Teknologisk entreprenørskab :: kea.dk
Forskning & Innovation

Teknologisk Entreprenørskab - på tværs af teknikken. Et tværinstitutionelt entreprenørskabsprojekt.

Maskinmesterskolen København (MSK) og KEA har indgået et tværinstitutionelt samarbejde omkring udviklingen af et undervisningsforløb med fokus på tværfagligt samarbejde omkring entreprenørskab, idéudvikling og innovation.

Målet med projektet er således at:

  • Øge de studerendes kendskab til entreprenørskab, idéudvikling og innovation.
  • Styrke de studerendes handlekompetence.
  • Styrke de studerendes entreprenante kompetencer relateret til deres egenfaglighed.
  • Styrke de studerendes kompetencer til at samarbejde på tværs af institutioner og med studerende med en anden faglighed og anden tilgang til entreprenørskab.
  • Arbejde med portfolio og derigennem øger de studerendes bevidste om egen læring.
  • Få erfaringer med tværinstitutionelt samarbejde.
  • Skabe netværk på tværs af institutioner for både undervisere og studerende.
  • Videndele og udvikle metoder til entreprenørskabsundervisning på tekniske uddannelser.

De studerende vil skulle arbejde med deres egen faglighed sat i spil i grupper sammensat af studerende fra forskellige uddannelser, hvilket både kan tilføre nye vinkler til deres idéudvikling, men også skærpe den enkelte studerendes bevidsthed om egne faglige kompetencer og personlige styrker.

I projektet vil de studerende arbejde med on-line portfolios. Deres port-folio vil fungere som et procesredskab, der dels understøtter den studerende i at følge egen udviklings- og læringsproces, dels tilegnes som et redskab den studerende bruger professionelt til formidling af eget arbejde og til at samarbejde med medstuderende og eventuelle erhvervssamarbejder.

Udviklingen af det konrkete undervisningsforløb finder sted i efteråret 2014.
Forløbet forventes udbudt i  2015.

Få svar på dine spørgsmål om uddannelser, efteruddannelseroptag og KEA generelt eller find os på Facebook, Linkedin og Youtube.
Har du kommentarer til siden? Skriv til webmaster