Afgangsprojekt, diplom :: kea.dk

Afgangsprojekt i Diplom i Ledelse

Omfang15 ECTS (obligatorisk på Diplom i Ledelse)

Forudsætninger

Bestået diplomfag svarende til 45 ECTS i:

  • Ledelse
StedBallerup: WTC Ballerup, Borupvang 3, 2750 Ballerup
Ballerup

Aftenhold 2018:
Undervisning kl. 16.00-20.00 på følgende onsdage:
21/3, 18/4, 9/5 (webinar), 30/5 
Eksamen: Uge 23-24

Pris15.900 kr. (momsfrit)
ForplejningForplejning er ej inkluderet
LitteraturOpdateres
Tilmeldingsfrist5 dage før kursusstart
Tilmelding Klik her for tilmelding 


Ved Afgangsprojekt i Diplom i Ledelse kvalificerer du dig til at kunne identificere, reflektere og analysere en tværfaglig, praksisorienteret ledelsesproblemstilling og angive løsninger og handlemuligheder gennem anvendelse af teorier, strategier og metoder. 

INDHOLD
Arbejdet med Afgangsprojektet skal relateres til studiets øvrige moduler og uddybe arbejdet i disse moduler med

  • videnskabsteoretiske, strategiske og metodiske perspektiver
  • projektopgaveskrivning
  • din professionelle kompetenceudvikling


UDBYTTE
Du lærer iagttage, indsamle, bearbejde og analysere empiri ift. den valgte problemstilling, til egne ledelsesmæssige forhold, udfordringer og beslutninger på en relevant måde. Du lærer at perspektivere og vurdere resultaterne af analyserne ift. valgte teorier og metoder, samt begrunde egen ledelsesmæssig praksis i forhold hertil., f.eks. ved at forholde sig reflekterende til resultaternes muligheder for anvendelse i egen praksis. Du vil kunne opnå at skabe og formidle forståelse for komplekse problemstillinger ift. organisationen, til dens samspil med omverdenen og til ledelsesmæssige valg, tiltag og udfordringer.


EKSAMENSFORM

Mundtlig eksamen med udgangspunkt i skriftlig projektopgave på min. 100.000 anslag. 


TILMELDING
Tilmeld dig Afgangsprojekt i Diplom i Ledelse.


Læs mere her om Diplom i Ledelse.


LIDT OM VEJLEDEREN

Torben er uddannet cand. merc. i Strategi og Ledelse fra CBS og har gennem de seneste 20 år undervist og afholdt kursusforløb indenfor både den private og den offentlige sektor. De seneste 8 år har han været tilknyttet KEA som ekstern timelærer.

Som vejleder har Torben stor erfaring med at coache de studerende og lægger i sin tilgang vægt på en opbyggende dialog, som bringer den studerende tættere på sit mål, med udgangspunkt i de forudsætninger som den enkelte studerende kommer med.

De seneste år har Torben undervist på de obligatoriske moduler i Det Personlige Lederskab, afholdt undervisningsforløb i flere af valgfagene samt  været censor på en række af de øvrige obligatoriske moduler.

 


KONTAKT


STUDIEADMINISTRATION

For spørgsmål vedr. modulopstarter, tilmeldinger, uddannelsesbeviser og andre praktiske spørgsmål vedr. KEA Kompetences deltidsuddannelser/efteruddannelser - kontakt:

Michelle Nielsen

E:
efteruddannelse-aau@kea.dk 
T: 4646 0500


STUDIEVEJLEDER

For spørgsmål vedr. uddannelsesvalg, optagelseskrav, realkompetence, merit m.m. – kontakt:

Joan Nielsson Mathiasen

E: 
jonm@kea.dk 
T: 2498 2010