Demens :: kea.dk

Demens

StudieretningAkademiuddannelsen i Sundhedspraksis
Omfang10 ECTS (obligatorisk fag)
StedHellerup: KEA KOMPETENCE, Frederikkevej 8-10, 2900 Hellerup
Hellerup

Daghold 2018:
Undervisning kl. 08.30-15.15 på følgende dage:
31/1, 7/2, 21/2, 7/3, 21/3, 4/4, 11/4, 25/4, 9/5
Prøvedato: 30/5 2018

Pris5.400 kr. (momsfrit)
ForplejningForplejning er ej inkluderet
LitteraturOpdateres
AdgangskravKlik her for at se adgangskrav
Tilmeldingsfrist5 dage før kursusstart
TilmeldingKlik her for tilmelding
  

Introduktion
Faget har fokus på den nyeste viden om demenssygdomme i et neuropsykologisk perspektiv, herunder de sammenhænge der er mellem skader i hjernen grundet demens og den adfærd borgere med demens udviser.

Den studerende tilegner sig kompetencer til at vurdere praksisnære problemstillinger i relation til borgere med demens, anvende neuropædagogiske såvel som socialpædagogiske metoder samt bidrage til udviklingsorienterede tiltag af demensindsatsen i samarbejde med borgere, pårørende og tværfaglige samarbejdspartnere.

Du lærer om
Du får viden om og forståelse for demenssygdommenes kompleksitet i et neuropsykologisk perspektiv
Du lærer om samspillet mellem somatisk sygdom og demens
Du lærer om lovgrundlaget og får viden om og forståelse for forholdet mellem etik og magt i arbejdet med borgere med demens deres pårørende
Du lærer om social- og neuropædagogiske metoder i demensindsatsen
Du får viden om og forståelse for egen rolle i forhold til at bidrage til udviklingsorienterede tiltag i samarbejde med borgere, pårørende og tværfaglige samarbejdspartnere

Det får du ud af det
Du lærer at håndtere adfærdsændringer og symptomer hos borgere med demens i et fagligt og tværfagligt samarbejde
Du vil gennem en social- og neuropædagogisk indsats kunne bidrage til udviklingsorienterede tiltag og implementering af disse i demensindsatsen
Du vil kunne bidrage til og håndtere et professionelt samarbejde med de pårørende

Det får din virksomhed ud af det
Medarbejderen får opdateret og suppleret sin viden om demenssygdomme i et neuropsykologisk perspektiv, herunder de sammenhænge der er mellem skader i hjernen grundet demens og den adfærd borgere med demens udviser
Medarbejderen vil kunne vurdere praksisnære problemstillinger i relation til borgere
Medarbejderen vil kunne anvende neuropædagogiske såvel som socialpædagogiske metoder
Medarbejderen vil kunne bidrage til udviklingsorienterede tiltag af demensindsatsen på sin arbejdsplads i samarbejde med borgere, pårørende og tværfaglige samarbejdspartnere

Undervisningsform
Undervisningen vil foregå som klasseundervisning, projektskrivning, gruppearbejde og praksisrelaterede opgaver vil indgå.

Prøveform
Mundtlig prøve med udgangspunkt i et individuelt langt projekt, med intern bedømmelse efter 7-trinsskalaen. Det lange projekt indgår med en helhedsvurdering som en del af bedømmelsen.
Der er mulighed for gruppeeksamen.

Underviserne
Underviserne vil have stor kompetence inden for området både på det teoretiske og det praktiske plan. Endvidere har alle undervisere lang undervisningserfaring.

Målgruppe
Social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere og andre som enten arbejder med demens eller har interesse for området.


KONTAKT


STUDIEADMINISTRATION

For spørgsmål vedr. modulopstarter, tilmeldinger, uddannelsesbeviser og andre praktiske spørgsmål vedr. KEA Kompetences deltidsuddannelser/efteruddannelser - kontakt:

Michelle Nielsen

E:
efteruddannelse-aau@kea.dk 
T: 4646 0500


STUDIEVEJLEDER

For spørgsmål vedr. uddannelsesvalg, optagelseskrav, realkompetence, merit m.m. – kontakt:

Joan Nielsson Mathiasen

E: 
jonm@kea.dk 
T: 2498 2010