Afgangsprojekt :: kea.dk

Afgangsprojekt alle akademiprofiler

Omfang10 ECTS (obligatorisk på alle akademiuddannelser)
Forudsætninger

Bestået akademifag svarende til 50 ECTS i:

 • Ledelse
 • HR
 • Kommunikation og Formidling
 • International handel og Markedsføring
 • Økonomi- og Ressourcestyring
 • Sundhedspraksis
 • Innovation, Produkt og Produktion
StedBallerup: WTC Ballerup, Borupvang 3, 2750 Ballerup
Ballerup

Aftenhold 2018:
Undervisning kl. 17.00-20.00 på følgende dage:
7/2, 28/2, 21/3, 25/4, 30/5
Afleveringsdato: opdateres  
Eksamen: Uge 23-24

Inkl. webinar

 

Daghold 2018:
Undervisning kl. 09.00-12.00 på følgende dage:
7/2, 28/2, 21/3, 25/4, 30/5
Afleveringsdato: opdateres  
Eksamen: Uge 23-24

Inkl. webinar

Pris8.900 kr. (momsfrit)
ForplejningForplejning er ej inkluderet
LitteraturMetode og projektskrivning, 2. udg. af Thomas Harboe, Samfundslitteratur, 2013 (ISBN: 978875931499) 
Videnskabsteori for praktikere - kvantitative og kvalitative metoder, 1. udg. af Marianne Leth Jørnø, Hans Reitzels Forlag, 2014 (ISBN: 9788741258270)
Tilmeldingsfrist5 dage før kursusstart
TilmeldingKlik her for tilmelding


SIDSTE SKRIDT PÅ VEJEN TIL DIN AKADEMIUDDANNELSE
Når du har bestået akademifag svarende til 50 ECTS point, er afgangsprojektet det eneste du mangler, for at færdiggøre din akademiuddannelse.
Det er nu, du skal trække på al den viden og de erfaringer, du har gjort dig undervejs i din uddannelse, for det er i afgangsprojektet, at du nu skal dokumentere din evne til på et metodisk og analytisk grundlag at anvende teorier, metoder og modeller for at løse en kompleks, praktisk problemstilling.

Dit afgangsprojekt skal tage udgangspunkt i de centrale temaer du gennemgår i løbet af uddannelsen. Du får tildelt en personlig vejleder, som du løbende kan sparre med omkring udfordringer i dit arbejde med afgangsprojektet.
Parallelt med din opgaveskrivning får du undervisning i projektskrivning, dataindsamling, metoder og præsentationsteknik. Undervisningen foregår enten dag eller aften, og vi tilpasser den så vidt muligt efter de enkelte holds ønsker. Se ovenfor, hvornår din uddannelsesretning har undervisning og eksamen.

INDHOLD 

 • Projektskrivning
 • Præsentationsteknik
 • Vejledning i teorisøgning, empiri og metodekritik
 • Individuel projektopgave ud fra egen problemstilling
 • Vejledning i projektskrivningsforløbet 

UDBYTTE

 • Du lærer at formulere og afgrænse problemstillingen inden for det valgte opgavefelt.
 • Du lærer at vurdere, vælge og anvende relevant faglig metode.
 • Du lærer at præsentere problemstilling, metode, problemløsning og konklusion i rapportform.
 • Du får værktøjer til at præsentere og fremlægge hovedresultaterne af den skriftlige rapport samt kunne indgå i en kvalificeret dialog omkring valg af problemstilling, metodemæssige overvejelser, løsningsforslag og konklusion ved det mundtlige forsvar. 


EKSAMENSFORM

Mundtlig eksamen på baggrund af afgangsprojekt (25 sider á 2.400 anslag inkl. mellemrum)

TILMELDING

Du tilmelder dig her
  LIDT OM VEJLEDERNE

Vejleder på Akademiuddannelsen i økonomi- og ressourcestyring

Jørn Jensen har sine praktiske erfaringer fra mange års beskæftigelse i pengeinstitut og i organisationsverdenen. Jørn har alle årene arbejdet med virksomhedsudvikling særligt i små og mellemstore virksomheder og gennem mere end 20 år kombineret sin erhvervsbeskæftigelse med undervisning på deltid inden for økonomiområdet.

"Det er helt centralt for mig, i min tilgang til virksomheder, at starte med "kendskab til tallene". Jeg mener, at der i langt de fleste virksomheder er et meget stort økonomisk potentiale i at anvende allerede eksisterende data/informationer fra bogholderi, statistik, regnskab- og økonomisystemer. Et potentiale, der kan skabe resultater direkte på virksomhedens bundlinje. Økonomistyringen er et stærkt ledelsesværktøj - og ikke blot et administrativt system, der kan genere eksempelvis et regnskab. Det er et af de væsentlige budskaber, som jeg prøver at formidle både i min erhvervsbeskæftigelse og i min undervisning. Og så har jeg fokus på at gøre statistik, regnskab og økonomi interessant for de studerende - og til noget, som de direkte kan anvende i deres dagligdag - og ikke blot er teoretiske modeller."

