Ejendomshandel 1 :: kea.dk

Ejendomshandel 1

StudieretningAkademiuddannelsen i Finansiel Rådgivning
Omfang10 ECTS (retningsbestemt fag)
StedHellerup: KEA KOMPETENCE, Frederikkevej 8-10, 2900 Hellerup
Hellerup

2018:
Faget afvikles som en kombination af dags- (09.00-15.30) og aftenhold (17.00-20.20):
6/3, 20/3, 9/4, 16/4 (aften), 1/5, 7/5 (aften), 22/5
Prøvedato: 7/6 2018 kl. 14.00-18.00

Pris4.900 kr. (momsfrit)
ForplejningForplejning er ej inkluderet
Litteratur

Dansk Ejendomsmæglerforening, Ejendomshandel I
Dansk Ejendomsmæglerforening, Tillæg til Ejendomshandel I
Lovportal: fx www.schultz.dk. Studiet kan IKKE gennemføres uden adgang til en lovportal – Schultz er blot en af mange muligheder.

AdgangskravKlik her for at se adgangskrav
TilmeldingfristSe www.finanstilmelding.dk
TilmeldingKlik her for tilmelding

FORMÅL
Den studerende skal have teoretisk og praktisk viden om forskellige ejendomskategorier og den ejendomsjura, der knytter sig til omsætning og erhvervelse af fast ejendom. Den studerende skal kunne anvende gældende regler for ejendomshandel og assistere ved salg af boliger. Den studerende skal have forståelse for ejendomsmæglerens ansvar og pligter, herunder professionens faglige etik og afgrænsninger til øvrige aktører.


UDBYTTE
Du får viden om:

 • hovedlovene – dvs. lov om omsætning af fast ejendom, forbrugerbeskyttelsesloven, erhvervelsesloven samt energimærkeloven – med dertil hørende bekendtgørelser
 • ejendomskategorier, ejendomstyper og ejerformer og den dertil knyttede ejendomsjura
  • almindelige ejerboligtyper, dvs. en- og tofamiliehuse, fritidshuse og ejerlejligheder
  • andelsboliger, deres udbud og den tilknyttede forbrugerbeskyttelse
  • forskellige typer af blandede bolig- og erhvervsejendomme, herunder især boliglandbrugsejendomme
  • nybyggeri og projektsalg
  • omsætning af særlige ejendomstyper, herunder grunde, ideelle anparter, andre boligfællesskaber, bygninger på lejet grund, timeshare, fredede bygninger og ejendomme med hjemfaldspligt.
 • alternative muligheder for anvendelse af ejendomme og andelsboliger, herunder regler og muligheder for nedlæggelse og sammenlægning af boliger mv.
 • aktørernes professionsansvar – herunder god skik regler
 • skatteregler i ejertid og ved salg

Du opnår færdigheder i at:

 • vurdere de juridiske og økonomiske aspekter, som afhænger af ejendommens kategori, samt klargøre udbud af ejendomme til salg efter gældende regler og professionsrelevante standarder
 • kunne beskrive flow og dokumentgang ved omsætning af en fast ejendom, herunder af en udlejet ejerbolig ved hjælp af ejendommens dokumenter 

Du opnår kompetencer til at:

 • anvende hovedlovene med henblik på at assistere ved opgaver med vurdering, klargøring og salg i alle forbrugerhandler
 • assistere ved ejendomsformidlerens opgaver i relation til andre relevante aktører 


PRØVEFORM
Skriftlig prøve 


TILMELDING

Du skal tilmelde dig på www.finanstilmelding.dk

Ved tilmelding modtager du en automatisk genereret bekræftelse. Du er optaget på uddannelsen, med mindre du hører andet fra os. Efter tilmeldingsfristen vil du modtage en indkaldelse med praktiske oplysninger som anvendt litteratur, vejviser, semesterplan mm.


KONTAKT


STUDIEADMINISTRATION

For spørgsmål vedr. modulopstarter, tilmeldinger, uddannelsesbeviser og andre praktiske spørgsmål vedr. KEA Kompetences deltidsuddannelser/efteruddannelser - kontakt:

Christina Rasmussen

E: 
efteruddannelse-aau@kea.dk 
T: 4646 0500


STUDIEVEJLEDER

For spørgsmål vedr. uddannelsesvalg, optagelseskrav, realkompetence, merit m.m. – kontakt:

Joan Nielsson Mathiasen

E: 
jonm@kea.dk 
T: 2498 2010