Afgangsprojekt, Sundhedspraksis, Bornholm :: kea.dk

Afgangsprojekt i Sundhedspraksis på Bornholm

Omfang10 ECTS (obligatorisk på alle akademiuddannelser)
Forudsætninger

Bestået akademifag svarende til 50 ECTS i:

  • Sundhedspraksis
StedOpdateres
Lokation opdateres

Daghold 2018:
Undervisning kl. 09.00-12.00 på følgende dage:
13/3, 20/3, 22/3, 3/4, 5/4, 19/4, 29/4, 1/5
Afleveringsdato: 29/4 2018
Eksamen: 8/5 2018

Inkl. webinar

Pris8.900 kr. (momsfrit)
ForplejningForplejning er ej inkluderet
LitteraturMetode og projektskrivning, 2. udg. af Thomas Harboe, Samfundslitteratur, 2013 (ISBN: 978875931499) 
Videnskabsteori for praktikere - kvantitative og kvalitative metoder, 1. udg. af Marianne Leth Jørnø, Hans Reitzels Forlag, 2014 (ISBN: 9788741258270)
Tilmeldingsfrist5 dage før kursusstart
TilmeldingKlik her for tilmelding


SIDSTE SKRIDT PÅ VEJEN TIL DIN AKADEMIUDDANNELSE
Når du har bestået akademifag svarende til 50 ECTS point, er afgangsprojektet det eneste du mangler, for at færdiggøre din akademiuddannelse.
Det er nu, du skal trække på al den viden og de erfaringer, du har gjort dig undervejs i din uddannelse, for det er i afgangsprojektet, at du nu skal dokumentere din evne til på et metodisk og analytisk grundlag at anvende teorier, metoder og modeller for at løse en kompleks, praktisk problemstilling.

Dit afgangsprojekt skal tage udgangspunkt i de centrale temaer du gennemgår i løbet af uddannelsen. Du får tildelt en personlig vejleder, som du løbende kan sparre med omkring udfordringer i dit arbejde med afgangsprojektet.
Parallelt med din opgaveskrivning får du undervisning i projektskrivning, dataindsamling, metoder og præsentationsteknik. Undervisningen foregår enten dag eller aften, og vi tilpasser den så vidt muligt efter de enkelte holds ønsker. Se ovenfor, hvornår din uddannelsesretning har undervisning og eksamen.

INDHOLD 

  • Projektskrivning
  • Præsentationsteknik
  • Vejledning i teorisøgning, empiri og metodekritik
  • Individuel projektopgave ud fra egen problemstilling
  • Vejledning i projektskrivningsforløbet 

UDBYTTE

  • Du lærer at formulere og afgrænse problemstillingen inden for det valgte opgavefelt.
  • Du lærer at vurdere, vælge og anvende relevant faglig metode.
  • Du lærer at præsentere problemstilling, metode, problemløsning og konklusion i rapportform.
  • Du får værktøjer til at præsentere og fremlægge hovedresultaterne af den skriftlige rapport samt kunne indgå i en kvalificeret dialog omkring valg af problemstilling, metodemæssige overvejelser, løsningsforslag og konklusion ved det mundtlige forsvar. 


EKSAMENSFORM

Mundtlig eksamen på baggrund af afgangsprojekt (25 sider á 2.400 anslag inkl. mellemrum).  


KONTAKT


STUDIEADMINISTRATION

For spørgsmål vedr. modulopstarter, tilmeldinger, uddannelsesbeviser og andre praktiske spørgsmål vedr. KEA Kompetences deltidsuddannelser/efteruddannelser - kontakt:

KEA Kompetences studieadministration

E:
efteruddannelse-aau@kea.dk 
T: 4646 0500


STUDIEVEJLEDER

For spørgsmål vedr. uddannelsesvalg, optagelseskrav, realkompetence, merit m.m. – kontakt:

Joan Nielsson Mathiasen

E: 
jonm@kea.dk 
T: 2498 2010