Optagelseskrav :: kea.dk

Optagelseskrav

Der kræves en relevant adgangsgivende uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller relevant videregående voksenuddannelse (VVU) samt 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse. KEA kan dog give dispensation for ovenstående ud fra en konkret vurdering.

I samarbejde med: