Læring og kompetenceudvikling - Ledelse og medarbejdere II :: kea.dk

LÆRING OG KOMPETENCEUDVIKLING - LEDELSE OG MEDARBEJDER 2

StudieretningDiplom i Ledelse
Omfang5 ECTS (obligatorisk fag)
StedBallerup: WTC Ballerup, Borupvang 3, 2750 Ballerup

Ballerup


Aftenhold 2018
:
Undervisning kl. 15.30-20.30 på følgende dage:
16/4, 23/4, 30/4, 7/5, 14/5
Prøvedato: 22/5
*Der er oprettelsesgaranti på dette hold


Daghold 2018:
Undervisning kl. 09.00-16.00 på følgende dage:
19/4, 26/4, 3/5, 17/5
Prøvedato: 31/5
*Der er oprettelsesgaranti på dette hold

Pris
(aftenhold)
Kr. 6.700 (momsfrit)
Prisen inkluderer ikke forplejning
Pris
(daghold)
Pris ex. moms kr. 7.500
Pris inkl. moms kr. 7.700
Prisen inkluderer forplejning
LitteraturLæring i arbejdslivet af Illeris, Knud, 1. Udgave, Roskilde Universitetsforlag, 2004
Refleksion og læring - kompetenceudvikling i arbejdslivet af Wahlgren, Bjarne, 1. Udgave, Samfundslitteratur, 2002
Relationer i organisationer - en verden til forskel af Haslebo, Gitte, 1. Udgave, Dansk psykologisk Forlag, 2004
AdgangskravKlik her for at se adgangskrav
Tilmeldingsfrist5 dage før kursusstart 
TilmeldingKlik her for tilmelding
  

LÆRINGS- OG KOMPETENCERELATIONER

Opmærksomheden og forståelsen omkring lærings- og kompetenceudviklingsprocesser i det dynamiske samspil mellem ledelse og medarbejdere samt medarbejdere indbyrdes skærpes. Samspillet er medskabende for organisatoriske udviklingstænkninger og -muligheder i egen organisation. 


INDHOLD

  • Fokus på forskellige ledelses- og organisationsteoretiske perspektiver på begreber om læring og kompetenceudvikling og på deres betydning for forståelse af udviklingen af menneskelige ressourcer i de dynamiske relationer mellem ledelse og medarbejdere og medarbejdere indbyrdes.
  • Begreber om læring, dannelse og kompetenceudvikling og på deres betydning for forståelse af udviklingen af menneskelige ressourcer i de dynamiske relationer mellem ledelse og medarbejdere og medarbejdere indbyrdes.
  • Udvikling af kompetencer til at forstå, reflektere og handle strategisk ift. hvordan disse ovennævnte begreber konkret tillægges betydning i fortællinger og fortolkninger om læring, dannelse, kompetenceudvikling og personaleudvikling i organisationen og hvordan begreberne kan anvendes som ledelses- og styringsredskaber.
  • Udvikle forståelsen af, hvordan kompetencen til at identificere, reflektere og formidle forståelsen af, hvordan forskellige teorier, metoder og tiltag vedrører læring og kompetenceudvikling samt HR-koncepter og deres implementering i egen organisation hænger sammen med organisationens overordnede visioner, mål, etikker og værdier, udviklingsstrategier, HR-strategier og personalepolitikker. 


UDBYTTE

  • Kunne iagttage og indsamle empiri på en relevant måde ift. en udvalgt problemstilling relateret til lærings- og kompetenceudviklingsprocesser i samspillet mellem ledelse og medarbejder og medarbejder indbyrdes. 
  • Kunne vurdere forskellige teorier og metoder der retter sig mod udviklingen af de menneskelige ressourcer i samspillet mellem ledelse og medarbejdere og mellem medarbejdere indbyrdes, og begrunde egen ledelsesmæssig praksis i forhold hertil.

  • Anvende begrundet udvalgt teori til at analysere og perspektivere empiriske problemstillinger i lærings- og kompetenceudviklingsprocesser i organisationen, og kunne reflektere egne ledelsesbeslutninger i forhold hertil og begrunde konsekvenser heraf for samspillet mellem ledere og medarbejdere og medarbejdere indbyrdes.

  • Overfor organisationens forskellige aktører kunne skabe og formidle forståelse for forskellige teorier, metoder og tiltag vedr. læring og kompetenceudvikling ift. organisationens overordnede udviklingsstrategier, HR-strategier og personalepolitikker.  

PRØVEFORM
Mundtlig prøve med udgangspunkt i projektopgave på 20.000 anslag.


KONTAKT


STUDIEADMINISTRATION

For spørgsmål vedr. modulopstarter, tilmeldinger, uddannelsesbeviser og andre praktiske spørgsmål vedr. KEA Kompetences deltidsuddannelser/efteruddannelser - kontakt:

Michelle Nielsen

E:
efteruddannelse-aau@kea.dk 
T: 4646 0500


STUDIEVEJLEDER

For spørgsmål vedr. uddannelsesvalg, optagelseskrav, realkompetence, merit m.m. – kontakt:

Joan Nielsson Mathiasen

E: 
jonm@kea.dk 
T: 2498 2010