Finansielle forretninger :: kea.dk

Finansielle forretninger

StudieretningAkademiuddannelsen i Finansiel Rådgivning
Omfang10 ECTS (valgfrit fag)
StedHellerup: KEA KOMPETENCE, Frederikkevej 8-10, 2900 Hellerup
Hellerup


Udbydes efterår 2018

Pris8.504 kr.
ForplejningOpdateres
LitteraturOpdateres
AdgangskravKlik her for at se adgangskrav
Tilmeldingsfrist Se www.finanstilmelding.dk 
Tilmelding:Tilmelding er ikke åben

 

FORRETNINGSMULIGHEDER, RISIKOSTYRING, FINANSIELLE PRODUKTER, RENTABILITET, OG BASISKAPITALBELASTNING – LÆR AT YDE PROFESSIONEL FINANSIEL RÅDGIVNING TIL KUNDER MED KOMPLICEREDE RÅDGIVNINGSBEHOV

På fagmodulet "Finansielle forretninger" får deltageren viden om forholdet mellem samfund, lovgivning og finansielle instrumenter, der har betydning for private- og erhvervskunder i forbindelse med deres finansielle transaktioner og risici.

Du vil ud fra helkundeprincippet kunne yde professionel Finansiel Rådgivning til private kunder med komplicerede rådgivningsbehov og opstille fagligt kvalificerede løsninger indenfor udvalgte finansielle områder. Du vil ligeledes opnå kompetence til at yde professionel Finansiel Rådgivning til erhvervskunder indenfor årsregnskabslovens klasse A og B samt opstille fagligt kvalificerede løsninger indenfor udvalgte finansielle områder.

INDHOLD

  • Investeringsprodukter omfattet af mærkningsordningens kategori "rød"
  • Generationsskiftemodeller og due diligence processer ved virksomhedsoverdragelser
  • Skat i forhold til Finansiel Rådgivning af erhvervskunder
  • Forretningsmuligheder og risikostyring for banker i forhold til finansielle produkter, ren-tabilitet, kreditrisiko og basiskapitalbelastning
  • Fundingomkostninger og basiskapitalbelastning for givne finansielle produkter – og deraf afledt kunne vurdere prissætningen til kunden af det finansielle produkt

UDBYTTE

  • Du vil selvstændigt kunne yde relevant Finansiel Rådgivning rettet mod rådgivningsmæs-sigt komplicerede kunders behov, problemstillinger og opstille løsningsmuligheder in-denfor kreditvurdering, bolig, bil samt forsikring og pension
  • Du vil kunne udvikle faglige færdigheder og skabe ny viden i relation til professionel finansiel to-talrådgivning af privat- og erhvervskunder
  • Du vil selvstændigt kunne yde relevant Finansiel Rådgivning rettet mod rådgivningsmæs-sigt komplicerede kunders behov, problemstillinger og opstille løsningsmuligheder in-denfor investeringsprodukter omfattet af mærkningsordningens kategori "grøn" og "gul"
  • Du vil selvstændigt kunne yde relevant Finansiel Rådgivning rettet mod erhvervskundens (Årsregnskabslovens klasse A og B) behov, problemstillinger og opstille løsningsmulig-heder indenfor kreditvurdering herunder regnskabsanalyse, drifts- og anlægsfinansiering samt finansielle og operationelle strategier


PRØVEFORM
30 minutters individuel mundtlig eksamen med baggrund i individuelt projekt.


KONTAKT


STUDIEADMINISTRATION

For spørgsmål vedr. modulopstarter, tilmeldinger, uddannelsesbeviser og andre praktiske spørgsmål vedr. KEA Kompetences deltidsuddannelser/efteruddannelser - kontakt:

Christina Rasmussen

E: 
efteruddannelse-aau@kea.dk 
T: 4646 0500


STUDIEVEJLEDER

For spørgsmål vedr. uddannelsesvalg, optagelseskrav, realkompetence, merit m.m. – kontakt:

Joan Nielsson Mathiasen

E: 
jonm@kea.dk 
T: 2498 2010