Erhvervsjura i den finansielle sektor :: kea.dk

Erhvervsjura i den finansielle sektor

StudieretningAkademiuddannelsen i Finansiel Rådgivning
Omfang10 ECTS (obligatorisk fag)
StedHellerup: KEA KOMPETENCE, Frederikkevej 8-10, 2900 Hellerup
Hellerup

2018:
Faget afvikles som en kombination af dags- (09.00-15.30) og aftenhold (17.00-20.20)
6/3, 20/3, 4/4 (aften), 17/4, 1/5 (aften), 8/5, 22/5
Prøvedato: 4/6 2018 kl. 14.00-18.00

Pris4.890 kr.
ForplejningForplejning er ej inkluderet
Litteratur

Dittmann & Gade (2017): Dansk & International Erhvervsret, Trojka, ISBN 9788771540864
Fisher Föh, Mandøe & Tinten (2017-2018): Erhvervsjura – Lovsamling, Hans Reitzels Forlag, ISBN 9788741268279

AdgangskravKlik her for at se adgangskrav
Tilmeldingsfrist Se www.finanstilmelding.dk 
TilmeldingKlik her for tilmelding
  

PERSONRET, HÆFTELSE, VIRKSOMHEDSFORMER OG TINGLYSNING – LÆR AT OMSÆTTE JURIDISK TEORI, SÅ DET GIVER MENING FOR DIG OG DIN VIRKSOMHED

På Erhvervsjura i den finansielle sektor giver vi dig en grundlæggende juridisk helhedsforståelse, og lærer dig at identificere, analysere og beskrive og komme med løsningsforslag på juridiske problemstillinger i relation til finansiel rådgivning på både sektor- og brancheniveau. Vi fokuserer samtidig på at give dig en forståelse for, hvornår der i en konkret situation er behov for at søge yderligere juridisk bistand og derved undgå at bringe din finansielle virksomhed i et erstatningsansvar.

Erhvervsjura i den finansielle sektor er et obligatorisk fag på Akademiuddannelsen i finansiel rådgivning, som du kan læse mere om her.

INDHOLD

 • Person- og familieret 
 • Virksomhedsformer og -hæftelse 
 • Gældsbreve og betalingsmidler
 • Tinglysning og pant i fast ejendom
 • Kreditaftaler og købelov
 • Aftaler og fuldmagter
 • Betalingsstandsning og konkurs mm.

UDBYTTE

 • Du lærer, hvordan man kan forebygge eventuelle juridiske problemer i forbindelse med finansiel rådgivning
 • Du får en tilgang til juridisk metode, så du bliver i stand til at analysere og anvende ny lovgivning og praksis
 • Du bliver klædt på til at identificere relevante retsregler, der kan løse juridiske problemstillinger
 • Du bliver i stand til at henvise til andre juridiske rådgivere 
 • Du bliver i stand til at vurdere og anvende relevante retskilder 
 • Du lærer at anvende branchevedtagne eller –påbudte etiske regler – som f.eks. god-skik-regler og MFID-regler 
 • Du lærer om den juridiske verdensorganisation med domstole, ankenævn, retskilder og regelfortolkning og du får indsigt i juridisk praksis


PRØVEFORM
Skriftlig prøve

 

LIDT OM UNDERVISEREN
Hanne Blokdal-Pedersen har flg. uddannelsesmæssige baggrund: 
Advokatuddannet, HD – regnskabsvæsen, Uddannet projektleder.
Hanne har tidligere undervist på bl.a.: Lyngby Handelskole (erhvervsret), Specialskolerne i København (erhvervsret I og II), internt i det tidligere Økonomistyrelse (pant), internt i Statens Administration (pant og lean).
Derudover er Hanne Karnov skribent, og driver i sin fritid et landbrug.


KONTAKT


STUDIEADMINISTRATION

For spørgsmål vedr. modulopstarter, tilmeldinger, uddannelsesbeviser og andre praktiske spørgsmål vedr. KEA Kompetences deltidsuddannelser/efteruddannelser - kontakt:

Christina Rasmussen

E: 
efteruddannelse-aau@kea.dk 
T: 4646 0500


STUDIEVEJLEDER

For spørgsmål vedr. uddannelsesvalg, optagelseskrav, realkompetence, merit m.m. – kontakt:

Joan Nielsson Mathiasen

E: 
jonm@kea.dk 
T: 2498 2010