Jørn er HD i regnskab

 

Vejleder på Akademiuddannelsen i finansiel rådgivning

Steffen Lund har mere end 10 års erfaring fra den finansielle sektor, heraf 5 år som leder af et erhvervscenter. Steffen er nu selvstændig konsulent og arbejdet primært med økonomisk rådgivning og innovation af forretningsmodeller.

Steffen er cand. oecon. agro fra Københavns Universitet og har en Executive MBA fra Henley Business School, UK.

 

Vejleder på Akademiuddannelsen i Kommunikation og formidling 

Nanna Berglund har erfaring med kommunikationsrådgivning i forbindelse forandringsprocesser i det offentlige og private erhvervsliv. På KEA Kompetence har hun fokus på, at sikre at det den studerende lærer på studiet kan anvendes i den virkelige verden. 

Nanna er uddannet kandidat i kommunikation (cand. Comm.) og har undervist i kommunikation i 6 år. Hun er også fagkonsulent for forlaget Samfundslitteratur og arbejder som censor på eksaminer på akademi- og diplom-uddannelsesniveau.   
Foruden at være vejleder for studerende på afgangsprojektet, underviser Nanna også på Strategisk kommunikation og Præsentationsteknik på KEA Kompetence.
”Jeg holder utrolig meget af at sparre med den studerende omkring emnevalg samt diskutere, hvilken metode og hvilke teorier der kunne være relevante for den specifikke opgave, de står overfor.”

 

Vejleder på Akademiuddannelsen i HR

Jane Olga Melholt-Riggelsen er fagkoordinator på HR-området og en erfaren, dynamisk og nysgerrig vejleder, der samtidig underviser i de obligatoriske fagmoduler på AU i HR.

”HR området har været og vil også i fremtiden udvikle sig hastigt. Tendensen i øjeblikket er HR udefra og ind”. Det kræver et ændret fokus og stiller krav til de kompetencer HR professionelle skal besidde, hvis HR skal bestå som en selvstændig og anerkendt enhed i virksomhederne. Missionen er, at de studerende som fremtidige HR-professionelle skal opnå både faglige og personlige kompetencer til at varetage fremtidens HR opgaver, for at skabe værdig for virksomhederne.

 

Vejleder på Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis

Kim Pedersen er ansat som fagkoordinator for Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis og han har de seneste år undervist og vejledt på alle akademiuddannelsens moduler.

Kim er uddannet cand.mag. i pædagogik og nordisk filologi og han har arbejdet praktisk og teoretisk med undervisning og læring. Kim har erfaring med evaluering og udviklingsopgaver bl.a. fra jobs i privat konsulentfirma og i Socialministeriet og han har i en tiårig periode været ansat på Danmarks Pædagogiske Universitet, hvor han har undervist, vejledt og forsket i læring i arbejdslivet. Kim er medforfatter til artikler om bl.a. læring, kompetence og kompetenceudvikling samt refleksion.

 

Vejleder på Akademiuddannelsen i ledelse

Keld Fonnesbæk Andersen har undervist på akademiuddannelsen i ledelse gennem en længere årrække og er nu fagkoordinator for både akademiuddannelsen og diplomuddannelsen i ledelse.

Keld er uddannet Cand. Merc. i Integreret Virksomhedsudvikling, og har arbejdet med strategi og organisationsudvikling i både store og mindre virksomheder i Danmark. Han har gennem årene været ansat hos en række uddannelsesinstitutioner og kva dette arbejde fået stor viden om organisationer. De sidste par år har Keld specielt arbejdet med Lean og Projektstyring, samt naturligvis vejledning på akademiuddannelsen i ledelse. Keld har haft fokus på at afgangsstuderende bliver mødt med de samme krav og tilbud, uanset hvilken linje de studerer. KONTAKT


STUDIEADMINISTRATION

For spørgsmål vedr. modulopstarter, tilmeldinger, uddannelsesbeviser og andre praktiske spørgsmål vedr. KEA Kompetences deltidsuddannelser/efteruddannelser - kontakt:

KEA Kompetences studieadministration

E:
efteruddannelse-aau@kea.dk 
T: 4646 0500


STUDIEVEJLEDER

For spørgsmål vedr. uddannelsesvalg, optagelseskrav, realkompetence, merit m.m. – kontakt:

Joan Nielsson Mathiasen

E: 
jonm@kea.dk 
T: 2498 2010