Den professionelle relation - Ledelse og medarbejdere I :: kea.dk

DEN PROFESSIONELLE RELATION - LEDELSE OG MEDARBEJDERE 1

StudieretningDiplom i Ledelse
Omfang5 ECTS (obligatorisk fag)
StedBallerup: WTC Ballerup, Borupvang 3, 2750 Ballerup
Ballerup 

Aftenhold 2018: 
Undervisning kl. 15.30-20.30 på følgende dage:
19/2, 26/2, 5/3, 12/3, 19/3    
Prøvedato: 26/3 2018 
*Der er oprettelsesgaranti på dette hold


Daghold 2018:
Undervisning kl. 09.00-16.00 på følgende dage:
22/2, 1/3, 8/3, 15/3   
Prøvedato: 22/3 2018 
*Der er oprettelsesgaranti på dette hold

Pris (aftenhold)Kr. 6.700 (momsfrit)
Prisen inkluderer ikke forplejning
Pris
(daghold)
Pris ex. moms kr. 7.500
Pris inkl. moms kr. 7.700
Prisen inkluderer forplejning
Litteratur

Relationer i organisationer - en verden til forskel af Haslebo, Gitte, 1. Udgave, Dansk psykologisk forlag 2004
Motivation - motivationsteori og praktisk anvendelse af Hein, Helle Hedegaard, 1. Udgave, Hans Reitzels forlag, 2009
Kontrol i det stille - om magt og ledelse af Christensen, Søren, m.fl., 3. Udgave, Samfundslitteratur 2008

AdgangskravKlik her for at se adgangskrav
Tilmeldingsfrist5 dage før kursusstart
TilmeldingKlik her for tilmelding
  

DEN PROFESSIONELLE RELATION 
Opmærksomheden og forståelsen omkring det dynamiske samspil mellem ledelse og medarbejdere samt medarbejdere indbyrdes skærpes. Samspillet er medskabende for organisatoriske processer og udviklingsmuligheder i egen organisation. 
 

INDHOLD

 • Fokus på forskellige ledelses- og organisationsteoretiske perspektiver på begreber om ledelse, selvledelse og medledelse og deres betydning i dynamiske relationer mellem ledelse og medarbejdere og medarbejdere indbyrdes.
 • Begreber om ansvarlighed, tillid, loyalitet, kvalitet, deltagelse, involering og motivation.
 • Udvikling af kompetencer til at forstå, reflektere og handle strategisk ift. hvordan disse ovennævnte begreber konkret tillægges betydning i fortællinger og fortolkninger om personalepolitikker, personaleledelse, personaleudvikling i organisationen og hvordan begreberne kan anvendes som ledelses- og styringsredskaber.
 • Udvikle forståelsen af, hvordan kompetencen til at træffe beslutninger vedr. forholdet ml. ledelse og medarbejder og mellem medarbejderne indbyrdes er knyttet til kompetencen til at orientere sig og vælge i det organisatoriske krydspres ml. forskellige beslutningsmuligheder og deres meningstilskrivninger. 


UDBYTTE

 • Kunne iagttage og indsamle empiri på en relevant måde ift. en udvalgt problemstilling relateret til samspillet mellem ledelse og medarbejder og medarbejder indbyrdes. 
 • Kunne vurdere forskellige teorier og metoder der retter sig mod samspillet mellem ledelse og medarbejdere og mellem medarbejdere indbyrdes, og begrunde egen ledelsesmæssig praksis i forhold hertil.

 • Anvende begrundet udvalgt teori til at analysere og perspektivere empiriske problemstillinger i forholdet mellem ledelse og medarbejder og mellem medarbejder indbyrdes i virksomheden, og kunne reflektere ledelsesbeslutninger i forhold hertil og begrunde konsekvenser for samspillet ml. ledere og medarbejder og ml. medarbejder indbyrdes. 

 

HOS KEA FÅR DU DERUDOVER

 • Undervisning på små hold.
 • Praksisnær undervisning på et videregående niveau.
 • Underviser med både høj faglig viden og solid erfaring indenfor området.
 • Et anerkendt kursus med 5 ECTS, som kan indgå i en diplomuddannelse i ledelse. 


PRØVEFORM
Skriftlig prøve (synopsis) afleveres (12.000 anslag)


KONTAKT


STUDIEADMINISTRATION

For spørgsmål vedr. modulopstarter, tilmeldinger, uddannelsesbeviser og andre praktiske spørgsmål vedr. KEA Kompetences deltidsuddannelser/efteruddannelser - kontakt:

Michelle Nielsen

E:
efteruddannelse-aau@kea.dk 
T: 4646 0500


STUDIEVEJLEDER

For spørgsmål vedr. uddannelsesvalg, optagelseskrav, realkompetence, merit m.m. – kontakt:

Joan Nielsson Mathiasen

E: 
jonm@kea.dk 
T: 2498 2010