Professionel praksis :: kea.dk

Professionel praksis

StudieretningAkademiuddannelsen i Sundhedspraksis
Omfang10 ECTS (obligatorisk fag)
StedHellerup: KEA KOMPETENCE, Frederikkevej 8-10, 2900 Hellerup
Hellerup

Daghold 2018:
Undervisning kl. 08.30-15.15 på følgende dage:
31/1, 7/2, 21/2, 7/3,  21/3, 4/4, 18/4, 2/5, 16/5
Prøvedato: 30/5 2018

 

Daghold 2018 - SVU fast track hold:
Undervisning kl. 08.30-16.00 på følgende dage:
30/4-1/5, 7-8/5, 28/-29/5, 11-12/6
Prøvedato: 19/6 2018

Pris5.400 kr. (momsfrit)
ForplejningForplejning er ej inkluderet
LitteraturSundhedsvæsenet på tværs - opgaver, organisation og regulering, 2. udg. af Bjarne Rose Hjortbak (red.), 2013 (ISBN: 9788762811751)
Forebyggende sundhedsarbejde, 6 udg. Af Bruun Jensen, B., Grønbæk, M., og Reventlow, S. (red.), 2016  (ISBN: 9788762812161).
Metode og projektskrivning, 2. udg. af Thomas Harboe, Samfundslitteratur, 2013 (ISBN: 978875931499) - Denne bog anvendes på hele studiet!
Videnskabsteori for praktikere - kvantitative og kvalitative metoder, 1. udg. af Marianne Leth Jørnø, Hans Reitzels Forlag, 2014 (ISBN: 9788741258270) - Denne bog anvendes på hele studiet!

Nb. ændringer under litteratur kan forekomme
AdgangskravKlik her for at se adgangskrav
Tilmeldingsfrist5 dage før kursusstart
TilmeldingKlik her for tilmelding
  

FÅ FOKUS PÅ RAMMERNE FOR DEN PROFESSIONELLES MULIGHEDER FOR AT STYRKE SAMARBEJDET MED BORGEREN

Med Professionel praksis får du kompetencerne til at håndtere praksisnære problemstillinger og til at kunne opstille og vælge relevante handlemuligheder. Du lærer at indgå i og varetage samarbejde med borgeren ud fra borgerens behov og situation som bruger af social- og sundhedsvæsenet.

Du får redskaber til at håndtere konfliktsituationer, som kan opstå i samarbejdet mellem professionelle, borgere, pårørende og/eller kolleger. Faget har primært fokus på den betydning samfundet, organisationen og kulturen har for den professionelles muligheder for at styrke samarbejdet med borgeren.

INDHOLD

 • Politiske og administrative styringsformer samt organisatoriske rammer og vilkår, og disses betydning for borgere og medarbejdere i social- og sundhedsvæsenet
 • Borgerens situation som bruger af social- og sundhedsvæsenet
 • Magt og etiske dilemmaer i relation til samarbejdet med borgeren og dennes pårørende
 • Organisations- og kulturforståelse i forhold til mødet mellem borger og den professionelle
 • Konfliktforståelse i forhold til situationer, der kan opstå i mødet mellem professionelle borgere, pårørende og/eller kollegaer

UDBYTTE

 • Du får viden om og forståelse for politiske og administrative styringsformer samt organisatoriske rammer og vilkårs betydning for borgere og medarbejdere i social- og sundhedsvæsenet
 • Du lærer om organisationers og kulturers betydning for samarbejde mellem de professionelle og borgerne
 • Du får en forståelse for menneskets og borgerens muligheder og begrænsninger ved forskellige levevilkår, livsformer, sundhedstilstand og kulturelle baggrund
 • Du får en forståelse for dilemmaer og konflikter i mellemmenneskelige relationer i forhold til såvel borgere, pårørende som kollegaer 
 • Du lærer at vurdere etiske problemstillinger i tilknytning til magtforhold i social- og sundhedsarbejdet
 • Du lærer at håndtere praksisnære problemstillinger, opstille og vælge relevante handlemuligheder knyttet hertil og agere herudfra.


PRØVEFORM
Mundtlig prøve på baggrund af kort projekt (8 sider)


KONTAKT


STUDIEADMINISTRATION

For spørgsmål vedr. modulopstarter, tilmeldinger, uddannelsesbeviser og andre praktiske spørgsmål vedr. KEA Kompetences deltidsuddannelser/efteruddannelser - kontakt:

Michelle Nielsen

E:
efteruddannelse-aau@kea.dk 
T: 4646 0500


STUDIEVEJLEDER

For spørgsmål vedr. uddannelsesvalg, optagelseskrav, realkompetence, merit m.m. – kontakt:

Joan Nielsson Mathiasen

E: 
jonm@kea.dk 
T: 2498 2010