Statistik :: kea.dk

Statistik

StudieretningAkademiuddannelsen i Økonomi- og Ressourcestyring
Omfang10 ECTS (valgfrit fag)
StedBallerup: WTC, Borupvang 3, 2750 Ballerup
Ballerup

Aftenhold 2018:
Undervisning kl. 17.15-20.45 på følgende dage:
8/2, 22/2, 1/3, 8/3, 15/3, 22/3, 5/4, 12/4, 19/4, 26/4, 3/5 , 17/5, 24/5
Prøvedato: 7/6 2018 kl. 14.00-18.00
           

Pris5.400 kr. (momsfrit)
ForplejningForplejning er ej inkluderet
LitteraturHansen (2017): Anvendt statistik, Hans Reitzels Forlag, ISBN: 9788741264554
AdgangskravKlik her for at se adgangskrav
Tilmeldingsfrist5 dage før kursusstart
TilmeldingKlik her for tilmelding
  

FORSTÅ STATISTISKE FEJLTYPER, ANALYSEMETODER OG MODELLERS ANVENDELIGHED I FORHOLD TIL GIVNE PROBLEMSTILLINGER

Med Statistik får du viden om grundlæggende statistiske begreber, modeller og indsamlingsmetoder, så du kan udarbejde og fortolke økonomiske analyser. Du bliver introduceret til matematisk statistik, som gør dig endnu bedre til at jonglere med dataanalyse, sandsynlighed og statistisk usikkerhed.

Statistik er et valgfag knyttet til Akademiuddannelsen i Økonomi- og ressourcestyring, som du kan læse mere om her.

INDHOLD

 • Beskrivende statistik og grundlæggende sandsynlighedsregning
 • Ensidig variansanalyse
 • Stokastiske variable og sandsynlighedsfordelinger
 • Hypotesetests og konfidensintervaller
 • Regressionsanalyse
 • Stikprøveudvælgelse

UDBYTTE

 • Du opnår forståelse for beskrivende statistik og sandsynlighedsbegrebet
 • Du lærer blandt andet at bruge regneregler for forventning og varians og beregne statistisk sandsynlighed og at vurdere om data er normalfordelt gennem et fraktildiagram
 • Du kan opstille og afprøve hypoteser og udføre forskellige test
 • Du bliver klogere på variansanalyse og antalstabeller
 • Du kan opstille regressionsmodeller og teste deres og parametrenes signifikans
 • Du lærer om stikprøveudvælgelse, herunder hvilken udvælgelse der vil fungere bedst
 • Du får også forudsætningerne for at beregne punktestimater og konfidensintervaller og allokere en stikprøve


PRØVEFORM
Opdateres


LIDT OM UNDERVISEREN

Jørn Jensen har sine praktiske erfaringer fra mange års beskæftigelse i pengeinstitut og i organisationsverdenen. Jørn har alle årene arbejdet med virksomhedsudvikling særligt i små og mellemstore virksomheder. Jørn har gennem mere end 20 år kombineret sin erhvervsbeskæftigelse med undervisning på deltid inden for økonomiområdet. Et af mine tilgange til virksomhederne - og i min undervisning er "kendskab til tallene". Jeg mener, at der i langt de fleste virksomheder er et meget stort økonomisk potentiale i at anvende allerede eksisterende data/informationer fra bogholderi, statistik, regnskab- og økonomisystemer. Et potentiale, der kan skabe resultater direkte på virksomhedens bundlinje. Økonomistyringen er et stærkt ledelsesværktøj - og ikke blot et administrativt system, der kan genere eksempelvis et regnskab. Det er et af de væsentlige budskaber, som jeg prøver at formidle både i min erhvervsbeskæftigelse og i min undervisning. Og så har jeg fokus på at gøre statistik, regnskab og økonomi interessant for de studerende - og til noget, som de direkte kan anvende i deres dagligdag - og ikke blot teoretiske modeller.
Jørn er HD i regnskab.


KONTAKT


STUDIEADMINISTRATION

For spørgsmål vedr. modulopstarter, tilmeldinger, uddannelsesbeviser og andre praktiske spørgsmål vedr. KEA Kompetences deltidsuddannelser/efteruddannelser - kontakt:

Michelle Nielsen

E:
efteruddannelse-aau@kea.dk 
T: 4646 0500


STUDIEVEJLEDER

For spørgsmål vedr. uddannelsesvalg, optagelseskrav, realkompetence, merit m.m. – kontakt:

Joan Nielsson Mathiasen

E: 
jonm@kea.dk 
T: 2498 2010