FAG :: kea.dk

FAG

Alle KEA KOMPETENCEs fag er statsanerkendte på enten Akademi- eller Diplomniveau. Undervisningen tager udgangspunkt i praktiske problemstillinger, som du kan relatere til dit job. Du bygger oven på din egen erfaring, opdager nye vinkler sammen med medstuderende og ikke mindst kan du anvende din nye viden straks, du er tilbage på jobbet.

 

LEDELSE 

Afgangsprojekt i AU i Ledelse

Afgangsprojekt i Diplom i Ledelse

Coaching i organisationer

Coaching og konflikthåndtering

Den professionelle relation - Ledelse og medarbejder I (Diplomniveau)

Det strategiske lederskab

Forandringsledelse (Akademiniveau)

Forandringsledelse (Diplomniveau)

HRM og ledelse (Diplomniveau)

Human Resource Management

Lean-ledelse i praksis

Ledelse i praksis

Ledelse i praksis, Bornholm

Ledelse og coaching (Diplomniveau)

Lederens forretningsforståelse

Lederkommunikation - Det personlige lederskab I (Diplomniveau)

Læring og kompetenceudvikling - Ledelse og medarbejdere II (Diplomniveau)

Organisation og arbejdspsykologi

Organisation og processer - Ledelse og organisation I (Diplomniveau)

Positiv psykologi i organisationer

Professionelt lederskab - Det personlige lederskab II (Diplomniveau)

Projektledelse (Diplomniveau)

Projektstyring i praksis

Strategisk ledelse (Diplomniveau)

Styring og strategi - Ledelse og organisation II (Diplomniveau)

Teamledelse

Økonomisk ledelse (Diplomniveau)

 

KOMMUNIKATION

Afgangsprojekt

Digitale redskaber (Koordinatoruddannelsen)

Kommunikation i praksis

Kommunikation i praksis (Koordinatoruddannelsen) 

Online kommunikation

Projektledelse og koordinering (Koordinatoruddannelsen)

Præsentationsteknik

Skriftlig kommunikation

Sociale medier

Strategisk kommunikation

 

SALG OG MARKEDSFØRING

Afgangsprojekt 

Afsætningsstrategi

Butiksoptimering

Butiksøkonomi

CRM og loyalitetsprogrammer

Cross Media Concepts

Content marketing

Customer insight

Digital Design

Digital markedsføring

Digital marketing

E-handel

E-handel: Optimering af salg og indtjening

E-handel : Strategi og Forretningsudvikling

Erhvervsjura i den finansielle sektor

Indledende erhvervsøkonomi med regneark

International markedsføring og -analyse

Konceptstyring i detailhandlen

Markedsføring og forhandling

Salgspsykologi og grundlæggende salg

Samfundsøkonomi

Service

 

HR

Afgangsprojekt 

Den strategiske HR-funktion

HR's servicering af linjeledelsen

Organisationsudvikling i HR-perspektiv

Personalejura

Rekruttering

Samtalen som redskab

Strategisk kompetenceudvikling

 

ØKONOMI

Afgangsprojekt

Boligfinansiering og -rådgivning

Ejendomshandel 1

Ejendomshandel 2

Erhvervsjura i den finansielle sektor

Erhvervsret

Erhvervsøkonomi

Erhvervsøkonomisk metode

Finansielle forretninger

Global økonomi

Indledende erhvervsøkonomi med regneark

Omsætning af fast ejendom

Revision og Årsrapport

Samfundsøkonomi

Statistik

Virksomhedens investering og finansiering

Økonomistyring i praksis

Årsrapport og regnskabsanalyse

             

SUNDHED

Afgangsprojekt i Sundhedspraksis

Demens

Kvalitetsudvikling og dokumentation

Professionel praksis

Pædagogik og kommunikation

Sammenhængende forløb

Psykiatri og socialpædagogik

 

TEKNIK, MILJØ OG ENERGI

Afgangsprojekt i El-installation

Afgangsprojekt i Innovation, Produkt og Produktion

Afgangsprojekt i VVS-installation

Afsluttende Projekt i AU i Energiteknologi

Anvendt Økonomi, Bornholm

Anvendt Økonomi, Hellerup

Automationsdesign

Bedre Bolig rådgiver

Bekendtgørelser og standarder

Boligens indeklima - modul B

Boliginstallation til delautorisation

Byggeteknik og analyse - modul C

Bygningsautomatik

Bygningsinstallation 

EL-teknologi og integrerede automatiske enheder 

Energiformer - modul A

Energikonsulent

Gas A

Gasfejlfinding og Gas B

Grundlæggende EL-teknisk beregning på installationer

Grundlæggende VVS-tekniske begreber 

Installation og dokumentation

Installationer og el-forsyningsanlæg

Kvalitet, sikkerhed og miljø - El

Kvalitet, sikkerhed og miljø - VVS

Kvalitetsdeltagelse 

Kvalitetsoptimering med Six Sigma

Organisering, Bornholm

Organisering, Hellerup

Produktionsoptimering, Hellerup

Produktionsoptimering, Bornholm

Projektledelse

Projektledelse, Bornholm

Projektledelse og teknisk entreprisestyring

Projektopgave og delautorisationsprøve - El

Sanitet

Teknisk dokumentation

Varmeinstallation bolig

Varmeinstallationer bygninger

Virksomhedsdrift i installationsbranchen

 

BYGGERI

Byggeteknik - mindre byggerier 

Kommunikation, samarbejde og byggejura i byggeprocessen

Materialeforståelse og komponenter til mindre byggerier

Økonomiforhold i mindre bygge- og anlægsprojekter og -virksomheder

 

IT 

Cloud

Database

IT-sikkerhed

Netværks- og kommunikationssikkerhed

Programmering 

Softwaresikkerhed

Systemsikkerhed

 

Alle fag er enten på akademiniveau eller på diplomniveau og kan både tages separat for at styrke din kompetence inden for et specielt område eller indgå som en del af en akademi- eller diplomuddannelse.

Hvis du er interesseret i en hel akademiuddannelse så læs her mere her. 

Hvis du er interesseret i en hel diplomuddannelse så læs her mere her.