Erhvervsøkonomisk Metode :: kea.dk

Erhvervsøkonomisk Metode

StudieretningSuppleringsfag (ingen studieretning)
Omfang5 ECTS
StedBallerup: WTC Ballerup, Borupvang 3, 2750 BallerupBallerup


Aftenhold 2018:
Undervisning kl. 17:15-20.45 på følgende dage:
15/3, 22/3, 5/4, 12/4, 19/4, 26/4, 3/5, 17/5, 24/5
Prøve 28/5 2018

Pris5.600 kr. 
ForplejningForplejning er ej inkluderet
LitteraturIb Andersen: Den skinbarlige virkelighed, 5. udgave, Samfundslitteratur, 2013
AdgangskravOpdateres
Tilmeldingsfrist5 dage før kursusstart
TilmeldingKlik her for tilmelding


KEA Kompetence udbyder nu suppleringsfaget ERHVERVSØKONOMISK METODE for at sikre studerende indenfor AU i Økonomi og ressourcestyring en smidigere overgang til HD 2. dels studiet, hvor faget er en forudsætning for optagelse. Faget kvalitetssikres i tæt samarbejde med CBS HD.

Hvad handler Erhvervsøkonomisk metode om? 

Laver du undersøgelser eller analyser på din arbejdsplads, eller som en del af dit studie - og vil vide mere om, hvordan du planlægger og styrer den gode undersøgelse, og hvordan du indsamler, behandler og analyserer data, så resultaterne holder vand?

Eller tænker du af og til ”…kan det virkeligt være rigtigt…?”, når du læser undersøgelser eller analyser som andre i din virksomhed eller organisation har lavet, eller når medierne omtaler resultater og konklusioner fra undersøgelser eller analyser som konsulentfirmaer, analysebureauer eller andre ”professionelle” står bag?

Erhvervsøkonomisk Metode gør dig skarp – både så du selv kan tilrettelægge og gennemføre valide, troværdige undersøgelser og analyser, og så du kan vurdere kvaliteten af undersøgelser og analyser, som andre har lavet, og vurdere om det er ”fakta” eller ”fake news”.

Undervisningen i Erhvervsøkonomisk Metode er konkret og praktisk, og du bliver aktivt involveret gennem praktiske øvelser og caseopgaver, dialog og diskussioner.   

På de i alt 9 lektioner bliver du struktureret og systematisk måde igennem alle trin i en undersøgelsesproces. Fra problemstillingen identificeres, over dataindsamling, til resultater og konklusioner er på plads, og du til sidst skal vurdere undersøgelsens validitet og reliabilitet. 

Undervisning på faget er tilrettelagt, så du samtidig kan gennemføre dit afgangsprojekt hos KEA Kompetence.


INDHOLD

 • Valg af synsvinkel(paradigme) og konsekvenser for frembringelse af viden.
 • Fra en praktisk problemstilling til konkrete undersøgelsesspørgsmål.
 • Anvendelse af teori ved problemidentifikation og problemløsning i relation til problemstillinger i praksis.
 • Kvantitative analysemetoder og teknikker – herunder anvendt statistik.
 • Kvalitative metoder – interviews, fokusgrupper.
 • Valg af undersøgelsesdesign og herunder valg af dataindsamlings- og databehandlingsmetoder.
 • Vurdering af validitet og reliabilitet ved de foreslåede undersøgelser.
 • Præsentation og argumentation for den valgte metode og det valgte undersøgelsesdesign.

 

UDBYTTE

 • Kunne udarbejde en problemformulering, der tager udgangspunkt i et eller flere konkrete erhvervsøkonomiske problemer.
 • Med udgangspunkt i problemformuleringen kunne formulere og argumentere for undersøgelsesspørgsmål, der præciserer videns-produktionsprocessen.
 • Kunne diskutere og udvælge relevant erhvervsøkonomisk teori, der kan bidrage til løsningen af det eller de beskrevne problemer.
 • Kunne definere og operationalisere de relevante begreber, der indgår i problemformuleringen, undersøgelsesspørgsmål og valgt teori.
 • Kunne beskrive og forklare genstandsfeltets beskaffenhed (reale og sociale verden) samt valg af kvantitative og/eller kvalitativ data og metoder.
 • Være i stand til at vælge og argumentere for et relevant undersøgelsesdesign, herunder kunne argumentere for valg af teknikker til dataindsamling, dataanalyse og datatolkning.
 • Være i stand til at vurdere vidensproduktionens samlede kvalitet, herunder datas reliabilitet og validitet.

 

PRØVEFORM
4 timers individuel skriftligt prøve.


LIDT OM UNDERVISEREN
Bjørn Hove er cand.merc., og har ca. 30 års erhvervserfaring, bl.a. fra konsulentbranchen, med gennemførelse af undersøgelser og analyser. Bjørn underviser også i Erhvervsøkonomisk Metode på CBS og virker som censor på de erhvervsøkonomiske uddannelser.   


KONTAKT


STUDIEADMINISTRATION

For spørgsmål vedr. modulopstarter, tilmeldinger, uddannelsesbeviser og andre praktiske spørgsmål vedr. KEA Kompetences deltidsuddannelser/efteruddannelser - kontakt:

Michelle Nielsen

E:
efteruddannelse-aau@kea.dk 
T: 4646 0500


STUDIEVEJLEDER

For spørgsmål vedr. uddannelsesvalg, optagelseskrav, realkompetence, merit m.m. – kontakt:

Joan Nielsson Mathiasen

E: 
jonm@kea.dk 
T: 2498 2010