Boligrådgivning og -finansiering :: kea.dk

Boligrådgivning og -finansiering

StudieretningAkademiuddannelse i Finansiel Rådgivning
Omfang10 ECTS (Valgfrit fag)
StedHellerup: KEA KOMPETENCE, Frederikkevej 8-10, 2900 Hellerup
Hellerup

Udbydes efterår 2018

Pris5.653 kr.
ForplejningOpdateres
LitteraturOpdateres
AdgangskravKlik her for at se adgangskrav
Tilmeldingsfrist 

Se www.finanstilmelding.dk 

TilmeldingsfristSe www.finanstilmelding.dk
TilmeldingTilmelding er ikke åben
  

FORMÅL

Den studerende kan redegøre for de problemstillinger, der præger boligmarkedet. Dermed bliver den studerende i stand til at identificere de relevante finansielle og juridiske problemstillinger, der knytter sig til rådgivning i forbindelse med omsætning (køb og salg) og finansiering af fast ejendom samt opstille konkrete forslag til løsning af disse med udgangspunkt i kundens profil/situation.


INDHOLD

Den studerende skal have viden om:

 • aktørernes professionsansvar – herunder god skik regler
 • hovedlovene – dvs. lov om omsætning af fast ejendom, forbrugerbeskyttelsesloven, erhvervelsesloven samt energimærkeloven – med dertil hørende bekendtgørelser
 • ejendomskategorier, ejendomstyper og ejerformer og den dertil knyttede ejendomsjura
  • almindelige ejerboligtyper, dvs. en- og tofamiliehuse, fritidshuse og ejerlejligheder
  • andelsboliger, deres udbud og den tilknyttede forbrugerbeskyttelse
  • boliglandbrugsejendomme
  • nybyggeri og projektsalg
  • omsætning af særlige ejendomstyper, herunder grunde, ideelle anparter, andre boligfællesskaber, bygninger på lejet grund, timeshare, fredede bygninger og ejendomme med hjemfaldspligt.
 • garantityper inden for boligfinansiering
 • skatteregler i ejertid og ved salg
 • finansiering af boliger
 • om-og tilbygning
 • skattemæssige konsekvenser ved forældrekøb og udlejning af sommerhuse
 • tvangsauktion, dens juridiske forløb og økonomiske konsekvenser for ejer og køber
 • lejeret, herunder opsigelse af lejemål i ejerboliger i forbindelse med salg
 • ekspeditionsmæssige som rådgivningsmæssige opgaver i forbindelse med berigtigelse og køberrådgivning

Den studerende skal have færdighed i at:

 • anvende reglerne om finansiering af boliger, låntyper og den tilknyttede rådgivning
 • planlægge forløbet i en boligfinansiering og anvende relevante dokumenter

Den studerende opnår kompetence i at:

 • yde rådgivning i købersager, herunder beregne kontantpris med henblik på udstedelse af køberbevis
 • beregne en standardfinansiering - herunder brutto- / nettoydelse - ud fra en kontantpris
 • yde rådgivning om finansieringsløsninger ved køb, herunder overtagelse af indestående lån
 • yde rådgivning om konvertering
 • yde rådgivning i sælgersager, herunder rådgivning om kurssikring og mellemfinansiering samt indfrielse af eksisterende lån 


EKSAMENSFORM
30 minutters individuel mundtlig eksamen på baggrund af et projekt.


KONTAKT


STUDIEADMINISTRATION

For spørgsmål vedr. modulopstarter, tilmeldinger, uddannelsesbeviser og andre praktiske spørgsmål vedr. KEA Kompetences deltidsuddannelser/efteruddannelser - kontakt:

Christina Rasmussen

E: 
efteruddannelse-aau@kea.dk 
T: 4646 0500


STUDIEVEJLEDER

For spørgsmål vedr. uddannelsesvalg, optagelseskrav, realkompetence, merit m.m. – kontakt:

Joan Nielsson Mathiasen

E: 
jonm@kea.dk 
T: 2498 2010