Socialpædagogik og psykiatri :: kea.dk

Socialpædagogik og psykiatri

StudieretningAkademiuddannelsen i Sundhedspraksis
Omfang10 ECTS (valgfrit fag)
StedHellerup: KEA KOMPETENCE, Frederikkevej 8-10, 2900 Hellerup
Hellerup

Daghold 2018:
Undervisning kl. 08.30-15.15 på følgende dage:
31/1, 7/2, 21/2, 7/3, 21/3, 4/4, 11/4, 25/4, 9/5
Prøvedato: 30/5 2018

Pris5.400 kr. (momsfrit)
ForplejningForplejning er ej inkluderet
LitteraturOpdateres
AdgangskravKlik her for at se adgangskrav
Tilmeldingsfrist5 dage før kursusstart
TilmeldningKlik her for tilmelding
  

Introduktion
Faget har fokus på borgere i udsatte positioner og de levevilkår der kendetegner disse grupper af borgere. Den studerende opnår kompetencer til professionelt at deltage i samarbejdet i det socialpædagogiske og psykiatriske arbejdsområde med inddragelse af borgeren, pårørende og øvrige samarbejdspartnere.

Du lærer om
Du får viden om de kendetegn, der karakteriserer borgere i udsatte positioner, og forståelse for den rolle fagpersonen har i forhold til at støtte borgeren i at finde løsninger, der bidrager til et meningsfuldt liv
Du får viden om relationel kompetence
Du lærer at kunne anvende forskellige kommunikative metoder i samarbejde med borgere, pårørende og øvrige samarbejdspartner.
Du lærer at kunne anvende mentaliseringsbaseret omsorg og pædagogik i forhold til at understøtte borgerens handlekompetencer
Du lærer at kunne anvende forskellige metoder der bidrager til et godt arbejdsmiljø

Det får du ud af det
Du lærer at håndtere praksisnære problemstillinger i relation til borgere i udsatte positioner, borgernes pårørende og øvrige samarbejdspartnere
Du lærer at håndtere konflikter, der kan opstå i mødet med borgere, pårørende og øvrige samarbejdspartnere
Du vil kunne bidrage til udvikling af et godt arbejdsmiljø

Det får din virksomhed ud af det
Medarbejderen får opdateret og suppleret sin viden om de kendetegn, der karakteriserer borgere i udsatte positioner
Medarbejderen vil kunne anvende forskellige kommunikative metoder i samarbejde med borgere, pårørende og øvrige samarbejdspartnere
Medarbejderen vil kunne håndtere praksisnære problemstillinger i relation til borgere i udsatte positioner, borgernes pårørende og øvrige samarbejdspartner.
Medarbejderen vil kunne håndtere konflikter, der kan opstå i mødet med borgere, pårørende og øvrige samarbejdspartnere
Medarbejderen vil kunne bidrage til udvikling af et godt arbejdsmiljø

Undervisningsform
Undervisningen vil foregå som klasseundervisning, projektskrivning, gruppearbejde og praksisrelaterede opgaver vil indgå.

Prøveform
Mundtlig prøve med udgangspunkt i et individuelt langt projekt, med intern bedømmelse efter 7-trinsskalaen. Det lange projekt indgår med en helhedsvurdering som en del af bedømmelsen.
Der er mulighed for gruppeprøve.

Underviserne
Underviserne vil have stor kompetence inden for området både på det teoretiske og det praktiske plan. Endvidere vil alle undervisere have lang erfaring som undervisere.

Målgruppe
Social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere og andre som enten arbejder med demens eller har interesse for området.


KONTAKT


STUDIEADMINISTRATION

For spørgsmål vedr. modulopstarter, tilmeldinger, uddannelsesbeviser og andre praktiske spørgsmål vedr. KEA Kompetences deltidsuddannelser/efteruddannelser - kontakt:

Michelle Nielsen

E:
efteruddannelse-aau@kea.dk 
T: 4646 0500


STUDIEVEJLEDER

For spørgsmål vedr. uddannelsesvalg, optagelseskrav, realkompetence, merit m.m. – kontakt:

Joan Nielsson Mathiasen

E: 
jonm@kea.dk 
T: 2498 2010