Entreprenørskab i det udvidede læringsrum :: kea.dk
Forskning & Innovation

Entreprenørskab i det udvidede læringsrum

For at kunne styrke undervisernes faglige kompetencer og nye værktøjer til at arbejde med socialt entreprenørskab i et udvidet læringsrum, er KEA i gang med at udvikle et kompetenceforløb målrettet KEA´s undervisere, der skal klæde den enkelte underviser på, til at kunne udvikle konkrete læringsforløb med fokus på entreprenørskab og design. Med afsæt i en social økonomisk butik i Saxogade og samarbejdet omkring Sidegadeprojektet - i daglig tale Sidegaden – der siden 1986 har drevet en række social økonomiske butikker og værksteder i Saxogade - skal KEA's undervisere udvikle forløb, hvor de studerendes undervisning flyttes ud af klasseværelset og ud i praksis.

Forløbet, der tager metodisk afsæt i bl.a. Design-based research, social innovation, social entreprenørskab og social-økonomisk økonomistyring og understøttes af viden om situeret læring og det udvidede læringsrum.

Underviserne vil herved erhverve sig kompetencer indenfor:

  • Design af konkrete læringsforløb for individuelle studerende i eget produktionsrum.
  • Design af konkrete læringsforløb hvor de studerende skal kunne mestre produktionsopgaver for andre end dem selv. Det vil sige, at underviserne gennem efteruddannelsesforløbet vil erhverve sig kompetencer indenfor mesterlærebegrebet samt mentoring begrebet.
  • Sociale virksomheders forretningsmodeller.

Formålet med forløbet er at sikre, at underviserne er bekendte med de nyeste teorier og den nyeste praksis indenfor situeret læring og mesterlære, det udvidede læringsrum, metoder til at designe læringsforløb indenfor det udvidet læringsrum samt social entreprenørskab.

Denne viden og de nyerhvervede kompetencer vil sikre en kvalificeret og kvalitetsbevidst udvikling af nye læringsforløb for de studerende, der skal indgå i det nye designfællesskab i Saxogade.

Projektet ligger i forlængelse af kompetenceudviklingsforløbet ´KEA i KEA - Knowledge, Entrepreneurship & Action der havde til sigte at fremme en institutionel forståelse for entreprenante didaktiske teorier og en kulturel opbakning til fremme af det entreprenante mindset blandt studerende.

´Entreprenørskab i det udvidede læringsrum´ agter derimod at sikre en mindre gruppe underviseres kompetenceudvikling indenfor koblingen af det udvidede læringsrum og social entreprenørskab.

Forløbet udbydes sensommeren 2014.

Få svar på dine spørgsmål om uddannelser, efteruddannelseroptag og KEA generelt eller find os på Facebook, Linkedin og Youtube.
Har du kommentarer til siden? Skriv til webmaster