E-handel :: kea.dk
Forskning & Innovation

E-Business Technology & Entrepreneurship (Omnichannel)

Ny vækst i danske detailbutikker kan kun styrkes ved at arbejde målrettet med salg, synlighed og loyalitet via mange kanaler samt ved indarbejdelse af (teknologiske) trends i samspil mellem offline og online handel. Rapporten 'Dansk E-handelsanalyse 2013' viser at 65 pct. af dem, der handler i fysiske butikker, inden købet har orienteret sig om den ønskede vare på nettet før købet. Ligeledes lavede Cisco i 2012 en undersøgelse, der fastslog, at eksperters (butiksansatte, bloggere, sportsudøvere m.fl.) indflydelse på salg er vokset markant de sidste 3 år. At forstå sammenhængen mellem de berøringsflader kunden oplever, samt hvad de betyder for købsbeslutningen, er derfor afgørende for at kunne skabe en forretning, der giver kunden den oplevelse, der gør, at de handler gentagende gange og anbefaler butikken til venner og bekendte. 

På baggrund af ovenstående har KEA udvikle faget E-business, Technologies and Entrepreneurship til at klæde de studerende på til at agere entreprenant og tage kvalificerede beslutninger i forhold til at skabe samspil mellem de salgskanaler, der skaber størst værdi for detailhandlen. Dette både i forhold til deres egne virksomhedsidéer og i rollen som konsulent for detailhandlende. At forstå de forskellige salgskanaler og at kunne sammensætte det bedste salgsmix kan give små og nystartede virksomheder en konkurrencefordel, men er også en konkurrencemæssig differentieringsfaktor i forhold til etablerede virksomheder.Udviklingen og realiseringen af projektet kommer til at foregå i følgende 3 faser:

  1. Efterår 2013 - Indsamling af data og analyse af disse, samt detailplanlægning af undervisningen på faget i E-Concept i samarbejde med E–Design.
  2. Forår 2014 – Pilot test af faget på E-Concept og E-Design uddannelserne, samt workshops med formidling af opnået viden i forløbet på KEA Week maj 2014.
  3. Efterår 2014  - Forankring af faget på E-Concept, E–Design og Designteknolog samt evt. andre uddannelser, der viser interesse og har fagområder, der komplementerer faget.

Faget tænkes efterfølgende implementeret på E-Concept uddannelsen, samt blive udbudt som valgfag på uddannelserne E-Design og designteknolog. Dette vil danne grundlag for at kunne udbyde fagene med den vinkel, andre uddannelser på KEA har på entreprenørskab og forretningsudvikling.

Få svar på dine spørgsmål om uddannelser, efteruddannelseroptag og KEA generelt eller find os på Facebook, Linkedin og Youtube.
Har du kommentarer til siden? Skriv til webmaster