Tilmelding :: kea.dk

Tilmeldingsformular

Vælg modul(er)
Vælg moduler*
Tilmelding
Personlige oplysninger
Arbejdsplads
Betalingsoplysninger
Tilmeldingsoplysninger
Jeg accepterer tilmeldings- og betalingsbetingelserne (se herunder)*

Tilmelding- og betalingsbetingelser

* disse felter er obligatoriske

(Det er for at sikre niveauet på uddannelsen, at vi beder dig uploade dit højeste uddannelsesbevis)

Tilmelding skal ske senest 4 dage før modulstart.

Tilmeldingen er bindende og medfører opkrævning af kursusgebyr, med mindre skriftlig udmeldelse er KEA’s studieadministration i hænde inden kursusstart.

For udmeldelse kontakt efteruddannelse@kea.dk inden kursusstart.

Gebyrer refunderes ikke ved udmeldelse efter kursusstart.

BETALINGSBETINGELSER

Evt. forsinket betaling forrentes med 8% p.a. fra forfaldsdato.

Betalingspåmindelse og evt. rykkerskrivelse pålægges hver et gebyr på kr. 100.

Ved evt. inkassovarsel pålægges yderligere gebyr på kr. 100, og restfordringen bliver sendt til inkasso uden yderligere varsel efter inkassolovens regler.

Realkompentencevurdering: Opfylder du ikke de formelle adgangskrav, kan du udfylde en kompetencemappe og derigennem vurderer vi din mulighed for optagelse via anden uddannelse og erhvervserfaring. Denne kompetencemappe skal dog afleveres senest 3 uger før modulstart. Skriv til pebh@kea.dk for mere information.

I samarbejde med: