Organisation og processer - Ledelse og organisation I :: kea.dk

ORGANISATION OG PROCESSER - LEDELSE OG ORGANISATION 1

StudieretningDiplom i Ledelse
Omfang5 ECTS (obligatorisk fag)
StedBallerup: WTC Ballerup, Borupvang 3, 2750 Ballerup

Ballerup

Aftenhold 2018:
Undervisning kl. 15.30-20.30 på følgende dage:
19/2, 26/2, 5/3, 12/3, 19/3
Prøvedato: 26/3 2018
*Der er oprettelsesgaranti på dette hold


Daghold 2018
:
Undervisning kl. 09.00-16.00 på følgende dage:
22/2, 1/3, 8/3, 15/3
Prøvedato: 5/4 2018
*Der er oprettelsesgaranti på dette hold

Pris
(aftenhold)
Kr. 6.700 (momsfrit)
Prisen inkluderer ikke forplejning
Pris
(daghold)
Pris ex. moms kr. 7.500
Pris inkl. moms kr. 7.700
Prisen inkluderer forplejning
Litteratur

Hvordan organisationer fungerer af Jacobsen, Dag Ingvar, 3. Udgave, Hans Reitzels forlag, 2014
Modstillinger i organisations- og ledelsesteori af Høpner, James m.fl., 3. Udgave, Hans Reitzels forlag, 2016
Ledelse i perspektiv - Fra lukkede til åbne organisationer af Moeslund, Preben, 2. Udgave, Hans Reitzels forlag, 2016

AdgangskravKlik her for at se adgangskrav
Tilmeldingsfrist5 dage før kursusstart 
TilmeldingKlik her for tilmelding
  

ORGANISATION OG PROCESSER 
Opmærksomheden og forståelsen af interne og eksterne organisatoriske relationers betydning for og sammenhæng med ledelsesmæssige og organisatoriske tiltag i egen organisation. 


INDHOLD

  • Fokus på, hvordan egen organisation og dens omverdensrelationer kan iagttages og forstås ift. forskellige organisationsforståelser, -teorier, -former, -strategier og -koncepter og dermed forbundne ledelsesdiskurser, herunder i særdeleshed ift. et komplekst organistaionsbegreb, som er konsistent med et samfund i konstant forandring.
  • Udvikle kompetencer til at skelne mellem og reflektere betydningen af forskelligt historisk forankrede organisationsteorier, analysestrategier og praksisser, herunder betydningen af valg/fravalg af forskellige perspektiver på egen organisation ift. dens omverden.
  • Fokus på, hvordan ledelse af udviklings- og forandringsprocesser foregår i en kompleks organisatorisk kontekst, hvor betydningen af beslutninger, fortæller og fortolkninger om virksomheders identitet konstant er til forhandling og genforhandling.
  • Udvikle kompetencer til at forstå, reflektere, forhandle og handle strategisk ift. det organisatoriske krydspres af fortæller, fortolkninger og værdier m.h.p. at forstå og anvende kompleksiteten som en mulig ressource. 


UDBYTTE

  • Kunne udvikle strategier for og initiere udvikling, realisering og håndtering af innovative organisatoriske forandring- og udviklingsprocesser under hensynstagen til organisationens komplekse interne og eksterne relationer. 
  • Kunne indgå i et konstruktivt samarbejde med organisationens aktører om at håndtere og skabe organisatorisk deltage i og reflektion over organisatoriske udfordringer, forandrings- og udviklingstiltag.
  • Kunne identificere behov for egen og organisatorisk kompetenceudvikling ift. ledelse af organisatoriske forandrings- og udviklingsprocesser. 

 

PRØVEFORM
Opgave (20.000 anslag inkl. mellemrum) afleveres. 


KONTAKT


STUDIEADMINISTRATION

For spørgsmål vedr. modulopstarter, tilmeldinger, uddannelsesbeviser og andre praktiske spørgsmål vedr. KEA Kompetences deltidsuddannelser/efteruddannelser - kontakt:

Michelle Nielsen

E:
efteruddannelse-aau@kea.dk 
T: 4646 0500


STUDIEVEJLEDER

For spørgsmål vedr. uddannelsesvalg, optagelseskrav, realkompetence, merit m.m. – kontakt:

Joan Nielsson Mathiasen

E: 
jonm@kea.dk 
T: 2498 2010