Bygningskonstruktør :: kea.dk
Uddannelser

Bygningskonstruktør

Som studerende på bygningskonstruktør-uddannelsen lærer du om byggeprocessen fra tegnebordet til byggepladsen. Din rolle bliver ofte at koordinere og lede de mange tekniske og administrative aktiviteter i byggeprocessen. Her er der rig mulighed for at forene praktiske erfaringer og teoretisk viden.

Under uddannelsen har du tætte relationer til erhvervslivet via projekter, praktik og i undervisningen

Uddannelsen til bygningskonstruktør er en professionsbachelor på 3½ år. Og du vil arbejde med disse områder:

  • Rækkehus i 2 plan: Du lærer de grundlæggende tekniske discipliner inden for byggeri. Du lærer bl.a. om byggeprocessen, almindelige konstruktioner, tekniske installationer, statiske principper, dokumentation, planlægning og styring. Dette gælder for både 1. og 2. semester.

  • Industribyggeri og industrielt fremstillede byggekomponenter: Du lærer bl.a. om industrielle produktions- og udførelsesmetoder i byggeprocessen. 

  • Etagebyggeri bolig/erhverv: Du lærer bl.a. om produktions- og udførelsesmetoder, konstruktioner, planlægnings- og styringsværktøjer, tekniske installationer, statiske principper, og dokumentation omhandlende etagebyggeri med boliger og erhverv.

  • Renovering og ombygning: Du lærer bl.a. om produktions- og udførelsesmetoder, konstruktioner, planlægnings- og styringsværktøjer, tekniske installationer, statiske principper, og dokumentation i relation til renovering og ombygningsopgaver.

Studiets indhold og opbygning

1. semester: Rækkehus i 2 plan
Alment (10 ECTS), Virksomhed (2 ECTS), Produktion (6 ECTS), Projektering (8 ECTS), Registrering (4 ETCS)

2. semester: Rækkehus i 2 plan
Alment (9 ECTS), Virksomhed (4 ECTS), Produktion (5 ECTS), Projektering (8 ECTS), Registrering (4 ETCS)

3. semester: Industribyggeri og industrielt fremstillede byggekomponenter
Alment (5 ECTS), Virksomhed (5 ECTS), Produktion (8 ECTS), Projektering (7 ECTS), Valgdel (5 ETCS)

4. semester: Etagebyggeri bolig/erhverv
Alment (4 ECTS), Virksomhed (6 ECTS), Produktion (5 ECTS), Projektering (10 ECTS), Valgdel (5 ETCS)

5. semester: Renovering og ombygning
Alment (2 ECTS), Virksomhed (2 ECTS), Produktion (4 ECTS), Projektering (5 ECTS), Registrering (2 ECTS), Valgdel (15 ETCS)

6. semester: Praktik 

Praktik (30 ETCS)

7. semester: Specialerapport og afgangsprojekt
Valgdel speciale (10 ECTS), Bachelor-projekt (20 ECTS)

 

Produktion: Her lærer du om produktionsmetoder og kvalitetssikring indenfor bygge og anlæg. Du lærer at tilrettelægge, lede og administrere den praktiske gennemførelse af et bygge- og anlægsprojekt, og du lærer at føre tilsyn.

Projektering: Her lærer du at gennemføre projekteringsopgaver primært indenfor husbygningsområdet. Du styrer projekteringen efter byggeriets fasemodel og arbejder både med det store overblik og den enkelte detalje.

Virksomhed: Her lærer du byggebranchens organisatoriske forhold at kende. Du lærer at varetage økonomiske, ledelsesmæssige og udviklingsmæssige opgaver og får kendskab til hvordan en virksomhed i bygge- og anlægsbranchen fungerer. Retsforhold og jura er også en del af dette fagområde. Du lærer at anvende retsregler og lovgrundlag og lærer desuden at skrive kontrakter

Registrering: Her lærer du at planlægge, udføre og registrere opmåling på byggeplads. Du lærer også at udføre opmåling i forbindelse med registrering af bygningsdele, bygninger og anlæg

Alment: De almene fag dækker over IT, kommunikation og anvendt matematik/fysik. Alle fagene er rettet mod at kunne det nødvendige inden for bygge- og anlægsprojekter. 

Praktik: Du indgår i en virksomhed, der arbejder med byggeprojekter enten i Danmark eller i udlandet. KEA har en praktikkoordinator knyttet til alle studerende, der hjælper dig med praktiske spørgsmål omkring den praktikplads, som du selv finder. Det er typisk ikke et problem at finde en praktikplads. 

Valgdel: Udover den obligatoriske del af uddannelsen er der en valgdel, hvor du kan specialisere dig inden for følgende professionsretninger arkitektprojektering, konstruktionsprojektering, udførelse eller facility management.

Speciale og afgangsprojekt: I specialerapporten skriver du en opgave inden for din professionsretning (arkitektprojektering, udførelse, konstruktionsprojektering eller facility management). Rapporten er 30 sider og tager udgangspunkt i et selvvalgt emne.  

I afgangsprojektet projekterer du et byggeri og viser et bredt udsnit af de kompetencer, som du har fået i løbet af uddannelsen. Afgangsprojektet tager ofte udgangspunkt i erfaringer, du har gjort dig i praktikken på 6. semester.  

eksamener

På bygnignskonstruktøruddannelsen kommer du op i det eksamensprojekt, du har arbejdet med gennem semesteret. Som regel er projektarbejdet foregået i grupper, men til eksamen præsenterer I enkeltvis jeres projekt mundtligt.

I bliver bedømt på både jeres mundtlige præsentation, jeres faglige argumentation og projektdokumentationen.

Udover projekteksamen er der også aflevering af skriftlige opgaver.

1. semester : Intern evaluering   
2. semester: Ekstern prøve   
3. semester: Intern/ekstern prøve + intern prøve i valgdel   
4. semester: Intern/ekstern prøve + intern prøve i valgdel   
5. semester: Intern/ekstern prøve + intern prøve i valgdel    
6. semester: Intern prøve    
7. semester: 2 eksterne prøver

Billeder på siden: Projekt om nyt byggeri i Herlev
lavet af gruppen BOX ARCHITECTS 

Få svar på dine spørgsmål om uddannelser, efteruddannelseroptag og KEA generelt eller find os på Facebook, Linkedin og Youtube.
Har du kommentarer til siden? Skriv til webmaster