Om uddannelsen :: kea.dk

Uddannelsens backbone og opbygning

AULA’en er metafor for hele grundtanken i uddannelsen. Aula fordi det er her alle faggrupper mødes på tværs i et siloløst univers.

Gennem samme fælles undervisning, træning med rigtige kunder og projekter skal de lære et fælles sprog, så de kan træde ud af AULA’en som hybride bureaumedarbejdere med en styrket tværfaglig forståelse.

Hybrid Agency Programs model er et kalejdoskop, som viser, hvordan uddannelsens fem moduler hænger sammen. Modulerne spejler sig hele tiden i hinanden, påvirker hinanden og danner nye mønstre, når vi bevæger os imellem dem. Hver af de 5 moduler har mindst 30 timers undervisning på hele hverdage, lørdage og om aftenen. Derudover et meget omfattende projekt- og gruppearbejde, forberedelse, opgaveløsninger m.m. for rigtige kunder. Kunder, som udfordrer deltagerne med projekter, som kræver brug af nye hybride arbejdsmetoder.


 

 

I samarbejde med: