Omsætning af fast ejendom :: kea.dk

Omsætning af fast ejendom

StudieretningAkademiuddannelsen i Finansiel Rådgivning
Omfang10 ECTS (retningsspecifikt fag)
StedHellerup: KEA KOMPETENCE, Frederikkevej 8-10, 2900 Hellerup
Hellerup

2018:
Faget afvikles som en kombination af dags- (09.00-15.30) og 
aftenhold (17.00-20.20):
7/3, 21/3, 10/4, 17/4 (aften), 2/5, 8/5 (aften), 23/5
Prøvedato: 6/6 2018 kl. 14.00-18.00

Pris8.154 kr.
ForplejningForplejning er ej inkluderet
LitteraturDansk Ejendomsmæglerforening (2017): Omsætning af fast ejendom, ISBN 9788791602825
Dansk Ejendomsmæglerforening (2017): Bilag til omsætning af fast ejendom, ISBN 97887916026832
Hovmand (5. udgave): Illustreret byggeordbog, Huset Hovmand, ISBN 9788798703457
Jørnø (2009): Brug din viden, Hans Reitzels Forlag, ISBN 9788776757731

Derudover kan modulet ikke gennemføres uden adgang til en lovportal. Der foreslås Schultz - se mere på www.Finanstilmelding.dk, hvor der under Info til studerende forefindes en opdateret Litteraturliste.
AdgangskravKlik her for at se adgangskrav
Tilmeldingsfrist Se www.finanstilmelding.dk 
Tilmelding:Klik her for tilmelding

 

LÆR AT RÅDGIVE OM ALLE EJENDOMSHANDLENS FASER

På fagmodulet "Omsætning af fast ejendom" lærer du at anvende de juridiske regler, der er relevante for ejendomsmæglerens arbejdsopgaver i relation til håndtering af dokumenter i praksis. Du skal kunne yde kunderådgivning i alle ejendomshandlens faser i relation til de udarbejdede dokumenter - herunder kunne afgøre, hvornår der skal henvises til at søge anden sagkyndig bistand. Du får indsigt i byggetekniske forhold ved boliger og byggelovgivning.

INDHOLD

  • Byggetekniske forhold og kendskab til byggematerialer og konstruktioner samt ofte forekomne skader
  • Byggelovgivningen, herunder bygningsreglementet
  • Skattemæssige konsekvenser ved forældrekøb og udlejning af sommerhuse

  UDBYTTE

  • Du vil kunne identificere, hvilke forpligtelser der påhviler parterne ved konstatering af fejl og mangler samt hvilke misligholdelsesbeføjelser, der kan gøres gældende, herunder forældelsesregler i relation til fast ejendom
  • Du vil kunne relatere huseftersynsordningen til fejl- og mangelproblematikken
  • Du vil kunne rådgive om indholdet i de centrale dokumenter (fx salgsopstilling, købsaftale, formidlingsaftale samt salgsbudget og salgsprovenu), der udarbejdes i forbindelse med en bolighandel herunder, en budrunde, og rådgive om de juridiske konsekvenser for køber og sælger
  • Du vil kunne håndtere såvel ekspeditionsmæssige som rådgivningsmæssige opgaver i forbindelse med berigtigelse og køberrådgivning


  PRØVEFORM
  30 minutters individuel mundtlig prøve med baggrund i individuelt projekt.

   

  LIDT OM UNDERVISEREN
  Dorte Mogensen præsenterer her sig selv:
  Jeg er uddannet ejendomsmægler i 1996. De seneste 11 år har jeg været ansat som mæglerfaglig projektleder hos home a/s. Her beskæftiger jeg mig primært med homes servicecentre, men er også med i en række tværgående projekter såsom e-bolighandel og køberrådgivning. Jeg er til daglig en del af mæglerfaglig afdeling i home a/s, og besvarer derfor også mæglerfaglige spørgsmål fra vores forretninger/servicecentre. Privat er jeg gift, og har to børn på 10 og 16 år.


  KONTAKT


  STUDIEADMINISTRATION

  For spørgsmål vedr. modulopstarter, tilmeldinger, uddannelsesbeviser og andre praktiske spørgsmål vedr. KEA Kompetences deltidsuddannelser/efteruddannelser - kontakt:

  Christina Rasmussen

  E: 
  efteruddannelse-aau@kea.dk 
  T: 4646 0500


  STUDIEVEJLEDER

  For spørgsmål vedr. uddannelsesvalg, optagelseskrav, realkompetence, merit m.m. – kontakt:

  Joan Nielsson Mathiasen

  E: 
  jonm@kea.dk 
  T: 2498 2010