Ejendomshandel 2 :: kea.dk

Ejendomshandel 2

StudieretningAkademiuddannelsen i Finansiel Rådgivning
Omfang: 10 ECTS (retningsbestemt fag)
StedHellerup: KEA KOMPETENCE, Frederikkevej 8-10, 2900 Hellerup
Hellerup:

2018:
Faget afvikles som en kombination af dags- (09.00-15.30) og aftenhold (17.00-20.20):
7/3, 21/3, 10/4, 17/4 (aften), 2/5, 8/5 (aften), 23/5
Prøvedato: 6/6 2018 kl. 14.00-18.00

Pris4.540 kr.
ForplejningForplejning er ej inkluderet
LitteraturDansk Ejendomsmæglerforening, Ejendomshandel II
Dansk Ejendomsmæglerforening, Tillæg til Ejendomshandel II
Lovportal: fx www.schultz.dk. Studiet kan IKKE gennemføres uden adgang til en lovportal – Schultz er blot en af mange muligheder.
AdgangskravKlik her for at se adgangskrav
TilmeldingsfristSe www.finanstilmelding.dk
TilmeldingKlik her for tilmelding

FORMÅL
Den studerende skal have teoretisk viden om særlovgivning, der knytter sig til hovedlovene ved omsætning af ejerboliger. Den studerende skal kunne håndtere de væsentligste lejeretlige spørgsmål ved udlejning af ejerboliger. Faget skal sætte den studerende i stand til at kunne anvende reglerne om tvangsauktion over fast ejendom og andelsbeviser. Den studerende skal kunne rådgive om valg af finansiering og indfrielse af eksisterende lån ved ejerskifte.Den studerende skal kunne anvende teori for personligt salg.

INDHOLD
Den studerende skal have viden om:

 • regulering af dispositionsmulighederne over fast ejendom, herunder reglerne i udstykningsloven og planloven
 • love om vurdering, tinglysning, miljøbeskyttelse, jordforurening, naturbeskyttelse, olietanksbekendtgørelsen og reglerne om fredsskov og hævd
 • tvangsauktion, dens juridiske forløb og økonomiske konsekvenser for ejer og køber
 • Lejeret, dvs. udlejer og lejers opgaver og ansvar vedr. lejeboligens stand, lejebetaling, fremleje, bytte, lejefastsættelse i regulerede og uregulerede kommuner, opsigelsesregler, begrundelser samt frister
 • Finansiering af boliger
 • Personligt salg

Den studerende skal have færdighed i at:

 • anvende særlovgivning i relation til omsætning af fast ejendom
 • anvende reglerne om tvangsauktion inden for følgende områder:
  • forebygge tvangsauktion gennem vejledningsmøde og kunne rådgive om debitors mulighed for at afværge auktionen.
  • rådgive auktionskøber om aktiver, der er omfattet af auktionen, byrder og hæftelser, opgøre fordelingsnøgle, købesum og sikkerhedsstillelse ved et konkret auktionsbud.
  • udarbejde en tvangsauktionssalgsopstilling
 • rådgive om indgåelse af lejeaftale, opsigelse, ophævelse og fastsætte husleje i forskellige typer af lejemål
 • anvende reglerne om finansiering af boliger, lånetyper og den tilknyttede rådgivning
 • planlægge forløbet i en boligfinansiering og anvende relevante dokumenter
 • anvende teori og begreber indenfor det personlige salg

Den studerende opnår kompetence i at:

 • beregne en standardfinansiering - herunder brutto- / nettoydelse - ud fra en kontantpris
 • rådgive om finansieringsløsninger ved køb, indfrielse af eksisterende lån ved salg samt kontantomregning.
 • kunne overføre teori og begreber indenfor det personlige salg til praksis


PRØVEFORM
Skriftlig prøve


TILMELDING

Du skal tilmelde dig på www.finanstilmelding.dk

Ved tilmelding modtager du en automatisk genereret bekræftelse. Du er optaget på uddannelsen, med mindre du hører andet fra os. Efter tilmeldingsfristen vil du modtage en indkaldelse med praktiske oplysninger som anvendt litteratur, vejviser, semesterplan mm.


KONTAKT


STUDIEADMINISTRATION

For spørgsmål vedr. modulopstarter, tilmeldinger, uddannelsesbeviser og andre praktiske spørgsmål vedr. KEA Kompetences deltidsuddannelser/efteruddannelser - kontakt:

Christina Rasmussen

E: 
efteruddannelse-aau@kea.dk 
T: 4646 0500


STUDIEVEJLEDER

For spørgsmål vedr. uddannelsesvalg, optagelseskrav, realkompetence, merit m.m. – kontakt:

Joan Nielsson Mathiasen

E: 
jonm@kea.dk 
T: 2498 2010