet en personlig vejleder. Vejlederen vil støtte op og spare i hele processen. Der kan aftales 1-1 møder og/eller tages vejledning og spørgsmål over telefon og e-mail.

 

Udarbejdelse af afgangsprojekt

Afgangsprojektets problemstilling skal godkendes af KEA.

Afgangsprojektet udarbejdes enten individuelt eller i grupper af maksimalt 3 studerende.

Ved løsningen af den opstillede problemstilling er det vigtigt, at den studerende anvender centrale teorier og metoder inden for det valgte områdes praksis. Derudover skal afgangsprojektet inddrage empirisk materiale til løsning af den konkrete problemstilling.

KEA udleverer nærmere retningslinjer for de formelle krav til projektet.

 

Eksamen

Nærmere detaljer følger. Kontakt evt. Pernille Borg: pebh@kea.dk.

 

 

 

I samarbejde med: