Strategisk kompetenceudvikling :: kea.dk

Strategisk kompetenceudvikling

StudieretningAkademiuddannelsen i HR
Omfang10 ECTS (obligatorisk fag)
StedBallerup: WTC Ballerup, Borupvang 3, 2750 Ballerup

Ballerup

Daghold 2018:
Undervisning kl. 8.30-14.30 på følgende dage:
9/2, 2/3, 13/3, 23/3, 3/4, 17/4, 24/4
Prøvedato: 1/5 2018   

Internat på eksternt kursussted: 
19-20/2 2018 (1½ døgn) 
(1. dag: 9.00-21.00. Dag 2: 8.30-13.00)

Inkl. webinarer

PrisPrisen inkluderer 1½ døgn internat
Pris ex. moms kr. 12.400
Pris inkl. moms kr. 13.063
ForplejningForplejning er ikke inkluderet på normale undervisningsdage
LitteraturLæring i arbejslivet, 1. udg. af Knud Illeris, Roskilde Universitetsforlag, 2004 (ISBN: 9788778672896)
Motivation - Motivationsteori og praktisk anvendelse, 1. udg. af Helle Hedegaard Hein, Hans Reitzels Forlag, 2009 (ISBN: 9788741252278)
Metode og projektskrivning - en introduktion, 2. udg. af Thomas Harboe fra Samfundslitteratur, 2013 (ISBN: 9788759314999)
AdgangskravKlik her for at se adgangskrav
Tilmeldingsfrist5 dage før kursusstart
TilmeldingKlik her for tilmelding
  

Faget Strategisk kompetenceudvikling kvalificerer dig til at kunne håndtere udviklingsorienterede situationer, der opstår for HR-funktionen i arbejdet med strategisk kompetenceudvikling. Med faget vil du - med en professionel tilgang - kunne deltage igangsættende og aktivt i virksomhedens faglige og tværfaglige samarbejde om strategisk kompetenceudvikling på en måde, der sikrer overensstemmelse med virksomhedens mål og strategi og er hermed til at optimere værdiskabelsen i kompetenceudviklingsprocesserne.

Du vil - med henblik på at dække et givent kompetencebehov - målrettet kunne iværksætte konkrete aktiviteter til behovsafdækning, effektsikring og evaluering.

Fagmodulet er obligatorisk og knytter sig til Akademiuddannelsen i HR, som du kan læse mere om her.

Vi anbefaler, at du tager dette fagmodul som det sidste før dit afgangsprojekt – dvs. EFTER at du har taget 2 valgfrie fagmoduler samt de obligatoriske fagmoduler Den strategiske HR-funktion samt Organisationsudvikling i HR-perspektiv. Hermed har du gode forudsætninger for at få et godt udbytte af dette fagmodul.


INDHOLD

  • Hovedperspektiver på kompetencer og læring
  • Afdækning af kompetencebehov
  • Kompetenceudviklingsaktiviteter
  • Evaluering af kompetenceudviklingsaktiviteter
  • Facilitering og ledelse af processer til kompetenceudvikling

 

UDBYTTE

  • Du lærer at anvende de centrale metoder og redskaber til strategisk kompetenceudvikling samt gøre brug af færdigheder, der knytter sig til målrettet uddannelsesarbejde i en organsation.
  • Du lærer at vurdere praksisnære kompetencerelaterede problemstillinger og på basis heraf opstille løsningsmuligheder og vælge iblandt dem. Også til samarbejdspartnere i og uden for organisationen.
  • Du lærer at anvende forskellige metoder til både systematisk og situationsbetinget afdækning af uddannelsesbehov.
  • Du lærer at opstille relevante krav til uddannelsesleverandører.
  • Derudover lærer du at anvende forskellige relevante metoder og redskaber til læring på jobbet. 


PRØVEFORM
Mundtlig prøve på baggrund af langt projekt (ca. 15 sider).

LIDT OM UNDERVISEREN

Underviser Jane Olga Melholt-Riggelsen:
 ”Uddannelse i et større perspektiv”.

Jane Olga Melholt-Riggelsen er fagkoordinator på HR-området og en erfaren, dynamisk og nysgerrig underviser bl.a. i de obligatoriske fagmoduler som er: Strategisk Kompetenceudvikling, Organisationsudvikling i et HR perspektiv og Den Strategiske HR funktion.
Hun har en særlig passion for digital læring og har introduceret såkaldt ”blended learning” til stor glæde for de studerende. ”HR området har været og vil også i fremtiden udvikle sig hastigt. Tendensen i øjeblikket er ”HR udefra og ind”. Det kræver et ændret fokus og stiller krav til de kompetencer HR p-professionelle skal besidde, hvis HR skal bestå som en selvstændig og anerkendt enhed i virksomhederne. Missionen er, at de studerende som fremtidige HR-professionelle skal opnå både faglige og personlige kompetencer til at varetage fremtidens HR opgaver, for at skabe værdig for virksomhederne.

TILMELDING

Tilmeld dig Strategisk kompetenceudvikling.

Ved tilmelding modtager du en automatisk genereret bekræftelse. Du er optaget på uddannelsen, med mindre du hører andet fra os. Efter tilmeldingsfristen vil du modtage en indkaldelse med praktiske oplysninger som anvendt litteratur, vejviser, semesterplan mm.


KONTAKT


STUDIEADMINISTRATION

For spørgsmål vedr. modulopstarter, tilmeldinger, uddannelsesbeviser og andre praktiske spørgsmål vedr. KEA Kompetences deltidsuddannelser/efteruddannelser - kontakt:

Michelle Nielsen

E:
efteruddannelse-aau@kea.dk 
T: 4646 0500


STUDIEVEJLEDER

For spørgsmål vedr. uddannelsesvalg, optagelseskrav, realkompetence, merit m.m. – kontakt:

Joan Nielsson Mathiasen

E: 
jonm@kea.dk 
T: 2498 2010